Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

Smart mal for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold.

Av PwC
Bruk mal

Om dokumentet

Dokumentet er en smart mal for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Malen oppfyller formkravene til skriftlig oppsigelse etter Arbeidsmiljøloven § 15-4. Merk at malen er en eksemplifisering av et tenkt typetilfelle og må tilpasses for å reflektere det konkrete forholdet.

E-signering
Oppfyller lovens formkrav/lovkrav
Kvalitetssikret
Lovhenvisninger

F.A.Q.s

Hvilke krav til forankring gjelder for en oppsigelse grunnet virksomhetens forhold?
Er det rom for masseoppsigelser på grunn av virksomhetens forhold?
Hvilken betydning har oppsigelsestiden i nedbemanningsprosessen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold?
Hvilke steg er det forventet at arbeidsgiver gjennomfører i en nedbemanningsprosess grunnet virksomhetens forhold?