Innleie fra bemanningsbyrå

Kontraktmal for innleie fra bemmaningsbyrå

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en samarbeidsavtale mellom et bemanningsbyrå og innleier. Avtalen er aktuell for selskaper som ønsker å leie inn eksterne ressurser. Innleie er et alternativ til en midlertidig ansettelse i forbindelse med blant annet uforutsette driftsstopper og sesongmessige svingninger. Arbeidstakeren vil være under innleiers ledelse, men ansatt i bemanningsbyrået. Innleie blir ikke å anse som et arbeidsforhold over tid. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen. Malene våre er utformet av advokater og oppfyller alle lovens krav.

Taushetsplikt
E-signering
Formkrav
Smart mal

F.A.Q.s

Hva er et bemanningsbyrå?
Når er det mulig å leie inn fra et bemanningsbyrå?
Hvilke kontrakter er nødvendig ved innleie fra et bemanningsbyrå?
Hva er bemanningsbyrået ansvarlig for og hva er innleier ansvarlig for?