Frist for avholdelse av generalforsamling utsettes

by 
Heidi Daaland

Fristen for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt avholde ordinær generalforsamling utsettes med to måneder i 2021. Det vil si at fristen settes til utløpet av august 2021 for virksomheter med alminnelig regnskapsår. Det fremgår av det nye midlertidige loven som ble vedtatt av Stortinget 18. juni med ikrafttredelse samme dag.

Continue reading