Notice of temporary redundancy (Permitteringsvarsel)

This template is developed for employers who will have to give employees a notice of temporary redundancy.
Av PwC
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

This template is developed together with our partner PwC and is to be used by an employer who will have to give their employees a notice of temporary redundancy.

The template outlines all requirements that must be in place in order to be able to issue a notice such as this.

If you need to know more about these requirements, please see our "Guide to employers that need to issue notices of temporary redundancy", or visit our partner PwC's blog to learn more about this topic.

Om Partner

PwC er et globalt nettverk med over 250.000 ansatte verden over. Men med 27 kontorer spredt over hele Norge har vi inngående kunnskap og kompetanse på nasjonalt og lokalt næringsliv og rammevilkår. Med de beste hodene lokalt og globalt bistår vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, advokattjenester og regnskap.

Les mere om Advokatfirmaet PwC >