Innleie bemanningsbyrå

Kontrakt for innleie fra bemmaningsbyrå
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om Dokumentet:

Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken ansettelseskontrakt man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde – uavhengig av om ansettelsen er midlertidig eller fast. Dokumentene vi har laget i dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen om ansettelse oppfyller lovens vilkår.

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. I spesielle tilfeller er det mer hensiktsmessig å leie inn eksterne ressurser fra et bemanningsbyrå. I disse tilfellene må man være OBS på at det ikke blir å anse som et arbeidsforhold over tid. I dette dokumentet får du en avtale du kan bruke som samarbeidsavtale med bemanningsbyrået som regulerer rettigheter og forpliktelser mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Dersom du er i tvil om hvilken ansettelsesform du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Spesielt nyttig for:

- Selskaper som vil leie arbeidskraft

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >