Cease and desist

Smart mal for Cease and Desist brev.

Av Bryn Aarflot
Bruk mal

Om dokumentet

Et Cease and Desist brev sendes til en person eller virksomhet for å kreve stans av ulovlig aktivitet. Dette brevet er skreddersydd for selskaper som opplever at noen utnytter deres immaterielle rettigheter som for eksempel varemerker, designrettigheter, patentrettigheter, produkter eller tjenester som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrettigheter eller lignende rettigheter.

E-signering
Smart mal
Utformet av advokater
IPR-strategi

F.A.Q.s

Hva er et cease and desist brev og når er det aktuelt?
Hva bør et cease and desist brev inneholde?
Hvem er mottakeren av et cease and desist brev?