Sluttpakke: Alternativ til oppsigelse ved nedbemanning

Sluttpakke: Ditt alternativ til oppsigelse i nedbemanning

Når en arbeidsgiver initierer en oppsigelse, skjer det ofte at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å avslutte arbeidsforholdet frivillig ved å inngå en avtale. Dette kalles gjerne en sluttpakke. Avtalen hvor dere blir enige om betingelsene kalles “sluttavtale” eller “fratredelsesavtale”.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 22. mai 2024

Håndtrykk
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er sluttpakke?
  • Bør du inngå sluttavtale om du har en god oppsigelsessak?
  • Når i prosessen bør tilbud om sluttpakke komme på bordet?

Hva er sluttpakke?

Som et alternativ til en oppsigelse kan arbeidsgiver tilby arbeidstaker en sluttpakke. Ofte betyr det at arbeidsgiver tilbyr den ansatte noen fordeler mot at den frasier seg sitt oppsigelsesvern. Dette kalles gjerne en sluttpakke, og avtalen hvor dere blir enige om betingelsene kalles “sluttavtale” eller “fratredelsesavtale”.

📖 Les mer om: Sluttavtalen: Slik avtaler du avslutning på et arbeidsforhold

📖 Les mer om: Oppsigelse i 2024: Alt du som arbeidsgiver trenger vite

Bør du inngå sluttavtale om du har en god oppsigelsessak?

Oppsigelsesprosesser er slitsomme, tidkrevende og kan i verste tilfelle sinke veksten i selskapet ditt. Uansett hvor godt grunnlag du har, vil det alltid være noe usikkerhet rundt om en oppsigelse vil stå seg i en eventuell rettssak.  Den usikkerheten må du som arbeidsgiver som regel betale for å bli kvitt. Det er ikke uvanlig at du ønsker å få en umotivert arbeidstaker ut så raskt som mulig, slik at det ikke får for store konsekvenser for resten av arbeidsmiljøet.

📖 Les mer om: Mal for oppsigelse av arbeidsforhold: Få hjelp til hele prosessen i Lexolve

Når i prosessen bør tilbud om sluttpakke komme på bordet?

Dette er ulikt om det gjelder nedbemanninger og oppsigelser som skyldes arbeidstakers forhold. I nedbemanninger kan frivillige sluttavtaler være aktuelt straks de ansatte har blitt kjent med at dette vil skje - og en metode er at ansatte “søker” om en sluttpakke .

I oppsigelser som skyldes den ansatte, er det vanlig at det først avholdes et drøftelsesmøte før tilbudet om å inngå en sluttavtale gis. Først da kan du gjøre en bedre vurdering av styrkeforholdet. Jo bedre oppsigelsesgrunn og dokumentasjon, dess bedre forhandlingsgrunnlag.

I oppsigelser som skyldes den ansatte, er det vanlig at det først avholdes et drøftelsesmøte. Først da kan du gjøre en bedre vurdering av styrkeforholdet. Jo bedre oppsigelsesgrunn og dokumentasjon, dess bedre forhandlingsgrunnlag.

📖 Les mer om: Drøftelsesmøte: Slik gjennomfører du et drøftelsesmøte

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet