Økonomiske nedgangstider: Slik sikrer du bedriften din mot tap, øker inntekter og reduserer kostnader | Lexolve

Økonomiske nedgangstider: Slik sikrer du bedriften din mot tap, øker inntekter og reduserer kostnader

Mye tyder på at vi er på vei mot en langvarig økonomisk nedgangstid. Bruk den til å gi bedriften din et juridisk fundament som sikrer mot tap, øker inntekter og reduserer kostnader.

Merete Nygaard / SIST OPPDATERT 24. august 2023

Det finnes flere juridiske grep du kan ta for å gjøre bedriften din rustet for en potensiell langvarig nedgangstid. Merete Nygaard har 7 viktige anbefalinger til deg.

Lesetips: Les også Lexolves gründer Merete Nygaards kommentar i Shifter om krisen.

Vi er i starten på begynnelsen av en økonomisk nedgangstid som kan vare i flere år. Bedrifter må forberede seg på vanskelig tilgang på kapital, høy arbeidsledighet og høye priser. Det finnes en rekke juridiske grep du kan ta for å gjøre bedriften din rustet for det som måtte komme.

Øk inntektene og sikre deg mot tap i kunderelasjonen

Den beste og billigste kapitalen er inntektene du får av dine kunder. Med økende inflasjon, svingende valutakurser og råvarepriser er dette tiden for å sørge for at standardvilkårene dine gir deg fleksibilitet til å justere prisen, både generelt og som følge av endring i din kostbase.

Sørg for at du har ansvarsbegrensning i avtalene, og forsikringsdekning om du ikke klarer levere. Har du en “force majeure” klausul som sikrer bedriften når det skjer ting utenfor deres kontroll som forsikringen ikke dekker?

Tips: Lexolve hjelper deg med ansvarsbegrensning, forsikringsdekning og få orden på jussen.

Har du allerede inngått avtaler av høy verdi som ikke gir deg god nok dekning, bør du forsøke å reforhandle disse.

Ikke sett deg fast mellom kunde og leverandør

Er du avhengig av leverandører for å levere selskapets tjeneste eller produkt? Da er det flere ting du bør sørge for speiles i avtalene mellom deg og kunden på den ene siden, og deg og leverandør på den andre. Når en ressesjon er på trappene, (og helst før), er det kritisk å sjekke at det er balanse mellom bedriftens salg og de innkjøp man har forpliktet seg til. Har kunden fleksibilitet til å forsinke eller kansellere innkjøp og/eller betaling, mens innkjøpsforpliktelsene er rigide, står dere i en uheldig spagat. Skjer det endringer i kostnader og forpliktelser vil det være vanskelig å minske innvirkningen dette får på inntektssiden.

Du får flere alternativer om du tenker på hvordan begge sider av salgskanalen virker mot hverandre når du setter opp kunde- og leverandøravtaler. Sørger du for at de speiler hverandre (“back to back”) unngår du å belaste arbeidskapitalen med innkjøpskostnader for komponenter, materiale, tjenester og andre leveranser som er overflødige om salgspipelinen minker. Ideelt sett ønsker du å kunne utsette eller kansellere leveranser så snart du ser at kundene dine ikke vil ta imot leveransen eller sliter med å betale.

Reforhandling og avbestilling gir kostnadskutt

Mange bør nå gjennomgå kostnadsbasen sin og hva som kan reduseres. Den enkleste kostnaden å kutte raskt er innkjøp av konsulenttjenester. Sørg for at du i avtalene har mulighet til å kansellere oppdraget og si opp oppdraget på kort varsel. Hvis du derimot har anledning til å forplikte deg lenger i tid - da har du mulighet til å forhandle prisen. I nedgangstider er mange leverandører villige til å forhandle ned prisen mot at du gir dem forutsigbarhet for sin inntekt. Er behovet usikkert er det viktigere å ha fleksibilitet til å si opp avtalen på kort varsel.

Sjekk for eksempel husleiekontrakten din og dens varighet. Kan du forlenge avtalen mot reduksjon av leie? Kan du få ned timesprisen i konsulentavtalen mot å forlenge avtalen? Eller redusere arbeidsinnsatsen? Selv om kontrakten ikke direkte åpner for det har du alltid mulighet til å starte en kommersiell diskusjon med din leverandør. Kunde- og leverandørrelasjoner vil som regel overleve nedgangstiden. Det å inngå kompromiss i vanskelige tider kan styrke relasjonene.

Les mer om 9 juridiske bomber du bør unngå i kundeavtalen💣

Prat med dine ansatte om det som skjer!

Som arbeidsgiver har du en rekke juridiske verktøy for å redusere kostnader om du må. Det aller viktigste verktøyet er likevel klar og tydelig kommunikasjon med de ansatte. Har du en transparent dialog rundt utfordringene dere står overfor og betydningen for selskapets fremtid om man ikke tar grep, vil dine ansatte ønske å bidra. Om det er med ideer til inntekter eller frivillig lønnsreduksjon - så styrker det samholdet om dette gjøres riktig.

Må du kutte? Avklar hvilke personalkostnader som kan tas bort

For å oppnå lagfølelse er det generelt smart at dere har gjort andre grep for å øke inntjening og kutte kostnader før dere “går løs” på personalkostnadene. Men må man, så må man. Det første dere bør gjøre er er å sette frys på ansettelser, stoppe deltakelse på kurs- og konferanse, reising, lunsjer på restaurant og lignende.

Neste kategori er reduksjon av goder som bonus, avis, telefon, internett, lunsj, pensjon og forsikring som ikke er lovpålagt, og dekning av andre type utgifter. Disse kan fjernes om de ikke er individuelt avtalt. Det er viktig først å sjekke hva arbeidsavtalen sier om goder. Har den ansatte individuell rett på en gode, må hen være enig om den skal tas bort.

Hva med lønn? Kan arbeidsgiver tvinge de ansatte til å godta lønnskutt?

Svaret på det er nei. Arbeidsgiver kan ikke tvinge de ansatte til å gå ned i lønn. For å få til lønnskutt har dere to alternativer: Det ene er å fremforhandle avtaler med de ansatte. Det andre er å gi endringsoppsigelser.

Vi anbefaler først å forsøke fremforhandle nye lønnsavtaler med de ansatte. I slike forhandlinger vil dere få mye igjen for å hatt en klar og tydelig dialog over noe tid. Involver gjerne de tillitsvalgte eller ledere først. Sier de ja er det enklere å få med resten etterpå. Ved lønnsreduksjon er det viktig å fokusere på at reduksjonen er midlertidig. Dere bør ha tydelige og realistiske mål på kostnader og inntekter for fremtiden, og når det er forventet at de ansatte kan gå opp i lønn igjen. Endringsoppsigelse innebærer at dere gir de ansatte en oppsigelse og samtidig et tilbud om en ny stilling med endrede arbeidsvilkår, f.eks. lavere lønn. Da må dere sørge for at dere har tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag.

Tips: Lexolve sørger for at du er en arbeidsgiver med alt på stell.

Siste utvei: Permitteringer og oppsigelser

Permitteringer ble et kjent virkemiddel under pandemien - og kan fort bli det igjen nå. Nøkkelregelen for å kunne permittere er at du tror det blir en kortvarig svikt i leveranse eller inntekt. Blir det en langvarig situasjon er det nedbemanning som er regelen. I begge tilfeller er det et sett med formelle prosesskrav som må følges. Sørg for at det gjøres riktig. Det siste du trenger i en slik situasjon er ansatte som går til sak for ugyldighet i prosessen.

Ikke glem aksjonærene, og se opp for opportunistiske vilkår

Rådet om tydelig og transparent kommunikasjon gjelder til aksjonærene dine også. Her kan du få uventet hjelp. Skal du hente kapital er det enklere om de først har sagt ja til å bli med på runden, og da bør de vite hva som skjer en stund i forveien. Vær oppmerksom på at noen investorer vil forsøke å få gjennom ugunstige vilkår for deg som de i normale tider ikke ville forsøkt seg på. Helst er det du som bestemmer vilkårene og gir ut term sheet, men ofte vil de komme med sine egne. Dragalong, tagalong, prefererte aksjer, nedsidebeskyttelse, konkurranseklausul, krav til styresammensetning og “uvanlige” klausuler må vurderes nøye. Når du ser en klausul du ikke forstår - bør du ALLTID få investoren til å forklare i enkle ordlag og med eksempler på hva det skal bety, og helst skriftlig. Forsikre deg om at du har forstått konsekvensen av klausulen. Dette er ikke tidspunktet å late som du forstår på.

Tips: Få styring på selskapets plikter og eierforhold med Lexolve.

Hard medisinering gir også muligheter

Noen av grepene du må ta fremover fremstår kanskje som hard medisin. Det gir deg også mulighet til å skape en sunn bedrift med et godt juridisk fundament. Men du trenger ikke bruke masse kostnader på advokat for å få det til! Med Lexolve kan du løse det meste selv og har tilgang til jurist når du står fast. Til en forutsigbar og lav pris. Lykke til!