Privacy policy

Personverneklæring for Lexolve

Sist oppdatert 2. juni 2021

Lawbotics AS er en tjenestetilbyder av Lexolve. Lexolve er en Software as a Service tjeneste som tilbyr alle selskaper en digital advokatkollega. Etter personvernslovgivningen er Lawbotics AS behandlingsansvarlig for persondata som samles og brukes i selskapet, og databehandler av persondata vi samler og behandler på vegne av våre kunder, som i det tilfellet er den behandlingsansvarlige.

Lexolve eies og drives av Lawbotics AS, et norsk selskap med registreringsnummer 918 567 852, c/o Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge og driver nettsteder og applikasjoner (lexolve.com og andre relevante domener) under navnet "Lexolve".

Formålet med Personvernserklæringen

Formålet med Personvernserklæringen er å gi deg en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personvernsopplysninger gjennom Tjenesten. Personvernserklæringen er del av våre brukervilkår som du må akseptere når du registrere deg.

Formålet med personvernsloven er blant annet å beskytte individets privatliv.

Denne Personvernserklæringen gir en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger gjennom bruk av av nettsidene, malene, produktene, applikasjonene, verktøyene og funksjonene (tilsammen “Tjenesten”) som leveres av Lexolve (som definert under), inkludert gjennom prøveperioder, på nettsider eller assosierte domene av www.lexolve.com, på nett, mobil og andre applikasjoner.

Personvernerklæringen er en integrert del av våre brukervilkår, og ved å akseptere disse når du registrerer deg og bruker nettsiden, aksepterer du at vi kan behandle din informasjon i henhold til denne Personvernserklæringen.

Vi må fra tid til annen gjøre endringer i Personvernserklæringen, og vil publisere den siste versjonen på våre nettsider. Dersom endringen i vesentlig grad reduserer dine rettigheter, vil vi gi deg beskjed om dette på eposten du har gitt oss.

Definisjoner vi bruker i denne Personvernserklæringen

Hver gang vi definerer noe, så bruker vi klammer “” og uthever definisjonen i fet skrift. Der vi i bruker:

"Deg", "du" eller "bruker" så mener vi alle besøkende til Lexolve, herunder alle som besøker vår nettside, de som har lagd brukerprofil, er betalende abonnent eller bruker oss som del av en gratis prøveperiode.

Lexolve” eller "Lawbotics", "vi", "vår", "vårt" eller "oss" så mener vi Lawbotics AS.

Spør Lexolve” er en del av Tjenesten som gjør det mulig for deg å finne løsninger på juridiske spørsmål selv, med tilgang til støtte og veiledning fra en av våre jurister ved behov.

En "Cookie" er en liten mengde data som sendes fra et nettsted og lagres i brukerens nettleser, mobiltelefon eller annen enhet som du bruker når du er på nettstedet.

Ditt ansvar er enkelt: Les denne Personvernserklæringen og husk at du selv er behandlingsansvarlig for andres persondata som du bruker eller lagrer ved å bruke Tjenesten.

Ditt ansvar er å lese denne Personvernerklæringen. Du er selv behandlingsansvarlig for persondata du bruker når du lager dokumenter. Dvs. du må selv sørge for at du har rett til å bruke disse personopplysningene, og sette deg inn i eventuelle plikter du har.

Sikkerhet

Vi implementerer nødvendige sikkerhetsmekanismer som er designet for å beskytte din informasjon fra uautorisert tilgang. Din konto er beskyttet med ditt kontopassord og vi oppfordrer deg til å sørge for at du holder din persondata trygg ved ikke å oppgi dette passordet til noen samt å logge ut av kontoen etter hver bruk. Vi vil aldri be deg oppgi passordet til oss.

Vi vil i tillegg beskytte din informasjon fra potensielle sikkerhetsbrudd ved å implementere tekniske sikkerhetsmekanismer slik som kryptering, brannvegg og sikker layer teknologi. Disse mekanismene kan aldri fullt ut garantere at din informasjon ikke kommer på avveie dersom det skjer brudd på slike sikkerhetsmekanismer. Vi gjør også rimelige tltak for å sørge for at andre selskap som leverer betalingstjenester holder din informasjon konfidensiell og sikker, men slike selskap er til syvende og sist utenfor vår kontroll. Ved å bruke våre Tjenester, anerkjenner du at du forstår og er enig i å utsette deg for slike risikoer.

Hvis du frykter at dine personopplysninger har kommet på avveie, send oss snarest en epost på [email protected]

Informasjon vi samler og behandlingsgrunnlaget for dette

Vi samler “ikke-personlig informasjon” og “persondata”. Ikke personlig informasjon inkluderer informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg personlig, slik som anonym brukerdata, generell demografisk informasjon, referrerings/exit-sider og URLer, plattformtyper, preferanser du gir og preferanser som er generert basert på data du har gitt og antall klikk. Persondata er informasjon som kan brukes til å identifisere deg som individ. For nå inkluderer dette din epost, navn, adresse, betalingsinformasjon, selskapet du jobber i, din rolle i selskapet og annen informasjon du gir oss gjennom registreringsprosessen.

I det følgende vil vi forklare hvilke type personer ("datasubjekter") vi samler data om, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker den til.

For kunder, leverandører og selskaper vi samarbeider med

For kunder, leverandører og selskaper vi samarbeider med, vil vi samle og prosessere persondata og annen relevant informasjon om kontaktpersonene i slike selskaper på bakgrunn av enten: i) en legitim interesse for å utvikle forretningssamarbeid, eller ii) fordi det er nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse, eller iii) det er nødvendig for å utføre handlinger før kontrakt kan inngås. Vi vil også samle og prosessere persondata hvor dette er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse Lawbotics AS har i henhold til en databehandleravtale vi har inngått. Data vi samler etter disse behandlingsgrunnlag er epost, adresse, fakturainformasjon, selskapet du jobber i og din rolle i selskapet, ditt navn og samt annen informasjon du gir oss.

Besøkende på vår nettside, Linkedin, Facebook, Twitter eller Instagram

Besøkende på vår nettside, Linkedin, Facebook, Twitter eller Instagram vil i enkelte tilfeller gi oss persondata som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen identifiserende informasjon gjennom å melde seg på vårt nyhetsbrev, kontakte oss gjennom chat, kommentere en post, trykke "like" eller sende oss en epost, eller be om en demo. Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du til at vi kan behandle denne persondaten. Du kan når som helst avmelde deg nyhetsbrev, fjerne egne kommentarer/likes, og det er helt frivillig at du gir oss denne informasjonen. 

For de tilhører et selskap som starter prøveabonnement på Lexolve eller har et betalt abonnement

For de abonnenter på Lexolve, samler vi persondata om brukerne som er gitt av deg eller noen i ditt selskap, slik som deres navn, epost, rolle i selskapet og annen informasjon som er gitt oss, til å lage en profil innen selskapsprofilen. Ved å registrere deg autoriserer du oss til å samle, lagre og bruke din epostadresse og annen slik informasjon. Generelt bruker vi denne informasjonen til å kommunisere med deg. Som eksempel bruker vi informasjonen til å kontakte brukere, gi tilbakemelding, gi teknisk support og informere brukerne om tilbud. Dersom du bruker en ekstern applikasjon til å logge inn for å bruke Tjenesten (Google, Microsoft), vil vi samle og lagre din ID. Personvernsvilkår for slike eksterne applikasjoner finner du hos dem, og vi har ikke noe kontroll over bruken av din ID av slike parter.

For kandidater som søker jobb hos Lexolve

For kandidater som søker på jobb i Lexolve vil persondata, søknad og annen informasjon relevant for kandidaten bli lagret så lenge søknadsprosessen varer, og lenger dersom du har gitt oss eksplisitt samtykke til å lagre informasjonen for en lengre tidsperiode. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å lagre din persondata. 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil lagre dine opplysninger kun for den periode som er nødvendig for å oppfylle de formål som er angitt ovenfor, slik dette er angitt i lovgivning eller er nødvendig for å løse eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av Tjenesten.

Bruk av tredjeparter

Vi benytter oss av noen tredjeparter for å få tjenestene våre til å fungere optimalt. Her følger en oversikt over hvilke tredjeparter vi benytter oss av i Lexolve for å behandle personopplysninger.

Som et utgangspunkt deler vi kun din data med tredjeparter når det er nødvendig for å levere vår Tjeneste. Vi utleverer aldri din data til tredjeparter for det formål å bruke det til markedsaktiviteter.

Verified: Når dokumentene er ferdig utfylt og skal sendes til signering, bruker vi tjenesten Verified for å hjelpe oss med signeringsprosessen. Verified lagrer dokumentene på sine servere, mens Lexolve kun får en referansekode til hvert dokument samt at vi lagrer epost-adressene til de som skal signere. Personopplysningsvilkårene til Verified vil gjelde for all informasjonen de lagrer. De kan du finne her.

Stripe for gjennomføring av kjøp i Tjenesten: Når du igangsetter et abonnement hos oss vil vi motta ditt navn og din e-postadresse som lagres i Stripe. Lawbotics AS får aldri i sin helhet tilgang til opplysningene om bankkortet som er brukt, men vi kan se når kjøpet ble gjennomført. Kun et begrenset antall av ansatte har tilgang til Stripe og tilgangen er passordbeskyttet. 

