Thumbnail oppsigelse

Guide - Arbeidsgivere som skal permittere

En guide som tar arbeidsgivere som vurderer permittering eller skal permittere, gjennom de nødvendige stegene i en permittering.
Av Lexolve
Logg inn og bruk
Om guiden:

Denne guiden tar deg steg for steg gjennom de ulike vilkårene som må være oppfylt for å gå til permittering, og går gjennom:

Hvilke regler gjelder for permitteringen?
Kan jeg permittere?
Hvordan går jeg frem for å informere de ansatte?
Hvem kan permitteres?
Hvor lenge kan permitteringen vare?
Varsling av permittering
Hva skal arbeidsgiver dekke av lønn under permittering
Hva skjer under permitteringen?
Guiden er ikke ment å gi en komplett oversikt over alle reglene som gjelder ved permittering, men vi har forsøkt å ta med de mest relevante.

Reglene for permittering finner du i Hovedavtalens kapittel VII. Selv om din bedrift ikke er bundet av denne, har domstolene lagt til grunn at det er disse vilkårene for permittering skal gjelde for alle.

Har du innspill til guiden gi oss gjerne en tilbakemelding.