5 steg for å avholde lovlig generalforsamling

by 
Merete Nygaard

5 steg for å avholde lovlig generalforsamling

Et sikkert vårtegn for selskaper er at det nå er tid for å avholde ordinær generalforsamling.  En ordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår - for det fleste vil det si innen 30. juni. 

Normalt skal både styremøter og generalforsamlinger avholdes i fysiske møter, men Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nettopp en midlertidig forskrift for unntak fra denne regelen som åpner for å ha disse møtene på telefon eller video. 

Her er de fem stegene du må følge for å avholde generalforsamling på video, samt link til maler du kan bruke for å gjøre alt formelt riktig. For alle malene har du mulighet til å endre og redigere etter de er fylt ut, samt sende dem til digital signering ved å bruke Lexolve.

Steg 1: Styret vedtar innkalling til generalforsamling, og bestemmer om generalforsamling skal holdes på telefon- eller video. Det må føres styreprotokoll fra møtet, mal til styreprotokoll finner du her. For selve styremøtet kan styrets leder beslutte om styret skal behandle og avgjøre saker skriftlig, på telefon- eller video.

Steg 2: Styret sender innkalling til generalforsamling. Malen kan du bruke her. Denne kan du redigere selv og sendes til f.eks. styreleder for signering. Denne skal sendes minst en uke før møtet om ikke vedtektene setter en lenger frist. 

Steg 3: Hent inn fullmakt fra de aksjonærer som ikke har anledning til å delta på generalforsamling. Fullmakten kan rettes til f.eks. styrets leder eller en annen aksjonær. Her er mal til fullmakt - send gjerne denne linken til alle dine aksjonærer og be dem fylle ut og signere digitalt. Den ferdige signerte fullmakten sendes deretter til styrets leder. 

Steg 4: Avhold generalforsamling. Generalforsamlingen åpnes normalt av styrets leder, og deretter velges møteleder. Den som åpner møtet oppretter fortegnelse av de aksjeeiere som har møtt selv eller ved fullmektig, samt antall aksjer og stemmer hver representerer, som skal inntas i eller vedlegges protokollen. Deretter går møteleder gjennom dagsorden og det føres protokoll med generalforsamlingens beslutning sammen med angivelse av utfallet av avstemningen. Du kan bruke denne malen for å føre generalforsamlingsprotokoll. 

Steg 5: Signering og utsendelse av generalforsamlingsprotokoll. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person som velges av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Brukte du en av våre maler, kan du sende denne til signering digitalt. Protokoll skal oppbevares for selskapets levetid og det kan vi også hjelpe deg med - ta kontakt med oss i chatten.

Lykke til! Lurer du på noe mer, eller har lyst til å teste ut hvordan det er å få et eget område i Lexolve med egne maler og oversikt over alle dine juridiske dokumenter -  Registrer deg her!  


Continue reading

Lexolve utvider produktteamet!

Lexolve på Nordic Legal Tech Day