Verktøy for arbeidsgivere | Lexolve

Verktøy for å bli en god arbeidsgiver

Vi har spurt arbeidstakere hva de ser etter i en god arbeidsgiver. Bruk denne guiden for å bli en bedre leder!

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 11. august 2023

Vi har spurt arbeidstakere hva de ser etter i en god arbeidsgiver. Bruk denne guiden for å bli en bedre leder!

Hva gjør deg til en god arbeidsgiver?

 • De ansatte forventer at en arbeidsgiver har “standardting på plass”. Det er derfor viktig at du:
  • Følger spillereglene i arbeidsmiljøloven
  • Har innarbeidet gode arbeidsrutiner på:
 • Arbeidskontrakter
 • Å gi god informasjon til de ansatte
 • Tilbakemeldinger og oppfølging
 • Muligheter for medbestemmelsesrett
 • Kontinuerlig utvikling og læring
 • Du har klare kommuniserte mål for virksomheten som motiverer de ansatte (og gjerne også involverer ansatte i arbeidet med utforming av mål)
 • Du legger til rette for et godt arbeidsmiljø
 • Du får de ansatte til å føle seg hørt, det er trygge rammer i virksomheten
 • Du har utarbeidet arbeidsvilkår som arbeidstaker er fornøyd med
 • Du kommunisere tydelig hva som er forventninger, rolleavklaringer
 • Du tilrettelegger for lære- og utviklingsmuligheter i bedriften. Dette er svært viktig for at de ansatte skal føle seg ivaretatt.
 • Du har nok tilgjengelighet. Ikke glem at jobben din er å være tilgjengelig for arbeidstakerne dine!
 • Du er flink til å tilpasse deg nye mennesketyper og til å finne team som utfyller hverandre tilpasset bedriftens behov.