Les mer

Utarbeidelse av avtaler

Utarbeidelse av avtaler kan ofte være tidkrevende og utfordrende. Her vil vi gi deg noen tips og råd til hva du bør tenke på når du skal sette opp en avtale.

Utarbeidelse av avtaler illustrasjon
Heidi team lexolve

Heidi er vår brilliante jurist. Hun har en mastergrad i juss og har jobbet i Advokatfirmaet PwC siden hun ble uteksaminert i 2010. Hun har bred erfaring innen forretningsjuss inkludert kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner.

Pålitelig, ansvarlig og engasjert er de tre ordene som beskriver henne best.

Mesteparten av fritiden tilbringer hun med sin familie og sine to barn, men hun elsker også å reise, være på fjellet og være aktiv.

Utarbeidelse av avtaler kan ofte være tidkrevende og utfordrende. Her vil vi gi deg noen tips og råd til hva du bør tenke på når du skal sette opp en avtale. Ikke nok med det, vi har også satt opp en enkel steg for steg guide for hvordan du setter opp en avtale og hva du bør tenke på. Lykke til!

Utarbeidelse av avtale

Å utarbeide en avtale kan være tidkrevende og utfordrende. Det er ofte vanskelig å vite hva som skal reguleres og hvilke kontraktsvilkår som skal være med. Når en avtale skal utarbeides for første gang kan det være nyttig å ha en kontraktsmal eller et eksempel på en tilsvarende avtale å ta utgangspunkt i. Videre er det viktig å huske på at klausuler i et avtaleforhold ofte har både en kommersiell og en juridisk side. Det er derfor viktig å forstå konsekvensen av det man regulerer både fra et kommersiellt og et juridisk perspektiv. Et eksempel er fastsettelse av pris og vilkår for betaling. Dette er noe som ofte anses som et rent kommersiellt forhold. Og det er nok også riktig for selve prisen. For betalingsvilkårene derimot vil valg av modell kunne ha noe å si for hvordan du kan følge opp manglende betaling og hvilke rettigheter man har ved manglende betaling, noe som vil kunne få store juridiske konsekvenser.

Under har vi satt opp en oversikt over en prosess som kan være nyttig å ha med seg når en kontrakt skal settes opp. Prosessen vil guide deg gjennom stegene til en ferdig avtale. Uavhengig av hvorvidt du tenker å få bistand til å få utarbeidet avtalen er prosessen nedenfor et nyttig verktøy for at du selv skal kunne vite hva avtalen faktisk skal regulere og således få mer eierskap til og forståelse av avtalen og reguleringene i denne. Dersom dere lager et oppsett som inneholder informasjon som beskrevet i prosessen under vil dette også kunne være noe dere kan presentere til vedkommende som skal utarbeide avtalen (eksempelvis en ekstern advokat), slik at vedkommende gis en god forståelse av hva avtalen skal regulere. Dette vil kunne bidra til redusert tidsbruk for advokaten på å få klarhet i hva avtalen bør inneholde og derav reduserte advokatutgifter.

Steg for steg - slik setter du opp en avtale

 1. Lag en detaljert oversikt over prosessen som avtalen skal regulere (inkludert både eventuelle forberedende og etterfølgende steg), herunder:
  1. Hva består prosessen av
  2. Hvem skal gjøre hva i prosessen
  3. Hva skal leveres, hva er leveransen (tjenesten eller varen)
  4. Hvilken informasjon er dere avhengig av for å kunne oppfylle deres forpliktelser
 2. Forsøk å sette opp en oversikt over hvem som skal ha ansvar for hva under de ulike delene av prosessen
 3. Forsøk å avklare hvor risikoen er størst i de ulike stegene i prosessen og gjerne gjør dere opp noen tanker som hvem som bør være ansvarlig for risikoen
 4. Undersøker med forsikringsselskapet hvilke deler av prosessen som kan forsikres
 5. Når dere har fått opp en oversikt over prosessen har dere en skisse for hva som bør inkluderes i avtalen