Personverneklæring for Lexolve

Sist oppdatert 2. juni 2021

Lawbotics AS er en tjenestetilbyder av Lexolve. Lexolve er en Software as a Service tjeneste som tilbyr alle selskaper en digital advokatkollega. Etter personvernslovgivningen er Lawbotics AS behandlingsansvarlig for persondata som samles og brukes i selskapet, og databehandler av persondata vi samler og behandler på vegne av våre kunder, som i det tilfellet er den behandlingsansvarlige.

Lexolve eies og drives av Lawbotics AS, et norsk selskap med registreringsnummer 918 567 852, c/o Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge og driver nettsteder og applikasjoner (lexolve.com og andre relevante domener) under navnet "Lexolve".

Formålet med Personvernserklæringen

Formålet med Personvernserklæringen er å gi deg en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personvernsopplysninger gjennom Tjenesten. Personvernserklæringen er del av våre brukervilkår som du må akseptere når du registrere deg.

Formålet med personvernsloven er blant annet å beskytte individets privatliv.

Denne Personvernserklæringen gir en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger gjennom bruk av av nettsidene, malene, produktene, applikasjonene, verktøyene og funksjonene (tilsammen “Tjenesten”) som leveres av Lexolve (som definert under), inkludert gjennom prøveperioder, på nettsider eller assosierte domene av www.lexolve.com, på nett, mobil og andre applikasjoner. 

Personvernerklæringen er en integrert del av våre brukervilkår, og ved å akseptere disse når du registrerer deg og bruker nettsiden, aksepterer du at vi kan behandle din informasjon i henhold til denne Personvernserklæringen. 

Vi må fra tid til annen gjøre endringer i Personvernserklæringen, og vil publisere den siste versjonen på våre nettsider. Dersom endringen i vesentlig grad reduserer dine rettigheter, vil vi gi deg beskjed om dette på eposten du har gitt oss. 

Definisjoner vi bruker i denne Personvernserklæringen

Hver gang vi definerer noe, så bruker vi klammer “” og uthever definisjonen i fet skrift. Der vi i bruker:
"Deg", "du" eller "bruker" så mener vi alle besøkende til Lexolve, herunder alle som besøker vår nettside, de som har lagd brukerprofil, er betalende abonnent eller bruker oss som del av en gratis prøveperiode.  
Lexolve” eller "Lawbotics", "vi", "vår", "vårt" eller "oss" så mener vi Lawbotics AS. 
Spør Lexolve” er en del av Tjenesten som gjør det mulig for deg å finne løsninger på juridiske spørsmål selv, med tilgang til støtte og veiledning fra en av våre jurister ved behov.
En "Cookie" er en liten mengde data som sendes fra et nettsted og lagres i brukerens nettleser, mobiltelefon eller annen enhet som du bruker når du er på nettstedet.

Ditt ansvar er enkelt: Les denne Personvernserklæringen og husk at du selv er behandlingsansvarlig for andres persondata som du bruker eller lagrer ved å bruke Tjenesten.

Ditt ansvar er å lese denne Personvernerklæringen. Du er selv behandlingsansvarlig for persondata du bruker når du lager dokumenter. Dvs. du må selv sørge for at du har rett til å bruke disse personopplysningene, og sette deg inn i eventuelle plikter du har.

Sikkerhet

Vi implementerer nødvendige sikkerhetsmekanismer som er designet for å beskytte din informasjon fra uautorisert tilgang. Din konto er beskyttet med ditt  kontopassord og vi oppfordrer deg til å sørge for at du holder din persondata trygg ved ikke å oppgi dette passordet til noen samt å logge ut av kontoen etter hver bruk. Vi vil aldri be deg oppgi passordet til oss. 

Vi vil i tillegg beskytte din informasjon fra potensielle sikkerhetsbrudd ved å implementere tekniske sikkerhetsmekanismer slik som kryptering, brannvegg og sikker layer teknologi. Disse mekanismene kan aldri fullt ut garantere at din informasjon ikke kommer på avveie dersom det skjer brudd på slike sikkerhetsmekanismer. Vi gjør også rimelige tltak for å sørge for at andre selskap som leverer betalingstjenester holder din informasjon konfidensiell og sikker, men slike selskap er til syvende og sist utenfor vår kontroll. Ved å bruke våre Tjenester, anerkjenner du at du forstår og er enig i å utsette deg for slike risikoer.  