Hubspot: Vi bruker Hubspot for kundeoppfølging med selskapsnavn, industri og epost for registrerte brukere. Denne informasjonen deles ikke videre med noen. Hvis du ønsker å slette denne type informasjon fra Hubspot, ta kontakt med oss.

Intercom: Vi bruker Intercom sin chat-løsning for kommunikasjon. Utover det spares informasjon om selskapsnavn, industri og epost for registrerte bruker i Intercom for effektiv oppfølging. Denne informasjonen deles ikke videre med noen. Hvis du ønsker å slette denne type informasjon fra Intercom, ta kontakt med oss.

For den situasjon at vi skulle gjennomgå en forretningstransaksjon som fusjon eller oppkjøp, vil dine data være del av dette salget. Du anerkjenenr og samtykker til at slik overføring vil kunne skje og er lovlig etter vår Personvernserklæring.

Hvordan vi bruker cookies

Nedenfor får du en beskrivelse av hvilken type cookies vi bruker og hva som er formålet med slik bruk.

Digitale annonser: På nettsiden bruker vi cookies for å logge informasjon for å tilpasse vårt tilbud, hvordan tjenesten vises og informasjon tilpasset dine preferanser og behov. For eksempel kan vi registrere at du har besøkt visse nettsider og basert på dette vise deg relatert informasjon. Denne informasjonen samles av våre cookies og vil ikke lagres sammen med din persondata. Du kan håndtere dine egne cookies ved å endre innstillingene i din nettleser, men mer at slike endringer kan påvirke hvordan Tjenesten fungerer. Så lenge du ikke er logget inn i Lexolve kan vi ikke knytte sammen denne informasjonen med deg som individ. 

Statistikk:
Google Analytics/Google Analytics Advertising Features: Vi bruker Google Analytics/Google Analytics Advertising Features for å måle trafikken på våre sider, hvor lenge et besøk varer, nettsteder brukeren har besøkt før vår nettside og hvilke nettlesere som brukes i henhold til Googles personvernspolicy. Vi kan ikke se navnet ditt og epost eller annen informasjon om deg gjennom Google Analytics/Google Analytics Advertising Features ettersom opplysningene er anonymisert. Les mer om Google Analytics/Google Analytics Advertising Features og deres prosessering av personopplysninger her.

Vi bruker “Custom Audience pixel” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) på vår nettside. Med dens hjelp kan vi logge hva brukeren gjør etter de ser eller klikker på en Facebook annonse. Dette gjør det mulig for oss å se hvor effektiv Facebook annonser for det formål å gjøre statistikk og markedsundersøkelser. Data som samles på denne måten er anonym for oss, men dataen lagres og prosesseres av Facebook som bruker det for sine egne markedsaktiviteter i henhold til Facebook’s Data Policy. Du kan tillate Facebook og deres partnere å plassere annonser på og utenfor Facebook. En cookie kan også lagres på dine enheter for disse formålene. Du kan klikke her dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til Facebook. 

HubSpot brukers cookies for å logge besøkene og kontakter. Disse cookiene brukes til å samle informasjon om hvordan du interagere med vår nettside og tillater oss å huske deg. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre og skreddersy din opplevelse med nettsiden og for analyse og statistikk om våre besøkende på nettsiden og andre media. I tillegg kan informasjon gis Hubspot gjennom våre skjemaer slik som for nyhetsbrev og booke demo.

Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du følgende rettigheter med tanke på personopplysningene dine:

Lawbotics AS anerkjenner individets rettighet til å få innsyn i sin data og vil tillatte individer å rette, oppdatere eller slette deres personlige informasjon. Individer som ønsker å få tilgang eller be om retting eller sletting, eller du har spørsmål om denen Personvernserklæringen eller tror vi ikke har oppfylt våre forpliktelser etter denne Personvernserklæringen, kan kontakte oss ved å bruke adressen angitt over eller sende oss en epost til [email protected]

Vennligst merk at du er selv behandlingsansvarlig for persondata du bruker når du lager avtaler dersom du har skrevet under en kontrakt enten gjennom mal tilsendt fra Lexolve, vil du ikke ha mulighet til å få navnet ditt slettet fra denne kontrakten ettersom denne fortsatt kan være i bruk. Noen avtaler må lagres lenge etter forholdet er avsluttet som følge av lovbestemmelser. Lexolve har ikke tilgang til å se hva som er skrevet i dokumenter lagd ved bruk av Tjenesten.

Gjennomføring og rett til å klage

I overnenstemmelse med personvernslovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og vår samling og bruk av din personvernsdata. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne Personvernserklæringen bør først kontakte Lawbotics AS.

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Lawbotics AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette datatilsynet, epost: [email protected], telefon: 22 39 69 00. More information at www.datatilsynet.no.
For full oversikt over dine rettigheter etter personopplysningsloven, vennligst se Datatilsynets hjemmesider.