Innleie fra bemanningsbyrå

Kontraktmal for innleie fra bemmaningsbyrå

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en samarbeidsavtale mellom et bemanningsbyrå og innleier. Avtalen er aktuell for selskaper som ønsker å leie inn eksterne ressurser. Innleie er et alternativ til en midlertidig ansettelse i forbindelse med blant annet uforutsette driftsstopper og sesongmessige svingninger. Arbeidstakeren vil være under innleiers ledelse, men ansatt i bemanningsbyrået. Innleie blir ikke å anse som et arbeidsforhold over tid. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen. Malene våre er utformet av advokater og oppfyller alle lovens krav.

Taushetsplikt
Innleier og bemanningsbyråets plikter
Formkrav
Smart mal

F.A.Q.s

Når er det mulig/lov å leie inn fra et bemanningsbyrå?
Hva er et bemanningsbyrå?
Hvilke kontrakter er nødvendig ved innleie fra et bemanningsbyrå?
Hva er bemanningsbyrået ansvarlig for og hva er innleier ansvarlig for?