Forhandlingstips | Lexolve
Se mer

Slik blir du en bedre forhandler

Ønsker du å bli bedre på å forhandle? Jurist Heidi Daaland gir sine beste tips.

Forhandlingstips

#1 Bli kjent med kontraktsparten

Før du setter i gang er det viktig å forstå hvem det er du faktisk skal inngå en avtale/forhandle med. Er det daglig leder i selskapet eller CFO? Hvem er vedkommende? Er det en familiefar som liker å spille fotball på fritiden? Eller en singel grunder som brenner for miljøet? Når du vet hvem du skal møte kan du forberede deg på hvordan du vil møte og kommunisere med vedkommende.

#2 Forstå kontraktspartens og din egen situasjon

Hva ønsker kontraktsparten å oppnå? Hva er det optimale utfallet? Hva har de å tape? Hvilke andre alternativer har de? Hvilke fullmakter opereres det innenfor? Den samme øvelsen må du gjøre på deg selv. Når du forstår spillerommet på hver av partenes side vet du hva som er spillerommet for forhandlingene.

#3 Velg lokasjon ut fra forhandlingssituasjon

Når du velger omgivelser setter du mye av premissene for “stemningen” for forhandlingene. Vil du ha en formell forhandling i et møterom hvor dere sitter overfor hverandre eller kan det være bedre å legge opp til en litt mer uformell seanse? Stemningen i omgivelsene er med på å sette oss i et visst modus, noe som igjen påvirker innstillingen vår til forhandlingene. Etter forhandlingene gjenstår bare oppfølgningen, nemlig å få skrevet avtalen. Det er viktig å skrive ned det dere har blitt enig om - det er en investering i forventningsstyring og videre samarbeid. Slapp av, den delen ordner Lexolve! Vi har avtalene du trenger.

Supderdame ikon
Liker du det du har lest?

1-2 ganger i uken sender vi ut nyttig informasjon og jussnyheter rettet mot ledere som ønsker seg et godt juridisk fundament i bedriften sin.