Oppdragskontrakt

Oppdragskontrakt som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en oppdragskontrakt som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Avtalen er aktuell for selskaper som ønsker å bruke eksterne ressurser på et avgrenset oppdrag. Et slikt oppdrag blir i utgangspunktet ikke ansett et arbeidsforhold over tid. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen.

Smart mal
Veiledning
E-signering
Kvalitetssikret

F.A.Q.s

Hva er en oppdragskontrakt?
Når er det aktuelt med en oppdragskontrakt fremfor et ansettelsesforhold?
Hvordan opphører en oppdragskontrakt?