Thumbnail oppsigelse

Guide – Sikre rett til navnet mitt

Hvordan unngå konflikt med andres rettigheter, og få enerett til eget navn.
Av Protector
Logg inn og bruk
Om guiden:

Et navn er markedets første møte med et selskap eller et produkt. Før man bestemmer seg for et navn, må man undersøke om navnet er ledig på de relevante markedene, slik at man ikke gjør inngrep i andres rettigheter. Videre bør man vurdere om navnet fungerer som et kjennetegn for de aktuelle varene og/eller tjenestene, og sikre seg enerett til navnet gjennom registrering av navnet som foretaksnavn og varemerke, i alle relevante land.

Spesielt nyttig for:

- Deg som skal etablere et selskap og/eller utvikle en merkevare.