Avtale for firmabil

Enkel avtale om firmabil som tilpasses behovet i din virksomhet.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en enkel avtale om firmabil som tilpasses behovet i din virksomhet. I et løpende arbeidsforhold melder det seg ofte et behov eller et ønske fra de ansatte. Det er likevel ikke rett frem å gi den ansatte en firmabil til fritt bruk. For det første lønner det seg for arbeidsgiver å regulere bruken, men loven stiller også krav til hvordan en slik avtale skal se ut. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen.

Smart mal
E-signering
Kvalitetssikret
Regulert bruk

F.A.Q.s

Hva bør en avtale om firmabil inneholde?
Hvilken betydning kan en firmabil få for skatten?
Kan en ansatt ha krav på firmabil?
Hvem er ansvarlig for bilens tilstand og en eventuell ulykke?