Hvis du frykter at dine personopplysninger har kommet på avveie, send oss snarest en epost på contact@lexolve.com

Informasjon vi samler og behandlingsgrunnlaget for dette

Vi samler “ikke-personlig informasjon” og “persondata”. Ikke personlig informasjon inkluderer informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg personlig, slik som anonym brukerdata, generell demografisk informasjon, referrerings/exit-sider og URLer, plattformtyper, preferanser du gir og preferanser som er generert basert på data du har gitt og antall klikk. Persondata er informasjon som kan brukes til å identifisere deg som individ. For nå inkluderer dette din epost, navn, adresse, betalingsinformasjon, selskapet du jobber i, din rolle i selskapet og annen informasjon du gir oss gjennom registreringsprosessen.

I det følgende vil vi forklare hvilke type personer ("datasubjekter") vi samler data om, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker den til.

For kunder, leverandører og selskaper vi samarbeider med

For kunder, leverandører og selskaper vi samarbeider med, vil vi samle og prosessere persondata og annen relevant informasjon om kontaktpersonene i slike selskaper på bakgrunn av enten: i) en legitim interesse for å utvikle forretningssamarbeid, eller ii) fordi det er nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse, eller iii) det er nødvendig for å utføre handlinger før kontrakt kan inngås. Vi vil også samle og prosessere persondata hvor dette er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse Lawbotics AS har i henhold til en databehandleravtale vi har inngått. Data vi samler etter disse behandlingsgrunnlag er epost, adresse, fakturainformasjon, selskapet du jobber i og din rolle i selskapet, ditt navn og samt annen informasjon du gir oss.

Besøkende på vår nettside, Linkedin, Facebook, Twitter eller Instagram

Besøkende på vår nettside, Linkedin, Facebook, Twitter eller Instagram vil i enkelte tilfeller gi oss persondata som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen identifiserende informasjon gjennom å melde seg på vårt nyhetsbrev, kontakte oss gjennom chat, kommentere en post, trykke "like" eller sende oss en epost, eller be om en demo. Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du til at vi kan behandle denne persondaten. Du kan når som helst avmelde deg nyhetsbrev, fjerne egne kommentarer/likes, og det er helt frivillig at du gir oss denne informasjonen.  

For de tilhører et selskap som starter prøveabonnement på Lexolve eller har et betalt abonnement

For de abonnenter på Lexolve, samler vi persondata om brukerne som er gitt av deg eller noen i ditt selskap, slik som deres navn, epost, rolle i selskapet og annen informasjon som er gitt oss, til å lage en profil innen selskapsprofilen. Ved å registrere deg autoriserer du oss til å samle, lagre og bruke din epostadresse og annen slik informasjon. Generelt bruker vi denne informasjonen til å kommunisere med deg. Som eksempel bruker vi informasjonen til å kontakte brukere, gi tilbakemelding, gi teknisk support og informere brukerne om tilbud. Dersom du bruker en ekstern applikasjon til å logge inn for å bruke Tjenesten (Google, Microsoft), vil vi samle og lagre din ID. Personvernsvilkår for slike eksterne applikasjoner finner du hos dem, og vi har ikke noe kontroll over bruken av din ID av slike parter.

For kandidater som søker jobb hos Lexolve

For kandidater som søker på jobb i Lexolve vil persondata, søknad og annen informasjon relevant for kandidaten bli lagret så lenge søknadsprosessen varer, og lenger dersom du har gitt oss eksplisitt samtykke til å lagre informasjonen for en lengre tidsperiode. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å lagre din persondata. 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 Vi vil lagre dine opplysninger kun for den periode som er nødvendig for å oppfylle de formål som er angitt ovenfor, slik dette er angitt i lovgivning eller er nødvendig for å løse eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av Tjenesten. 

Bruk av tredjeparter

Vi benytter oss av noen tredjeparter for å få tjenestene våre til å fungere optimalt. Her følger en oversikt over hvilke tredjeparter vi benytter oss av i Lexolve for å behandle personopplysninger.

Som et utgangspunkt deler vi kun din data med tredjeparter når det er nødvendig for å levere vår Tjeneste. Vi utleverer aldri din data til tredjeparter for det formål å bruke det til markedsaktiviteter.

Verified
: Når dokumentene er ferdig utfylt og skal sendes til signering, bruker vi tjenesten Verified for å hjelpe oss med signeringsprosessen. Verified lagrer dokumentene på sine servere, mens Lexolve kun får en referansekode til hvert dokument samt at vi lagrer epost-adressene til de som skal signere. Personopplysningsvilkårene til Verified vil gjelde for all informasjonen de lagrer. De kan du finne her.

Stripe for gjennomføring av kjøp i Tjenesten: Når du igangsetter et abonnement hos oss vil vi motta ditt navn og din e-postadresse som lagres i Stripe. Lawbotics AS får aldri i sin helhet tilgang til opplysningene om bankkortet som er brukt, men vi kan se når kjøpet ble gjennomført. Kun et begrenset antall av ansatte har tilgang til Stripe og tilgangen er passordbeskyttet. 

Hubspot: Vi bruker Hubspot for kundeoppfølging med selskapsnavn, industri og epost for registrerte brukere. Denne informasjonen deles ikke videre med noen. Hvis du ønsker å slette denne type informasjon fra Hubspot, ta kontakt med oss.

Intercom: Vi bruker Intercom sin chat-løsning for kommunikasjon. Utover det spares informasjon om selskapsnavn, industri og epost for registrerte bruker i Intercom for effektiv oppfølging. Denne informasjonen deles ikke videre med noen. Hvis du ønsker å slette denne type informasjon fra Intercom, ta kontakt med oss.

For den situasjon at vi skulle gjennomgå en forretningstransaksjon som fusjon eller oppkjøp, vil dine data være del av dette salget. Du anerkjenenr og samtykker til at slik overføring vil kunne skje og er lovlig etter vår Personvernserklæring.

Hvordan vi bruker cookies

Nedenfor får du en beskrivelse av hvilken type cookies vi bruker og hva som er formålet med slik bruk. 

Digitale annonser: På nettsiden bruker vi cookies for å logge informasjon for å tilpasse vårt tilbud, hvordan tjenesten vises og informasjon tilpasset dine preferanser og behov. For eksempel kan vi registrere at du har besøkt visse nettsider og basert på dette vise deg relatert informasjon. Denne informasjonen samles av våre cookies og vil ikke lagres sammen med din persondata. Du kan håndtere dine egne cookies ved å endre innstillingene i din nettleser, men mer at slike endringer kan påvirke hvordan Tjenesten fungerer. Så lenge du ikke er logget inn i Lexolve kan vi ikke knytte sammen denne informasjonen med deg som individ. 

Statistikk: 
Google Analytics/Google Analytics Advertising Features
: Vi bruker Google Analytics/Google Analytics Advertising Features for å måle trafikken på våre sider, hvor lenge et besøk varer, nettsteder brukeren har besøkt før vår nettside og hvilke nettlesere som brukes i henhold til Googles personvernspolicy. Vi kan ikke se navnet ditt og epost eller annen informasjon om deg gjennom Google Analytics/Google Analytics Advertising Features ettersom opplysningene er anonymisert. Les mer om Google Analytics/Google Analytics Advertising Features og deres prosessering av personopplysninger her.

Vi bruker “Custom Audience pixel” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) på vår nettside. Med dens hjelp kan vi logge hva brukeren gjør etter de ser eller klikker på en Facebook annonse.  Dette gjør det mulig for oss å se hvor effektiv Facebook annonser for det formål å gjøre statistikk og markedsundersøkelser. Data som samles på denne måten er anonym for oss, men dataen lagres og prosesseres av Facebook som bruker det for sine egne markedsaktiviteter i henhold til Facebook’s Data Policy. Du kan tillate Facebook og deres partnere å plassere annonser på og utenfor Facebook. En cookie kan også lagres på dine enheter for disse formålene. Du kan klikke her dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til Facebook. 

