Fremtidens domstolssystem og utviklingen av legal tech

by 
Benedicte Westbye

Bare 46% av verdens befolkning har tilgang til rettssystemet slik det er idag-  det betyr at mer enn 4 milliarder mennesker mangler en adgang vi kanskje tar for gitt. Dessuten har mange rettssystem i verden store problemer med å rekke over alle sakene de skal behandle. I Brasil er det for eksempel over 100 millioner (!) saker som står på vent for behandling. Det kan umulig være bra for rettssikkerheten og ambisjonen bør være at alle skal ha tilgang til å få sin sak prøvet av en uavhengig domstol. Men for at dette skal skje, eller hvertfall at prosenten skal økes, må vi kanskje få hjelp av teknologien. 

Lexolve deltok i juni 2019 på konferansen "Access to Justice" i London hvor mange av verdens ledende personer innen legaltech var representert. Blant dem var Richard Susskinds, og i hans nyeste bok “Online Courts and the Future of Justice” diskuteres ulike modeller for hvordan domstolene kan fungere online. 

To modeller presentert

Den første modellen Susskind presenterer går ut på at brukerne av domstolssystemet vil sende bevis og sine argumenter til dommeren via elektronisk kommunikasjon og deretter få domsavsigelsen digitalt. Kanskje vil systemet også kunne fungere som en guide til hvordan best å presentere sin sak og hvilke andre alternativer man har for å løse konflikten annet enn en rettssak. 

Den andre modellen går ut på at teknologien benyttes til såkalt “outcome thinking” - nærmest at en maskin skal kunne predikere resultatet av en rettslig tvist. Dette vil teknologien kunne gjøre basert på tidligere avgjørelser i lignende tvister ved å bruke prediktiv analyse. Dette kunne kanskje ha vært meget tidsbesparende, både fra et effektiviseringsståsted så vel som fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Vi er igang!

Og vi behøver ikke vente lenge- fremtiden er her! Allerede i 2017 hadde Canada sin første småkravsprosess prøvd gjennom et online rettssystem. Flere enn 20 land holder for øyeblikket på med å utvikle system for å behandle rettslige tvister via nettet, og UK har investert en milliard pund i et 6-årig prosjekt for å modernisere domstolsprosessene.

Fremtidens advokater

Kanskje må den fremtidige jusstudent og opplæringen av fremtidens advokater fokusere mer på hvordan man best kan presentere sakene og sine klienter i et digitalt format. Da må man bli venn med teknologien slik at man kan forstå den og den kan jobbe for deg - å lære mer om legal tech kan være et godt steg i riktig retning! 

Selvsagt er det noen etiske problemstillinger som reiser seg; rettssikkerheten skal ivaretas gjennom en transparent og forutberegnelig domstol hvor ingen er skyldig før de er dømt. Og hvem bestemmer egentlig hva som er en god avgjørelse? Det er mange spennende spørsmål som legal tech kan ta sikte på å løse i årene som kommer. Selv om ikke en digital domstol vil avhjelpe alle sakene, og åpenlyst heller ikke vil være passende på alle saker, vil det likevel kunne hjelpe både på adgangen og på effektiviseringen av domstolsbehandlingen. Som Richard Susskind slår fast: i fremtiden bør domstolen være en service- ikke et sted.

Kilder: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/17/the-future-of-lawyers-legal-tech-ai-big-data-and-online-courts/#5f2dc794f8c4, https://www.legalcheek.com/2019/12/richard-susskind-my-case-for-online-courts/
Continue reading

Lexolve utvider produktteamet!

Lexolve på Nordic Legal Tech Day