Protector

Protector bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Protector IP er et privat konsulentfirma som bistår norsk og utenlandsk næringsliv på det immaterialrettslige området (særlig patenter, varemerker, design, IPR-strategi og rådgivning). Vi er i dag 18 medarbeidere, herav fem advokater/advokatfullmektiger og syv patentrådgivere. Vi bistår i alt fra strategisk rådgivning, utforming og oppfølging av rettighetssøknader i Norge og internasjonalt, til overvåking, håndheving og konflikthåndtering. Protector er en dedikert samarbeidspartner med høyt motiverte medarbeidere som alle bidrar til å skape nære og langsiktige relasjoner til våre kunder.

På Lexolve Market tilbyr Protector maler, dokumenter og best practice guider for å hjelpe bedrifter med å ivareta sine immaterielle rettigheter.

Se mer på deres hjemmeside.