Standard arbeidsavtale
 for fast stilling

Smart mal for standard arbeidsavtale utviklet av advokater.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en arbeidsavtale for selskaper som ønsker å ansette en person fast. Typisk et selskap i utvikling og vekst med behov for nye tilskudd. Det formelle rundt ansettelsesprosessen kan være krevende. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere en arbeidsavtale. Malene våre er utformet av advokater og oppfyller alle lovens krav. Avtalen regulerer også konkurranseklausuler og immaterielle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet.

Konkurranseklausul
Kvalitetssikret av advokater
E-signering
Immaterielle rettigheter

F.A.Q.s

Hva er en arbeidsavtale?
Hva bør en standard arbeidsavtale inneholde?
Arbeidsavtaler for ledende eller særlig uavhengige stillinger
Arbeidsavtaler for de under 18