Oppsigelse og Permittering

De juridiske ressursene du trenger for permittering og oppsigelse
Se alle

Nedbemanning

Når bedriften opplever langvarige endringer i inntektsstrøm, kundetilfang, produksjonskapasitet eller lignende som medfører overtallighet i arbeidsstokken, kan nedbemanning bli nødvendig. Nedbemanning kan enten gjøres ved at det oppnås frivillige løsninger med sluttpakker, eller at bedriften går til oppsigelse av overtallige ansatte. For at oppsigelsen skal være lovlig må den være saklig begrunnet i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, det må ikke være annet passende arbeid i virksomheten du kan tilby arbeidstaker, og det må foretas en interesseavveining mellom bedriftens behov og de ulemper arbeidstaker påføres. Vi har laget en interaktiv guide som hjelper deg gjennom stegene du må ta for å kunne nedbemanne.

Guide for selskaper som skal eller vurderer å nedbemanne 
Artikkel
: Oppsigelse: Hvordan gjennomføre drøftelsesmøte 

Maler

Innkalling til drøftelsesmøte
Protokoll fra drøftelsesmøte

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

Oppsigelse i prøvetid

Sluttavtale

Guide for nedbemanning
Oppsigelsesguide

Permittering

Permittering er et virkemiddel bedriften kan bruke ved midlertidige endringer i inntektsstrøm, kundetilfang osv., og innebærer at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i en midlertidig periode. Permitteringen kan gjøres ved hel permittering eller delvis permittering hvor det innføres redusert arbeidstid. Vi har laget en interaktiv guide som hjelper deg gjennom stegene du må ta for å kunne permittere. Vurderer du si opp noen som er permittert, kan du bruke guiden i forrige steg.

Guide for selskaper som skal eller vurderer å permittere

Dersom du beslutter at det skal permitteres, må du sende ut permitteringsvarsel til de ansatte. Vi har dynamiske maler som sørger for at du har det formelle i orden.

Notice of temporary redundancy (permitteringsvarsel på engelsk)
Permitteringsvarsel (generelt)

Permitteringsvarsel som følge av COVID-19


Oppsigelse / avskjedigelse

For å si opp en ansatt for forhold som skyldes arbeidstakeren selv, må det være saklig grunn til det. Dersom du vurderer det slik at bedriften har saklig grunn for å gå til oppsigelse, kan du bruke våre dynamiske maler som sørger for at du har det formelle i orden. Hver mal inneholder også mer informasjon om når og hvordan du kan bruke dem.

Skriftlig advarsel 
Innkalling til drøftelsesmøte

Protokoll fra drøftelsesmøte

Oppsigelse

Oppsigelse i prøvetid

Avskjedigelse

Sluttavtale

Flere kategorier