Permitteringer som følge av COVID-19

by 
Merete Nygaard

Permitteringer som følge av COVID-19

For en dramatisk uke dette har vært! Norge og verden er på mange måter snudd på hodet, og det fremstår som klart at vi får en helsemessig krise i tillegg til en økonomisk krise. Korona er krevende for oss alle. For noen handler det om liv og død - og helse må ha hovedprioritet og den dugnaden vi alle skal ta del i. Men det handler også om en økonomisk krise for både store og små selskaper, og for alle arbeidstakere som går en usikker tid i møte.  


8 av 10 selskaper har varslet at de vurderer permitteringer i følge undersøkelse foretatt av NHO, mens 24 % har allerede igangsatt permitteringer.  

For de fleste av oss var permittering en litt uklar størrelse før forrige uke. Nå er det et rettslig virkemiddel mange seriøst vurderer å benytte. De som vurderer dette har mange spørsmål rundt hva det innebærer, hvordan man går frem, og hvilken betydning det vil ha for arbeidstaker. Det er også nå blitt enighet om en krisepakke som skal gjøre den økonomiske belastningen mindre for selskaper og deres ansatte. Les mer om dette her

Vi vil hjelpe: Guide og mal

Vi har utviklet to guider, en for deg som må permittere ansatte i ditt selskap, og en for deg som har blitt permittert. 

For deg som er i en slik posisjon har vi også utviklet en mal for permitteringsvarsel i samarbeid med vår partner PwC. Du kan også lese mer om permittering på PwCs blogg her.

Hva er permittering? 

Permittering innebærer at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i en midlertidig periode. Permittering er et virkemiddel for å redde den økonomiske situasjonen til et selskap, og permitteringen kan gjøres ved hel permittering eller delvis permittering hvor det innføres redusert arbeidstid.  

Når kan man permittere?

Dersom et selskap vurderer å permittere ansatte, må de først gjøre en vurdering av om vilkårene for permittering er oppfylt, hvem som kan/skal permitteres, og det må sendes ut et permitteringsvarsel 2-14 dager i forveien avhengig av situasjonen. COVID-19 kan være en slik situasjon, dersom du er blitt pålagt å stenge din virksomhet, og opplever svikt i tilførsel av inntekter eller leveranser for å kunne produsere. Malen gir deg alternativer for permittering som følge av:

  • Stengt virksomhet
  • Innstillinger fra kunder
  • Kunder hever avtale med deg
  • Innstilling av leveranser fra leverandører
  • Egendefinert årsak som du fyller ut selv

Varsling av permittering

Hvert selskap må selv vurdere om vilkårene for permittering er oppfylt før de sender ut varsel om permittering. Varsel må gis minst 2 dager i forveien, og normalt 14 dager, avhengig av hvor prekær situasjonen er. Malen hjelper deg til å gjøre et riktig valg for det som gjelder for deg. 

Se mer informasjon i denne guiden om permittering

Har du fått fått beskjed om at du er permittert?

Tidligere har arbeidsgiver vært pliktig til å betale lønn de første 15 dagene. Grunnet Covid-19 viruset har disse reglene blitt endret på. Du som arbeidstaker skal få full lønn de første 20 dagene etter å ha blitt permittert. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene, deretter overtar staten ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Du finner mer informasjon om din situasjon i denne guiden


Continue reading