Stiftelsesdokument for aksjeselskap

Smart mal for stiftelsesdokument og tilhørende vedtekter.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

For å opprette et aksjeselskap må det formelt stiftes. Denne malen veileder deg i opprettelsen av et stiftelsesdokumentet og tilhørende vedtekter.

Smart mal
E-signering
Kvalitetssikret
Oppfyller lovkrav

F.A.Q.s

Hva er et stiftelsesdokument og kan denne malen lastes opp i Altinn?
Hva bør et stiftelsesdokument inneholde?