Avskjedigelse

For deg som skal avslutte arbeidsforholdet med arbeidstaker
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumnetet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess. Det er ikke tilstrekkelig med en saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse, samt at de har fulgt den lovfestede prosessen. I enkelte tilfeller kan det være så alvorlig at arbeidsgiver kan avskjedige den ansatte, og dette dokumentet oppfyller de formkrav som loven stiller for en avskjedigelse.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Spesielt nyttig for:

- Der en ansatt skal avskjediges

Vær oppmerksom på:

- At man må ha hatt drøftelsesmøte med den aktuelle arbeidstaker først.

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >