Avtaler, kontrakter og prosesser for bedrifter | Lexolve

Kontrakter, avtaler og prosesser for bedrifter: Løs juridiske behov på minutter

I Lexolve sparer du tid og penger når du lager, inngår og signerer kontrakter, utfører styrearbeid og håndterer personell. Alle kontrakter lagres i et kontraktsoppfølgingssystem som varsler om fornyelser og frister. Våre jurister står alltid klar til å veilede deg.

Slik lager du en kontrakt i Lexolve:

1. Finn frem til riktig avtalemal

Finn frem til riktig avtalemal

2. Tilpass den til ditt behov ved å svare på spørsmål

Tilpass den til ditt behov ved å svare på spørsmål

3. Les gjennom og send til signering

Les gjennom og send til signering

Våre mest populære avtaler

Arbeidsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Intensjonsavtale

Konsulentavtale

Oppdragsavtale

Aksjonæravtale

Styre og generalforsamling

Aksjekjøpsavtale

Sluttavtale

Leter du etter noe annet? Vi løser mer enn 200 juridiske behov:

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg?Be om å bli kontaktet

Taushetserklæring

Taushetserklæring

Databehandleravtale

Databehandleravtale

Avtale om innleie av arbeidskraft

Avtale om innleie av arbeidskraft

Agentavtale

Beskytt selskapet ditt med riktig avtale når du skal selge gjennom en tredjepart.

Permitteringsvarsel

Få hjelp steg-for-steg til å varsle om og gjennomføre permittering

Opsjonsprogram

Få hjelp til å sette opp en opsjonsordning for selskapets ansatte.

Oppdragsavtale

Oppdragsavtale for kjøp av tjenester

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Bonusavtale

Avtale om bonus

Avrop

Avrop - for bestilling under rammeavtale

Gjeldskonvertering

Prosess for omgjøring av gjeld til aksjer

Emisjon: Kapitalforhøyelse

Emisjon: Lexolve hjelper deg steg-for-steg med kapitalforhøyelse

Stiftelsesdokument

Før du starter, må du stifte. Vi fikser det sammen.

Agentavtale (SaaS)

Inngå avtale om agentur du er trygg på oppfyller lovens ufravikelige krav.

Arbeidsavtale

Lag arbeidsavtaler tilpasset ditt behov, vi gjør det enkelt å ansette.

Aksjeeierbok

Lovpålagt oversikt over aksjonærene i selskapet

Personvernerklæring

Sørg for å bli GDPR compliant - Lag en personvernerklæring raskt og enkelt

Salgsbetingelser for salg til forbrukere

Salgsbetingelser: for salg til forbrukere

Personalhåndbok

Personalhåndbok - en oversikt over selskapets retningslinjer

Attest fra arbeidsgiver

Attest fra arbeidsgiver

Vilkår (terms and conditions) for varer og tjenester

Vilkår

Avvikle selskapet

Avvikle selskapet: prosessen og dokumentene du trenger

Aksjebevis

Aksjebevis - dokumentasjon på eierskap til aksjer

Erverv av egne aksjer

Prosess for selskapets erverv av egne aksjer.

Samarbeidsavtale

Avtale om samarbeid

Aksjespleis

Skal selskapet slå sammen aksjer? Sørg for å gjøre det formelle riktig.

Salgskontrakt for varer

Salgskontrakt for varer

Kjøpskontrakt

Kjøpskontrakt for salg av varer eller tjenester

Aksjeprogram for ansatte

Steg-for-steg hjelp til å sette opp og håndtere aksjeprogram for ansatte

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse: bekreftelse av avtale under rammeavtaler

Generalforsamling

Avhold generalforsamling

Leverandøravtale

Leverandøravtale - for kjøp av varer eller tjenester

Oppsigelse mal

Mal for oppsigelse fra arbeidsgiver

Sponsoravtale

Beskytt selskapet ditt med riktig avtale når du skal selge gjennom en tredjepart.

Avtale om hjemmekontor

Avtal bruk av hjemmekontor med dine ansatte.

Aksjekjøpsavtale

Vær sikker på at det formelle er i orden ved aksjesalg. Vi lager en aksjekjøpsavtale tilpasset din transaksjon.

Cease and desist

Cease and desist

Styreprotokoll

Styreprotokoll

Opsjonsavtale

Bli veiledet til en god opsjonsavtale.

Konsulentavtale

Konsulentavtale (Consultancy Agreement)

Oppløse selskap

Å legge ned et selskap kan være vanskelig. Lexolve veileder deg gjennom prosessen.

Aksjonæravtale

Aksjonæravtale

Sluttavtale

Sluttavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Distribusjonsavtale

Beskytt selskapet ditt med riktig avtale når du skal selge gjennom en tredjepart.

Arbeidsavtale daglig leder

Arbeidsavtale daglig leder: dette må du ha med i avtalen

Aksjesplitt

Skal selskapet dele opp aksjer? Sørg for å gjøre det formelle riktig.

Avtale med nærstående etter aksjeloven § 3-8

Prosess for inngåelse av avtaler etter aksjeloven § 3-8

Lån til eller fra aksjonær

Lån fra aksjonær til selskap: Låneavtale

Låneavtale

Låneavtale: Lån mellom selskaper og/eller personer

Rammeavtale

Rammeavtale - for inngåelse av flere oppdrag/leveranser

Intensjonsavtale (Letter of Intent)

Intensjonsavtale | Letter of intent

NDA (fortrolighetsavtale, konfidensialitetsavtale)

Inngå NDA før du deler sensitiv informasjon.

