Kreative bedrifter opplever juridisk utrygghet

Kreative bedrifter opplever juridisk utrygghet

Vi har gjennomført dybdeintervjuer blant 30 ledere i små og mellomstore bedrifter. I vår studie er trenden blant de kreative bedriftene påfallende: juridiske problemstillinger skaper stor uro og usikkerhet.

Jonas Tjomsland / SIST OPPDATERT 08. februar 2024

Gratisarbeid, uklare forventninger fra kunden, og utydelige kontrakter. Vi har gjennomført dybdeintervjuer blant 30 ledere i små og mellomstore bedrifter. I vår studie er trenden blant de kreative bedriftene påfallende: juridiske problemstillinger skaper stor uro og usikkerhet. Å sette opp tydelige rammer for hvor mange timer som for eksempel inngår i avtalt pris, vil sette forventningen til begge parter fra start. Det vil gi deg som designer en mer forutsigbar arbeidshverdag og gi deg mer tid til å være kreativ. Mange av de kreative vi har snakket med forteller en historie om ambivalens og usikkerhet knyttet til alt som har med juss å gjøre. Flere opplever stor håpløshet, og frykten over å mislykkes eller gjøre feil, er så stor at de har endt opp med å ikke lenger drive selskap.

- Juss burde være lett for oss som frilanser. Jeg har virkelig ingen i nettverket mitt som er god på det, så jeg ender fort opp med å bare google og google og google. Det eneste jeg vet, er at jeg må bli mye bedre på å skrive kontrakter. Vi innen kreative yrker har veldig lite rammer. Det er jo så lett å bli lurt.

Noen av de vi snakket med mente også at de unngår store internasjonale selskap, fordi mengden papirarbeid er for stor.

- Det kan fort handle om å lese gjennom avtaler på over 100 sider. Da kan du plutselig signere på at du har ansvar for store tap. Jeg som designer er jo ikke utdannet til å forstå alt det juridiske.
Flere oppgir at mange avtaler skjer utelukkende muntlig, og at det er utydelighet rundt betaling.

- Jeg vil ha frihet innenfor den jobben jeg gjør, men jeg skulle ønske noen andre ga meg trygghet på det juridiske.

Heidi Daaland, jurist i Lexolve, har under mange år som rådgiver observert utryggheten hos designere og andre kreative. Til nå har det vært vanskelig og ikke minst kostbart å få hjelp.

- I Lexolve kan vi hjelpe deg å automatisere den juridiske prosessen, uten at det går på kompromiss med sikkerheten. Våre avtaler er kvalitetssikret av jurister, og samtidig blir du bedre rustet til å unngå gratis jobbing.

Ønsker du å komme i kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine juridiske behov? Book en demo med oss. Vi ønsker å sette bransjestandarden for kreative yrker.