Oppdragskontrakt

Oppdragskontrakt som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en oppdragskontrakt som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Avtalen er aktuell for selskaper som ønsker å bruke eksterne ressurser på et avgrenset oppdrag. Et slikt oppdrag blir i utgangspunktet ikke ansett et arbeidsforhold over tid. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen.

Smart mal
Veiledning
E-signering
Kvalitetsikret av advokater

F.A.Q.s

Hva er en oppdragskontrakt?
Når er det aktuelt med en oppdragskontrakt fremfor et ansettelsesforhold?
Hvordan opphører en oppdragskontrakt?