Avtale om hjemmekontor

Mal for enkel avtale for arbeidstakers utførelse av arbeid i eget hjem

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for en enkel avtale for arbeidstakers utførelse av arbeid i eget hjem. En avtale om hjemmearbeid kommer i tillegg til arbeidstakers ordinære arbeidsavtale. Det er forskriftsfestede krav til innhold. Med Lexolve kan du enkelt fylle inn, signere og sende avtalen. Malen er utformet av advokater og oppfyller alle formelle krav.

E-signering
Kvalitetssikret
Krav til arbeidstakers tilgjengelighet
Fleksibilitet

F.A.Q.s

Hva bør en avtale om hjemmekontor inneholde?
Hvem bør benytte seg av en avtale om hjemmekontor?
Har du rett til skattefradrag ved bruk av hjemmekontor?