Oppsigelse - arbeidstakers prøvetid

Oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid som oppfyller lovens formkrav
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess. Det er ikke tilstrekkelig med en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Market oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse, samt at de har fulgt den lovfestede prosessen. I enkelte tilfeller dette foreligger må arbeidsgiver sende en oppsigelse. Dette dokumentet oppfyller de formkrav som loven stiller for en oppsigelse.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Spesielt nyttig:

- Hvor en ansatt skal sies opp i prøvetiden

Vær oppmerksom på:

- Må ha hatt drøftelsesmøte først

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >