Vedtekter for aksjeselskap

En smart mal for vedtekter til opprettelse av ditt aksjeselskap.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for vedtekter til opprettelsen av et selskap. Et slikt stiftelsesdokument er pålagt etter aksjeloven.

E-signering
Kvalitetssikret
Smart mal
Oppfyller lovkrav

F.A.Q.s

Hva er vedtekter?
Hva bør vedtektene inneholde ved oppstart av et aksjeselskap?
Kan selskapets vedtekter bli endret senere og i hvilke tilfeller er det nødvendig?