Avtale om hjemmearbeid

Mal for enkel avtale for arbeidstakers utførelse av arbeid i eget hjem
Av PwC
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Dokumentet inneholder et utvalg av vesentlige momenter som kan være hensiktsmessig å regulere ved en avtale om hjemmearbeid. Dette inkluderer blant annet omfang av arbeid, arbeidstakerens tilgjengelighet og utstyr.

Spesielt nyttig for

- Bedrifter som ønsker å tilrettelegge for at arbeidstakere i større eller mindre grad utfører arbeid i arbeidstakers eget hjem.

Vær oppmerksom på

- En avtale om hjemmearbeid må inngås som et tillegg til arbeidstakers arbeidsavtale. Det stilles krav i forskrift til klausuler som må reguleres i avtale om hjemmearbeid. Avtalen er en eksemplifisering av et tenkt typetilfelle og må tilpasses for å reflektere det konkrete forholdet.

Om Partner

PwC er et globalt nettverk med over 250.000 ansatte verden over. Men med 27 kontorer spredt over hele Norge har vi inngående kunnskap og kompetanse på nasjonalt og lokalt næringsliv og rammevilkår. Med de beste hodene lokalt og globalt bistår vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, advokattjenester og regnskap.

Les mere om Advokatfirmaet PwC >