Taushetserklæring

Sikre at ansatte ikke går ut med selskapshemmeligheter.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken ansettelseskontrakt man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde – uavhengig av om ansettelsen er midlertidig eller fast. Dokumentene vi har laget i dokumentserien vår på Lexolve Markedsplassen om ansettelse oppfyller lovens vilkår.

For å sikre at ansatte ikke går ut med selskapshemmeligheter kan det være fornuftig å legge ved en taushetserklæring i forbindelse med ansettelsesprosessen. Dette bidrar til å hindre at konfidensiell informasjon havner i feil hender.

Dersom du er i tvil om hvilken ansettelsesform du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Spesielt nyttig for:

- Selskaper i utvikling

- Deg som er i en ansettelsesprosess

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >