Mal for sluttavtale | Signer digitalt | Prøv gratis Lexolve

Sluttavtale: Lag en avtale tilpasset dine forhold

Med Lexolve får du laget en sluttavtale som er tilpasset det konkrete arbeidsforholdet, kvalitetssikret av jurister, signert digitalt og lagret i ditt digitale arkiv.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse sluttavtalen
 • Du kan spørre om veiledning i chatten.
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om prøvetid og oppfølging

Anbefalt: Les juristens 6 svar om sluttavtaler ⬇️

Lag og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt sluttavtale
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start sluttavtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started attest

Innhold

 • Hva er en sluttavtale?
 • Hva er forskjellen på en sluttavtale og oppsigelse?
 • Hva er en fratredelsesavtale?
 • Har en ansatt som inngår sluttavtale krav på dagpenger?
 • Hva bør en sluttavtale inneholde?
 • Kan vi bruke en mal for sluttavtale?

Om Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du kan generere avtaler automatisk, signere dem digitalt, og få påminnelser om fornyelse og oppsigelse gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Hva er en sluttavtale?

En sluttavtale, også kalt fratredelsesavtale, er en avtale om at arbeidsforholdet skal opphøre. Det kan være ulike begrunnelser eller bakgrunn for at det inngås en sluttavtale.

Et typisk eksempel er at arbeidsgiver ikke ønsker å fortsette arbeidsforholdet, men er usikre på eller vet at de ikke har tilstrekkelig oppsigelsesgrunnlag. Da kan en sluttavtale være et alternativ. I slike tilfeller gis arbeidstaker gjerne en kompensasjon for å inngå avtalen mot en samtidig bekreftelse på at de ikke har noe uoppgjort mot selskapet.

Sluttavtaler er også mye brukt i forbindelse med nedbemanning. Da gis arbeidstaker ofte en kompensasjon for å fratre stillingen som er høyere enn om de hadde blitt nedbemannet med alminnelig oppsigelsestid.

En sluttavtale fordrer at både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidsforholdet skal opphøre.

Hva er forskjellen på en sluttavtale og oppsigelse?

En oppsigelse er en ensidig beslutning fra enten arbeidsgiver eller arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet. En sluttavtale, eller en fratredelsesavtale krever imidlertid enighet fra både arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Det finnes imidlertid eksempler på at arbeidsgiver gir den ansatte beskjed om at arbeidstaker planlegger å gi den ansatte oppsigelse og spør om den ansatte isteden ønsker å inngå en sluttavtale. Dersom den ansatte uansett kommer til å bli sagt opp, kan det være en fordel å inngå en sluttavtale isteden for å motta en oppsigelse.

Ved en oppsigelse er det stor sett lovregulert hvordan oppsigelsen skal gjennomføres. Den ansatte er forpliktet til å arbeide ut oppsigelsestiden, og arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn. I en sluttavtale står partene friere til å sette vilkårene for opphøret av arbeidsforholdet. Men også ved oppsigelse står partene fritt til å avtale andre løsninger, såfremt partene er enige om dette.

Hva er en fratredelsesavtale?

En fratredelsesavtale er et annet ord for en sluttavtale. Det er en avtale som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Avtalen regulerer at arbeidsforholdet skal opphøre, og vilkårene for opphør av arbeidsforholdet.

Har en ansatt som inngår sluttavtale krav på dagpenger?

Dagpenger er en økonomisk støtte fra NAV til personer som er arbeidsledige. Hvorvidt du har krav på dagpenger når du har inngått en sluttavtale, beror på hva som er grunnlaget for at det er inngått en sluttavtale.

En arbeidstaker har rett på dagpenger hvis vedkommende har blitt sagt opp, og ikke selv er ansvarlig for at vedkommende ble sagt opp. Er arbeidstakeren selv ansvarlig for at vedkommende har blitt sagt opp, må den ansatte vente 18 uker før vedkommende har rett på dagpenger.

Ansatte som selv har sagt opp sin stilling kan også ha rett på dagpenger dersom vedkommende hadde rimelig grunn til å si opp arbeidsforholdet. Eksempler på rimelig grunn er at den ansatte ikke kan fortsette i arbeidet på grunn av helseutfordringer eller at vedkommende har vært utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Foreligger det ikke rimelig grunn, må den ansatte vente 18 uker før vedkommende har rett på dagpenger.

Ved søknad om dagpenger vil NAV be om bekreftelse på grunnlaget for sluttavtalen og vil be om å få sluttavtalen fremlagt. NAV vil selv foreta en vurdering av om den ansatte selv er ansvarlig for oppsigelsen, eller hadde rimelig grunn for å si opp. Det er derfor viktig at sluttavtalen inneholder en presis og riktig begrunnelse for opphør av arbeidsforholdet.

Hva bør en sluttavtale inneholde?

En sluttavtale bør for det første inneholde en beskrivelse av bakgrunnen for at det inngås en sluttavtale. Dette er noe for eksempel NAV vil se på i forbindelse med søknad om dagpenger.

En sluttavtale bør beskrive nøyaktig når arbeidsforholdet opphører og når de ulike forpliktelsene i arbeidsforholdet opphører. Arbeidsgivers forpliktelser er typisk å betale lønn og andre goder til den ansatte. Når skal disse forpliktelsene opphøre? Arbeidstakers hovedforpliktelse er arbeidsplikten, skal den ansatte fritas for arbeidsplikt på et tidligere tidspunkt enn arbeidsforholdet opphører? Dette er forhold som må vurderes og reguleres.

Det er viktig å regulere når alle goder opphører og hva som skal skje på opphørstidspunkt. Det gjelder for eksempel for eiendeler som tilhører arbeidsgiver, ferie og feriepenger etc.

Eventuelt sluttvederlag eller kompensasjon er et vesentlig punkt i en sluttavtale. Skal det betales kompensasjon må det stå om det er vederlag for arbeid, eller en ren kompensasjon. Det må også stå noe om perioden vederlaget skal gjelde for og når det skal utbetales. Dette er viktig for skattemessige formål.

I tillegg bør avtalen regulere taushetsplikt, at det ikke er noe mer uoppgjort mellom partene og lovvalg/tvisteløsning.

Kan vi bruke en mal for sluttavtale?

Ja, det er ingenting i veien for å bruke en mal for sluttavtale. Det som er viktig ved bruk av en mal er å tilpasse malen til det konkrete tilfellet. Du bør gå gjennom malen og se om den passer til det tilfellet dere skal bruke malen på. I tillegg kan det være nyttig å se på eksempler du finner for eksempel på google for å se om det er andre punkter som kan være nyttig å regulere.

Lag sluttavtale med Lexolve

Med Lexolve får du hjelp til å lage en sluttavtale som er tilpasset det konkrete arbeidsforholdet. Du får spørsmål og veiledning underveis i utfyllingen av avtalen og har du spørsmål kan du stille de i chatten.


Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!