HubSpot brukers cookies for å logge besøkene og kontakter. Disse cookiene brukes til å samle informasjon om hvordan du interagere med vår nettside og tillater oss å huske deg. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre og skreddersy din opplevelse med nettsiden og for analyse og statistikk om våre besøkende på nettsiden og andre media. I tillegg kan informasjon gis Hubspot gjennom våre skjemaer slik som for nyhetsbrev og booke demo.


Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du følgende rettigheter med tanke på personopplysningene dine:

Lawbotics AS anerkjenner individets rettighet til å få innsyn i sin data og vil tillatte  individer å rette, oppdatere eller slette deres personlige informasjon. Individer som ønsker å få tilgang eller be om retting eller sletting, eller du har spørsmål om denen Personvernserklæringen eller tror vi ikke har oppfylt våre forpliktelser etter denne Personvernserklæringen, kan kontakte oss ved å bruke adressen angitt over eller sende oss en epost til contactt@lexolve.com.

Vennligst merk at du er selv behandlingsansvarlig for persondata du bruker når du lager avtaler dersom du har skrevet under en kontrakt enten gjennom mal tilsendt fra Lexolve, vil du ikke ha mulighet til å få navnet ditt slettet fra denne kontrakten ettersom denne fortsatt kan være i bruk. Noen avtaler må lagres lenge etter forholdet er avsluttet som følge av lovbestemmelser. Lexolve har ikke tilgang til å se hva som er skrevet i dokumenter lagd ved bruk av Tjenesten 

Gjennomføring og rett til å klage

I overnenstemmelse med personvernslovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og vår samling og bruk av din personvernsdata. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne Personvernserklæringen bør først kontakte Lawbotics AS. 

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Lawbotics AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00. More information at www.datatilsynet.no.
For full oversikt over dine rettigheter etter personopplysningsloven, vennligst se Datatilsynets hjemmesider.

Privacy Policy - English Version

Last updated September 2019

Lawbotics AS is a service provider of the software as a service Lexolve, streamlining legal work flows in registered companies. A subscription to Lexolve gives you access to use of the software, website and content and services available through the website, including an editor to automate your templates, document generator, electronic signature services, online uploads, display, delivery and limited storage services for documents and electronic documents (together the “Services”). For the purpose of the Norwegian Personal Data Act and the General Data Protection Regulation (GDPR), Lawbotics AS is the data controller of the personal data processed by the company, and a data processor of the personal data on behalf of our customers, which in this case is the data controller.

We have the following contact details:Visiting address: Lawbotics AS, C/O - Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.

Postal address: Lawbotics AS, C/O - Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.

Organisation number: 918567852 (registered with the Norwegian Register for Business Enterprises)

Please send enquiries to Contact@lexolve.com.

Purpose of our Privacy Policy

The purpose of the Personal Information Act is, among other things, to protect the individual’s privacy. This policy set forth the policy of Lawbotics AS (the “Company”) in regard to the collection and usage of personal or corporate information that you may provide to use through using this website, or by using any product or services provided by the Company (the “Website”), and contain the information you have the right to know in accordance with law, and general information about how we process personal data.

This Privacy Policy is an integral part of our Terms of Use, and by accepting these during registration and using the Website, you agree to the use of your information in accordance with this Privacy Policy.

We may revise the policy form time to time, and will post the most current version on the Website. If a revision meaningfully reduces your rights, we will notify. your rights, we will notify you using the email provided by you.

Information we collect and the legal basis processing

We collect “Non-Personal Information” and “Personal Data”. Non-Personal Information includes information that cannot be used to personally identify you, such as anonymous usage data, general demographic information we may collect, referring/exit pages and URLs, platform types, preferences you submit and preferences that are generated based on the data you submit and number of clicks. “Personal Information” is information which can be used it identify you as an individual; at present, this includes your email, address, billing information, company and identity information and any other information which you submit to us through the registration process for the Website.

For customers, suppliers and companies we collaborate with, Personal Data and other relevant information of the contact persons in such companies (the “data subjects”) will be collected and processed on basis of legitimate interests to develop a business relationship, and when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract, such as to communicate with such data subjects contact persons, create business relations and the fulfilling of contractual obligations. We will also collect and process such Personal Data when processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Lawbotics AS is subject to in accordance with any data processor agreement Lawbotics AS has entered into with customers. At present, this includes your email, address, billing information, company and identity information and any other information which you submit to us.

We consider it necessary to collect, process and store such data to perform our regular business activities and daily routines, such as before entering into agreements, fulfilling our contractual obligations, provide our software services and services we have performed (whereas such personal data will be stored, updated and maintained). Such information will also be used to maintain business relations, to send out invitation to relevant events and seminars, or other activities which in certain cases will entail distribution of market activities (newsletters and invitations). Such processing is necessary for our legitime interesses for our business in accordance with GDPR art. 6 (1) litra, whereas providing software services, performing market activities and maintaining business relationships is necessary for our ordinary way of business.

For visitors of our website, you may submit your Personal Data such as name, address, telephone number, email address or other identifiers through signing up for our newsletter, contacting us or requesting a demo. When signing up for our newsletter, contacting us or requesting a demo, you consent to the processing of personal data submitted by you. You may at any time unsubscribe to our newsletter or invitations to events, and it is voluntarily for you to submit such Personal Data to us.

For customers using our app Lexolve, we collect Personal Data of users nominated by the customer, such as their name, email, position in the company and and any other information which is submitted to us to populate a profile within the customer company, as set out in the Term of Use. By registering, you are authorising us to collect, store and use your email address, and other such information you provide during registration and using our Services, in accordance with this Privacy Policy. In general, the Personal Data you provide to us is used to help us communicate with you. For example, we use Personal Information to contact users in response to questions, solicit feedback from users, provide technical support, and inform users about promotional offers. If you use an external application account (like Google, Facebook and LinkedIn) to sign in to the Website, we will collect and store your user ID. The privacy practices of these external applications are set forth in their privacy policies, and the Company has no control over the uses of your ID by such parties.

For candidates applying for a job at Lawbotics AS all personal data, applications and other information related to the candidate is stored as long as the application process last, or longer if you have given us an explicit consent to store such information for an agreed time period. You may at any time withdraw your consent to such storage of your Personal Data in relation to a recruitment process with Lawbotics AS.Lawbotics AS will keep your personal information only for as long as it needs to for the purposes identified above, as required by law, or as necessary to resolve any disputes you may have concerning our services.

How we use and share information

We do not sell, trade, rent or otherwise share for marketing purposes your Personal Data with third parties without your consent.
We may share Personal Data and user content with suppliers who are performing services for Lawbotics AS such as the servers for our email communications who are provided access to user’s email address for purposes of sending emails from us; authentication systems, and fraud detection). We may share Personal Data such as your name, billing address, and credit card number with vendors who assist us with payment processing. Our suppliers are contractually obligated to use your Personal Data only at our direction and in accordance with our Privacy Policy.

In the event we undergo a business transaction such as a merger, acquisition by another company, or sale of all or a portion of our assets, your Personal Data may be among the assets transferred or examined during the due diligence process. You acknowledge and consent that such transfers may occur and are permitted by this Privacy Policy, and that any acquirer of our assets may continue to process your Personal Data as set forth in this Privacy Policy. If our information practices change at any time in the future, we will post the policy changes to the Website so that you may opt out of the new information practices. We suggest that you check the Website periodically if you are concerned about how your information is used.

Third country transfers

We do not at the current moment transfer any Personal data to any countries outside EU.

