Kreative bedrifter opplever juridisk utrygghet

Kreative bedrifter opplever juridisk utrygghet

Vi har gjennomført dybdeintervjuer blant 30 ledere i små og mellomstore bedrifter. I vår studie er trenden blant de kreative bedriftene påfallende: juridiske problemstillinger skaper stor uro og usikkerhet.

Jonas Tjomsland
Jonas Tjomsland

Head of Product

Jonas er vår Head of Product, produktpoteten med bakgrunn innen robotikk og AI. Han studerte robotikk ved Imperial College London og datateknologi i Cambridge før han kom hjem til Oslo og hoppet på Lexolve. Han spiller bandy for Ullevål og elsker naturen i og rundt Oslo.

Sist oppdatert 22. mars 2024

kreative yrkerkreative yrker
EmailFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet

Gratisarbeid, uklare forventninger fra kunden, og utydelige kontrakter. Vi har gjennomført dybdeintervjuer blant 30 ledere i små og mellomstore bedrifter. I vår studie er trenden blant de kreative bedriftene påfallende: juridiske problemstillinger skaper stor uro og usikkerhet. Å sette opp tydelige rammer for hvor mange timer som for eksempel inngår i avtalt pris, vil sette forventningen til begge parter fra start. Det vil gi deg som designer en mer forutsigbar arbeidshverdag og gi deg mer tid til å være kreativ. Mange av de kreative vi har snakket med forteller en historie om ambivalens og usikkerhet knyttet til alt som har med juss å gjøre. Flere opplever stor håpløshet, og frykten over å mislykkes eller gjøre feil, er så stor at de har endt opp med å ikke lenger drive selskap.

- Juss burde være lett for oss som frilanser. Jeg har virkelig ingen i nettverket mitt som er god på det, så jeg ender fort opp med å bare google og google og google. Det eneste jeg vet, er at jeg må bli mye bedre på å skrive kontrakter. Vi innen kreative yrker har veldig lite rammer. Det er jo så lett å bli lurt.

Noen av de vi snakket med mente også at de unngår store internasjonale selskap, fordi mengden papirarbeid er for stor.

- Det kan fort handle om å lese gjennom avtaler på over 100 sider. Da kan du plutselig signere på at du har ansvar for store tap. Jeg som designer er jo ikke utdannet til å forstå alt det juridiske.
Flere oppgir at mange avtaler skjer utelukkende muntlig, og at det er utydelighet rundt betaling.

- Jeg vil ha frihet innenfor den jobben jeg gjør, men jeg skulle ønske noen andre ga meg trygghet på det juridiske.

Heidi Daaland, jurist i Lexolve, har under mange år som rådgiver observert utryggheten hos designere og andre kreative. Til nå har det vært vanskelig og ikke minst kostbart å få hjelp.

- I Lexolve kan vi hjelpe deg å automatisere den juridiske prosessen, uten at det går på kompromiss med sikkerheten. Våre avtaler er kvalitetssikret av jurister, og samtidig blir du bedre rustet til å unngå gratis jobbing.

Ønsker du å komme i kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine juridiske behov? Book en demo med oss. Vi ønsker å sette bransjestandarden for kreative yrker.

EmailFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet