Taushetserklæring for styremedlemmer

Mal til taushetserklæring for styremedlemmer.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en taushetserklæring for å beskytte forretningshemmeligheter. Malen er nyttig når man bringer nye inn i styringen av selskapet.

E-signering
Hemmelighold
Laget av advokater
Kvalitetssikret

F.A.Q.s

Hva er en taushetserklæring og hvorfor er det nødvendig for styremedlemmer?