How we protect information

Security

We implement security measures designed to protect your information from unauthorised access. Your account is protected by your account password and we urge you to take steps to keep your personal information safe by not disclosing your password and by logging out of your account after each use. We further protect your information from potential security breaches by implementing certain technological security measures including encryption, firewalls and secure socket layer technology. However, these measures do not guarantee that your information will not be accessed, disclosed, altered or destroyed by breach of such firewalls and secure server software. In addition, while we take reasonable measure to ensure that other entities who provide us with payment processing services keep your information confidential and secure, such entities’ practices are ultimately beyond our control. By using our Website, you acknowledge that you understand and agree to assume these risks.

Data integrity

Lawbotics AS will use Personal Data only for the purpose described above, whereas the main purpose is to facilitate the Services and any services you request related thereto.

Your right to access and delete personal data

Lawbotics AS acknowledges the individual’s’ right to access their data and will allow individuals to access their Personal Data. Further, Lawbotics AS will allow the individual to correct, update, or delete their personal information. Individual who wish to make an access to request or remove information from our records, or if you have any questions in regard to this policy or believe Lawbotics AS has not complied with the provisions of this policy, you may direct such a request to the address provided above or by sending us an email Contact@lexolve.com.

Enforcement and right to lodge a complaint

In compliance with GDPR, Lawbotics AS commits to resolve complaints about your privacy and our collection or use of your Personal Data. Norwegian, European Union and Swiss individuals with inquiries or complaints regarding this Privacy Policy should first contact Lawbotics AS.

If you are not content with how Lawbotics process your Personal Data, you can lodge a complaint about the processing of your Personal Data to the relevant supervisory authority, in Norway this is Datatilsynet (the Norwegian Data Inspectorate), email: postkasse@datatilsynet.no, phone: 22 39 69 00. More information at www.datatilsynet.no.

Use of Cookies

A cookie is a small piece of data sent from a webpage and stored in a user’s web browser, mobile phone, or other device while the user is browsing that webpage. Please see below for a description of the cookies we use and the purpose of such use before making your choice.

When you visit our Website, Lawbotics AS will for a limited period of time detect which hardware and software you use through so-called cookies and the IP address associated with your computer, tablet or mobile phone. This information is used to obtain statistics and maintain quality on our website. In addition, specific purchase information and log data are recorded about which categories, text and products users click or search for, in order to learn what their users are interested in, improve product and service options and offers. This information is also used to show you more relevant products on our website, and to produce traffic statistics for, for example, capacity planning.

You may at any time prevent the use of information cookies by updating the settings of your Web-browser, where you can deactivate information cookies. If you choose to do this, the Website’s functionality will not be working properly for you, but you will still have access to central information.

What we use Cookies for

Digital Ads

At the Website we use cookies to log information to adjust our offers, views and information to your preferences and need. As an example, we may register that you have visited certain of our webpages and based on this show you related information to the webpage. Our goal is to give you a better, mer personal and relevant user experience. The information obtained from our cookies, will not be stored together with your Personal Data. You may manage cookies by changing your browser settings, but such changes may affect the available functions.As long as you are. not logged in to Lexolve, we can not connect this information to you as an individual.

Statistics

We use: Google Analytics/Google Analytics Advertising Features and Amplitude to create statistics such as how many users visit the different web pages, how long a visit last, which web pages the user has visited before our website, which web browsers you use in accordance with Google's Privacy Policies.

We use the “Custom Audience pixel” of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) on our website. With its help, we can keep track of what users do after they see or click on a Facebook advertisement. This enables us to monitor the effectiveness of Facebook ads for purposes of statistics and market research. Data collected in this way is anonymous to us, which means we cannot see the personal data of individual users. However, this data is saved and processed by Facebook. Facebook can connect this data with your Facebook account and use it for its own advertising purposes, in accordance with Facebook’s Data Policy. You can allow Facebook and its partners to place ads on and outside of Facebook. A cookie can also be saved on your device for these purposes.
Please click here if you would like to withdraw your consent.

HubSpot uses cookies to track website visitors and contacts. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customise your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. Additionally, information may be entered into our contact and newsletter forms.

Lexolve needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy and Terms of Service.

You can unsubscribe from these communications at any time. For more information on how to unsubscribe, our privacy practices, and how we are committed to protecting and respecting your privacy, please review our Privacy Policy and Terms of Service.