Les mer

Utarbeidelse av avtaler

Utarbeidelse av avtaler kan ofte være tidkrevende og utfordrende. Her vil vi gi deg noen tips og råd til hva du bør tenke på når du skal sette opp en avtale.

Utarbeidelse av avtaler illustrasjon
Heidi team lexolve

Heidi er vår brilliante jurist. Hun har en mastergrad i juss og har jobbet i Advokatfirmaet PwC siden hun ble uteksaminert i 2010. Hun har bred erfaring innen forretningsjuss inkludert kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner.

Pålitelig, ansvarlig og engasjert er de tre ordene som beskriver henne best.

Mesteparten av fritiden tilbringer hun med sin familie og sine to barn, men hun elsker også å reise, være på fjellet og være aktiv.

Her vil vi gi deg noen tips og råd til hva du bør tenke på når du skal sette opp en avtale. Ikke nok med det, vi har også satt opp en enkel steg for steg guide for hvordan du setter opp en avtale og hva du bør tenke på. Lykke til!

Utarbeidelse av avtale

Å utarbeide en avtale kan være tidkrevende og utfordrende. Det er ofte vanskelig å vite hva som skal reguleres og hvilke kontraktsvilkår som skal være med. Når en avtale skal utarbeides for første gang kan det være nyttig å ha en kontraktsmal eller et eksempel på en tilsvarende avtale å ta utgangspunkt i.

Videre er det viktig å huske på at klausuler i et avtaleforhold ofte har både en kommersiell og en juridisk side. Det er derfor viktig å forstå konsekvensen av det man regulerer både fra et kommersielt og et juridisk perspektiv. Et eksempel er fastsettelse av pris og vilkår for betaling. Dette er noe som ofte anses som et rent kommersielt forhold og det er nok også riktig for selve prisen. For betalingsvilkårene derimot vil valg av modell kunne ha noe å si for hvordan du kan følge opp manglende betaling og hvilke rettigheter man har ved manglende betaling, noe som vil kunne få store juridiske konsekvenser.

Under har vi satt opp en oversikt over en prosess som kan være nyttig å ha med seg når en kontrakt skal settes opp. Prosessen vil guide deg gjennom stegene til en ferdig avtale. Uavhengig av om du tenker å få hjelp til å få utarbeidet avtalen eller ikke, så er prosessen nedenfor et nyttig verktøy for at du selv skal kunne vite hva avtalen faktisk skal regulere og få mer eierskap til og forståelse av avtalen og reguleringene i denne.

Dersom du skal få hjelp til å utarbeide avtalen kan det være en fordel å på forhånd lage et oppsett som inneholder informasjon som beskrevet i prosessen under. Da kan du presentere dette til vedkommende som skal utarbeide avtalen (eksempelvis en ekstern advokat), slik at vedkommende gis en god forståelse av hva avtalen skal regulere. Dette vil kunne bidra til redusert tidsbruk for advokaten på å få klarhet i hva avtalen bør inneholde og derav reduserte advokatutgifter.

Steg for steg - slik setter du opp en avtale

Steg 1: Lag en detaljert oversikt over prosessen som avtalen skal regulere (inkludert både eventuelle forberedende og etterfølgende steg), herunder:

  • Hva består prosessen av?
  • Hvem skal gjøre hva i prosessen?
  • Hva skal leveres, hva er leveransen (tjenesten eller varen)?
  • Hvilken informasjon er dere avhengig av for å kunne oppfylle deres forpliktelser?

Steg 2: Forsøk å sette opp en oversikt over hvem som skal ha ansvar for hva under de ulike delene av prosessen.

Steg 3: Forsøk å avklare hvor risikoen er størst i de ulike stegene i prosessen og gjerne gjør dere opp noen tanker som hvem som bør være ansvarlig for risikoen.

Steg 4: Undersøk med forsikringsselskapet hvilke deler av prosessen som kan forsikres.

Ferdig! Nå har du en skisse for hva som bør inkluderes i avtalen.

Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Utarbeidelse av kontrakter kan være utfordrende, tidkrevende og kostbart. Hadde vært greit med litt enkel hjelp da? Med en liten juridisk avdeling i ryggen hjelper vi deg med å utarbeide kontrakter, håndtere kontraktene, kontraktsmislighold og generelt ha ryddige kundeforhold.

Du gjør salget. Vi hjelper deg med det juridiske, og automatiserer kontraktsprosessen.

d
Vil du ha en prat om hvordan vi kan hjelpe deg?
Da trenger du bare å svare på noen spørsmål for å avtale en uforpliktende prat med oss.
Kom i gang