Techtorg, statssekretær og tillit

by 
Benedicte Westbye

Til tross for mørketid og forkjølelser i hopetall var november en begivenhetsrik måned for oss i Lexolve. 

Vi startet med storfint og ikke minst veldig hyggelig besøk fra Justisdepartmentet og vår  legaltech-interesserte statssekretær Kristoffer Sivertsen. En ny advokatlov er nemlig på trappene hvor det er foreslått å liberalisere reglene rundt hvem som kan gi juridisk rådgivning. Justisdepartmentet skal blant annet vurdere hvordan teknologi kan benyttes i rådgivningen, og om lovendringer er nødvendig for at flere skal kunne utnytte teknologi for å sørge for at flere får kunnskapen de trenger til å løse sine grunnleggende juridiske behov. 

Vårt standpunkt er ikke overraskende at liberalisering av rettsrådsmonopolet vil komme skape bedre tjenester og konkurranse i markedet, og kommer mange til gode.

Oslo Legal Tech MeetUp #11

Fra statssekretær besøk bar det rett videre til Nordea og Oslo Legal Tech MeetUp # 11 hvor vi samlet alt fra filosofer, sosionomer, jurister og økonomer til en gruppediskusjon om teknologi og tillit.

Sammen med Nordea og Nordic Legal Tech Hub inviterer vi foredragsholdere, eksperter og løsningsskapere til å diskutere hvordan vi kan bruke teknologi *for* oss, i stedet for mot oss. Meetupet har som formål å engasjere en bred seleksjon av interessenter til en diskusjon, om hva, hvorfor og hvordan teknologi kan hjelpe oss å bygge tillit. 6 ulike grupper diskuterte seg imellom og presenterte sine resultater i en “pitch” til slutt til alle. Meetupet gav mange gode innsikter, forslag og refleksjoner, og vi takker alle som bidra til et flott og interessant meetup. 

Techtorget

Dagen etter inviterte det nyetablerte Techtorget sammen med Advokatforeningen til en ny møteplass for advokater som vil forenkle hverdagen med teknologi. Over 300 advokater, forretningsutviklere og innkjøpere var på plass i Gyldendalhuset. Benedicte Wedel Westbye og Merete Nygaard sto på stand for Lexolve, og i fire intense timer møtte vi utrolig mange hyggelige og interesserte jurister. Takk for oss! 

Du kan lese mer om Techtorget her: https://www.advokatbladet.no/advokatforeningen-legal-tech/ny-moteplass-for-advokater-som-vil-forenkle-hverdagen-med-teknologi/144866


Continue reading

Lexolve utvider produktteamet!

Lexolve på Nordic Legal Tech Day