Taushetserklæringmal for styremedlemmer

Taushetserklæringmal som beskytter forretningshemmeligheter.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumenetet:

Når man skal starte et nytt aksjeselskap stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. I tillegg til denne dokumentasjonen kan det være greit å ha dokumenter som regulerer forholdet mellom aksjonærer. Det kan også være hensiktsmessig med en taushetserklæring. Ved siden av dokumentserien vi har laget for Lexolve Market om hvordan man stifter et aksjeselskap, har vi utviklet en taushetserklæring mal for styremedlemmer som det er greit å ha med fra oppstart eller når man bringer nye inn i styringen av selskapet.

Det er viktig å beskytte blant annet selskapets forretningshemmeligheter og arbeidsprosesser. Ved å be styremedlemmer og kontraktsparter til å signere taushetserklæringer, vil man langt på vei kunne sikre dette.

Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å tilpasse taushetserklæring malen til din bedrift, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Taushetserklæring mal for styremedlemmer er spesielt nyttig for:

- Selskaper i utvikling

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >