Beskytt dine verdier

Dokumenter

NDA - in English

A Non Disclosure Agreement is an agreement regarding secrecy of information one party will have access to in course of business, employment, potential investment opportunities or others who are subject to industrial knowledge and other know-how.

Av Bryn Aarflot

Bryn Aarflot AS bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse

Les mer
NDA - Fortrolighetsavtale på norsk

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale om hemmelighold av informasjon en avtalepart får tilgang til.

Av Bryn Aarflot

Bryn Aarflot AS bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse

Les mer
GUIDE – Sikre rett til navnet mitt

Hvordan unngå konflikt med andres rettigheter, og få enerett til eget navn.

Av Protector

Protector bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Les mer