Drøftelsesmøte - innkalling

Dokument for innkalling til formelt drøftelsesmøte.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess. Det er ikke tilstrekkelig med en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

Det er ikke fritt frem for arbeidsgiver å si opp ansatte. Før man beslutter å si opp noen må det avholdes et drøftelsesmøte. I forbindelse med drøftelsesmøte har den ansatte rettigheter, som det skal opplyses om i innkallelsen. Dette dokumentet oppfyller lovens formkrav.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Spesielt nyttig for:

- Når du skal gi arbeidstaker en skriftlig advarsel

- Når du ønsker å avskjedige en arbeidstaker

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >