Forhandlingsmøte i forbindelse med oppsigelse I Lexolve

Forhandlingsmøte i forbindelse med oppsigelse

Hvis en ansatt hevder at en oppsigelse er ugyldig kan arbeidstaker eller arbeidsgiver krever at det avholdes et forhandlingsmøte før saken tas til retten

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 22. mai 2024

fire personer sitter rundt et bord i et forhandlingsmøte
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er forhandlingsmøte ved oppsigelse?
  • Forhandlingsmøte: 3 tips til en god gjennomføring

Hva er forhandlingsmøte ved oppsigelse?

Et forhandlingsmøte er et møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eventuelt med hver sin representant, som holdes i forbindelse med at arbeidstaker hevder seg ulovlig oppsagt.

Forhandlingsmøte kan også avholdes ved brudd på arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett, hvor det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.

Når en arbeidstaker vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, kan arbeidstakeren kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Også arbeidsgiver kan kreve forhandlinger dersom arbeidstaker dersom arbeidstaker reiser søksmål eller gir beskjed om at søksmål vil bli reist uten at forhandlinger har vært holdt.

Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker fra oppsigelsen eller avskjeden fant sted. Er det arbeidsgiver som krever forhandlinger skal kravet framsettes skriftlig så snart som mulig og senest to uker etter at arbeidsgiver er gitt beskjed om at søksmål er eller vil bli reist.

Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt. Arbeidstaker plikter å møte til forhandlingene.

Arbeidstaker og arbeidsgiver har rett til å la seg bistå av rådgiver under forhandlingene. Forhandlingene må være sluttført senest to uker etter datoen for det første forhandlingsmøtet, med mindre partene blir enige om å fortsette forhandlingene. Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll, som skal underskrives av partene og deres rådgivere.

Forhandlingsmøte: 3 tips til en god gjennomføring

Forberedelse er nøkkelen til en god samtale

Før du går inn i et forhandlingsmøte bør du ha forberedt deg godt. Den som skal representere selskapet i møtet må ha god kjennskap til saken og ha oversikt over sakens dokumenter. Det er viktig å vite hva på hvilke punkter oppsigelsen er svak og hva dere kommer til å bli møtt med i møtet. Forbered dere på hvordan dere skal kontre de motargumentene og innsigelsene som kommer til å komme.

Det kan være fornuftig å sparre med en rådgiver med juridisk kompetanse før møtet, og også ta med seg en rådgiver i selve møtet. Rådgiveren bør også ha en nokså god oversikt over saken og du bør sparre med rådgiveren på hvilke motargumenter dere kommer til å bli hørt med, og hvor rådgiveren mener saken er svak.

I tillegg til å forberede deg på saken og hva du ønsker å si, bør du tenke igjennom hva du kan bringe til bords i forhandlingene. Hva tror du den ansatte kommer til å ønske og hvor langt er du villig til å gå? Hva er ditt øvre tak økonomisk sett? Er det andre ting du kan tilby som kan være lukrative for den ansatte?

Vær saklig, og vis forståelse for arbeidstakers situasjon

Selv om du føler at dere har en god sak og du har forberedt gode argumenter, bør du trå varsomt i selve forhandlingsmøtet. Som arbeidsgiver er det viktig at du fremstår saklig og i tillegg viser forståelse for arbeidstakers situasjon. Det er ofte mye følelser i en oppsigelsessak og partene har ofte en ulik oppfatning av hva som faktisk har skjedd. Vær ydmyk i forhold til at arbeidstaker har en annen oppfatning av situasjonen enn deg. Og husk at du er den profesjonelle parten, så du bør også oppføre deg som det. Hvis det er vanskelig, be rådgiveren om å hjelpe til og holde i dialogen der det trengs.

Vær forberedt på å forhandle!

Det ligger i sakens natur. Dette er et forhandlingsmøte, så her må du være forberedt på å forhandle. Som nevnt bør du ha tenkt igjennom hva du er villig til å gi økonomisk sett, og om du har noe annet å gi som arbeidstakeren kan sette pris på. I tillegg til ren økonomisk kompensasjon kan forhold som referanse og attest, kostnader til advokat og bistand fra rekrutterer være aktuelle punkter i en forhandling.

Og husk at dette kanskje ikke er tidspunktet å skulle “ha rett” på. Det kan ofte være fornuftig å komme til en løsning for å slippe av saken drar ut i tid og kanskje havner i retten.

Å stå i en slik prosess er svært tids- og kostnadskrevende og det tærer både på den som står i saken og resten av selskapet. Så det kan være en fordel å strekke seg litt lengre enn man hadde tenkt om det er nok til å komme til enighet. Sparr gjerne med rådgiver underveis, det er det de er der for.

Lag referat fra forhandlingsmøtet med Lexolve

Med Lexolve guider vi deg gjennom hele oppsigelsesprosessen. Som del av dette får du også mal til referat fra forhandlingsmøtet.


Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet