Vedtekter for aksjeselskap

En smart mal for vedtekter til opprettelse av ditt aksjeselskap.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for vedtekter til opprettelsen av et selskap. Et slikt stiftelsesdokument er pålagt etter aksjeloven.

E-signering
Kvalitetsikret
Smart mal

F.A.Q.s

Hva er vedtekter?
Hva bør vedtektene inneholde ved oppstart av et aksjeselskap?
Kan selskapets vedtekter bli endret senere og i hvilke tilfeller er det nødvendig?