Priser og produkter | Lexolve

Selvbetjent juss til forutsigbar og gunstig pris

I Lexolve har du valgfrihet til å velge hva som passer deg og ditt selskap best.

Alltid tilgang
Du har tilgang til en rekke verdifulle tjenester uten at det koster deg noe.
product
Selskapskonto i Lexolve
s
Gjør enkeltkjøp av juridiske produkter (fra 95,-til 5750)
s
Be om veiledning fra jurist om våre produkter passer for deg
product
Ubegrenset antall brukere
product
Juridisk arkiv med trygg lagring av dine dokumenter
s
Fast, lav pris for hjelp fra Lexolve Advokater
0,-ALLTID GRATIS, UTEN FORPLIKTELSER
Basis tilgang
For alle selskap med jevnlig behov for gode dokumenter
a
Inkluderer alt fra Alltid tilgang. I tillegg får du:
docs
100+ dokumentmaler for ansatte, aksjonærer, kunder og leverandører
z
Maler på norsk og engelsk
s
Lag et ubegrenset antall dokumenter
docs
Veiledning fra jurist når du lager et dokument
docs
20 digitale signeringer per måned (epost/bank ID)
750,-PER MÅNED, KVARTALVIS FAKTURA
Premium tilgang
For startups og selskap i vekst
full-access
Inkluderer alt fra Basis tilgang. I tillegg får du:
S
150+ dokumentmaler for ansatte, aksjonærer, kunder og leverandører
digital signering
50 digitale signeringer per måned (epost/bank ID)
full-access
Hjelp til å sette opp kundeavtaler
s
Opsjons- eller aksjeprogram
full-access
Hjelp til kapitalforhøyelse eller emisjon
full-access
Veiledning fra jurist når du lager dokumenter og løser større saker
Rabatt på jusshjelp for oppstartsselskaper
33 % rabatt for selskap yngre enn to år
1500,-PER MÅNED, ÅRLIG FAKTURA
Fleksibel prising for ditt behov
Våre juridiske produkter koster fra kr. 99 til kr. 5750, avhengig av hva du trenger hjelp til. Vet du at du trenger hjelp mer enn én gang de neste 12 månedene, vil det som regel lønne seg å velge ett årsabonnement. Du kan prøve alle produkter og be våre menneskelige jurister om veiledning om hvilket produkt som passer ditt behov - uten kostnad og forpliktelser. Har du spørsmål? Book en demo med oss!

Ingen skumle timepriser

I Lexolve får du løst dine juridiske behov uten skumle timepriser eller løpske taksameter. Vi bruker en blanding av teknologi og juridisk ekspertise for å tilby selvbetjent juss til god kvalitet. Det er smartere og koster mindre. Opprett selskapskonto i dag og prøv selv!