Brukereksempel

Selvbetjening for kunder

Som en del av sine kundetjenester, tilbyr Huseierne en gratis leiekontrakt til alle sine medlemmer som kan lastes ned på Huseiernes nettsider. I nært samarbeid med Lawbotics, bruker de nå Lexolve for å gi sine medlemmer en ny og enklere måte å fylle ut kontrakter på, og få de klare til signering på minutter.
Resultat

Tusenvis av kontrakter

Husleiemalen er laget av advokatene hos Huseierne for å sikre at brukerne får hjelpsom informasjon for å lage perfekte juridiske dokumenter, hver gang.
Hittil har over 30,000 unike brukere benyttet seg av kontrakter gjennom Lexolve! 

Vi er stolte av å jobbe med en så entusiastisk og fremovertenkende gruppe mennesker som Huseierne. Vi er sikre på at huseiere i hele Norge får en stor fordel av Huseiernes erfaring med leiekontrakter, samtidig som kontraktene er inkorporert i Lexolve.

"Lexolves automatiske kontraktssystem er en stor ressursbesparing både for våre advokater og for våre 220,000 medlemmer, som er ivrige brukere av våre kontrakter."

Morten Fæste
Advokat, Huseiernes Landsforbund