Guide - Kan jeg ansette noen midlertidig?

Usikker på om du kan ansette noen midlertidig eller ikke?
Av Lexolve
Logg inn og bruk

Lurer du på om du kan ansette noen midlertidig?

Når du skal ansette eller leie inn en ressurs er det viktig å velge riktig avtaletype. Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at du som hovedregel skal ansette i fast stilling, men noen ganger trenger du kompetanse kun for en kortere periode, og da kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse, leie inn fra et bemanningsbyrå eller bruke konsulenter. Denne guiden hjelper deg til å vurdere om du kan ansette noen midlertidig, og hvilket grunnlag du kan bruke for ansettelsen.