Sweat equity avtale - kompensasjon i aksjer

Sweat equity: Aksjer som vederlag

Advarsel fra arbeidsgiver

Advarsel fra arbeidsgiver

Nedbemanning

Få hjelp steg-for-steg med oppsigelse av ansatte som følge av nedbemanning

Bekreftelse på arbeidsforhold

Bekreftelse på arbeidsforhold

Styreinstruks

Styreinstruks - instruks for styret i et aksjeselskap

Konvertibelt lån

Konvertibelt lån

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!

Advokatens 5 tips til bruk av kontrakts- og avtalemaler for bedrifter

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Illustrasjon av Lexolves dashboard

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

  • Lage og inngå avtaler
  • Utføre selskapsendringer
  • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Finn ut om det finnes en standardkontrakt, bransjestandard eller mal

En standardkontrakt er en generelt utformet kontrakt som brukes som utgangspunkt for et spesifikt avtaleforhold. Ofte inneholder kontraktene kun et minimumssett av betingelser du bør regulere, og det kan være lurt å supplere eller tilpasse avtalen.

Eksempler på standardkontrakter er statens standardavtaler. Avtalene er grundig utarbeidet, oppdateres jevnlig og anses som gode avtaler. Men avtalene har en omfattende struktur med selve oppdragsbeskrivelsen som vedlegg og vilkårene i selve avtalen som kan gjøre den vanskelig å forstå og etterleve.

Maler er typisk mer konkret utformet for å passe et gitt avtaleforhold. Når du bruker en kontraktsmal er det viktig å avklare hvordan avtaleforholdet avviker fra ditt avtaleforhold og hva det vil ha å si for innholdet i avtalen.

Bransjestandard. Det finnes en del standardavtaler innenfor ulike bransjer som ofte er godt gjennomarbeidet og balanserte, som for leie av næringseiendom. De er normalt sett akseptert i bransjen av avtalepartene på begge sider og du unngår derfor ofte forhandlinger ved å benytte en bransjestandard.

For mange av standardavtalene er det et vilkår at man er medlem i en bransjeforening/organisasjon for å kunne få tilgang til siste versjon av standarden.

6 ting du alltid bør regulere i en kontrakt om salg

Når du inngår en kontrakt om salg av varer eller tjenester, bør du som minimum tenke gjennom og regulere følgende seks forhold i kontrakten:

Beskrivelse av produktet eller tjenestene på en måte som er nøyaktig og ikke villedende.

Pris og betalingsbetingelser må inn i kontrakten.

Eventuelle begrensninger bør avklares i avtalen.

Leveringstid og avslutning: Selv om forholdet mellom kunde og selger ofte er en langsiktig relasjon, må det tydelig kunne leses ut i fra kontrakten når leveringer starter og stopper.

Beskrivelse av hvordan problemer skal håndteres. Det kan være etter at varer er mottatt, eller underveis når tjenester leveres.

Risiko og ansvarsbegrening. Det må være tydelig hvor stor risiko en selger tar, når hun eller han selger. Du må derfor prøve å begrense, eller begrense eksponeringen av eventuelle risikoer slik at et enkelt salg ikke setter hele virksomheten i fare.

Forstå både den kommersielle og juridiske siden i kontrakten

Det er viktig å huske på at klausuler i et avtaleforhold ofte har både en kommersiell og en juridisk side, og du må forstå konskvensene for begge deler.

For eksempel er fastsettelse av pris og vilkår for betaling. Prisen er kommersiell, men betalingsvilkårene vil si for hvordan du kan følge opp manglende betaling og hvilke rettigheter selskapet har for oppfølging.

Eksempel på typiske kontrakter mellom næringsdrivende

Intensjonsavtale: en intensjonsavtale er en avtale som ofte inngås i forbindelse med en planlagt transaksjon, kjøp eller samarbeid. Det er en “foreløpig” avtale som ikke binder partene i den aktuelle transaksjonen, men skal være bindende på andre områder, slik som konfidensialitet.

📖 Les mer om: Intensjonsavtale / Letter of Intent

Lisensavtaler: En lisensavtale er en avtale som gir en part (lisenstakeren) rett til å benytte et produkt eller lignende som den andre part (lisensgiveren) har rettighetene til eller disponerer. Lisensavtalen inneholder vilkårene for lisenstakerens rett til å benytte rettigheten/ produktet etc.

Forhandleravtale: En forhandleravtale er en avtale om salg av produkter/varer til sluttkunder. Det er en avtale som normalt inngås mellom en produsent, en grossist eller en importør og en forhandler, hvor forhandleren gis rett til å selge produsenten/grossisten/importørens varer til en sluttkunde.

Agenturavtale: En agenturavtale er en avtale om rettigheter til å selge et produkt eller en tjeneste.

📖 Les mer om: Agentavtale

Franchiseavtale: En franchiseavtale er en avtale om rettighetene til en forretningsmodell.

NDA: En NDA (fortrolighetsavtale) regulerer hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til. Det er normalt for næringsdrivende å utarbeide en NDA når man skal dele informasjon som ledd i samarbeid, potensielle transaksjoner etc.

📖 Les mer om: NDA: Konfidensialitetsavtale på norsk og engelsk

Aksjonæravtale: En aksjonæravtale er en avtale som inngås mellom eierne i et aksjeselskap og som regulerer eierforholdet og aksjonærenes forhold til selskapet. Aksjonæravtalen bør alltid tilpasses det konkrete avtaleforholdet.

📖 Les mer om: Aksjonæravtalen: Tvangstrøye eller sikkerhetsnett?

Arbeidsavtale: En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker og skal inneholde vesentlige bestemmelser i arbeidsforholdet. 1. juli kommer det nye krav som gjør at alle arbeidsgivere må oppdatere arbeidsavtalen de bruker.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale: Oppfyll alle lovkrav