Aksjonæravtale

Regulerer forholdet mellom aksjonærer i et selskap.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Når man skal starte et nytt aksjeselskap stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. I tillegg til denne dokumentasjonen kan det være greit å ha dokumenter som regulerer forholdet mellom aksjonærer. Det kan også være hensiktsmessig med taushetserklæringer. Ved siden av dokumentserien vi har laget for Lexolve Market om hvordan man stifter et aksjeselskap har vi utviklet dokumenter det er greit å ha ved fra oppstart eller når man bringer nye inn i styringen av selskapet.

Når to eller flere aksjonærer starter et selskap, så er målet å drive dette selskapet sammen. Ofte er det hensiktsmessig med en aksjonæravtale for å regulere forholdet aksjonærene imellom, blant annet dersom en av aksjonærene ønsker å selge sine aksjer.

Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å tilpasse dokumentene til din bedrift, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >