Bryn Aarflot

Om Bryn Aarflot

Vårt team av høyt kvalifiserte rådgivere representerer det ypperste innen IPR i Norge.

Rådgiverteamet vårt består av erfarne patentfullmektiger som til sammen dekker alle tekniske disipliner, samt advokater med immaterialrett som spesialfelt. I tillegg har vi dyktige administrative medarbeidere med bred erfaring innen fagområdet.

Bryn Aarflot har fått mye heder for utførelse av ulike oppdrag innenfor IP, og er blant annet flere ganger de siste årene blitt kåret til Norges ledende firma innenfor immaterielt rettsvern av det anerkjente internasjonale tidsskriftet Managing Intellectual Property. I tillegg er vi stadig topprangert i andre viktige kåringer som IP Stars, hvor vi flere ganger har vært det norske firmaet med flest individuelle utnevnelser. Vi er også ved en rekke anledninger blitt topprangert i anerkjente kåringer fra World Trademark Review/WTR 1000, IAM Patent 1000 med flere.

Vi skiller oss både fra advokatfirmaer og tradisjonelle patentkontorer ved at vi tilbyr hele spekteret av tjenester innenfor IP. Vi bistår våre kunder på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter for kommersialisering, frem mot optimal beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter.

Vårt nettverk og våre kunder

Bryn Aarflot har et omfattende og veletablert nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Våre egne eksperter er dessuten medlemmer av internasjonale immaterialrettsorganisasjoner, som FICPI, LES, INTA, PTMG og AIPPI. Dette bidrar til å utvikle og opprettholde et utstrakt internasjonalt nettverk bestående av ledende IPR-eksperter over hele verden.

Vi har bred erfaring med å håndtere saker i nær sagt alle land over hele verden ved hjelp av dyktige samarbeidspartnere i de forskjellige landene. Våre kunder kan dermed stole på at deres interesser blir best mulig ivaretatt også i utlandet.

Enten du representerer en nyoppstartet virksomhet eller et internasjonalt etablert selskap som søker en erfaren full-service IP-partner er du i trygge hender hos Bryn Aarflot.

Våre kunder består av små, mellomstore og store norske og utenlandske bedrifter, i tillegg til privatpersoner. Sammen dekker kundene våre alle områder innen næringslivet. Vi bistår bedrifter i oppstartfasen med identifisering, analyse og sikring av immaterielle verdier og rettigheter. Vi tilbyr skreddersydde tjenester for våre kunder både i Norge og internasjonalt, som drar nytte av vårt nettverk og vår tekniske og juridiske ekspertise i forbindelse med klarering, sikring og håndheving av rettigheter, tvisteløsning og prosesser for domstolene og forvaltningen.

Se mer på deres hjemmeside.