Mal for oppsigelse arbeidsforhold: Få hjelp til hele prosessen i Lexolve

Oppsigelse mal: Slik sier du opp ansatte

Lexolve hjelper deg med oppsigelse av ansatte som følge av forhold som skyldes den ansatte - hele veien fra vurdering av grunnlag for oppsigelse, drøftelsesmøte og mal for oppsigelse.

 • Få hjelp til oppsigelsegrunnlag
 • Oppfyll alle formkrav ved å bruke vår mal for oppsigelse
 • Vår digital veileder hjelper deg gjøre det riktig
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov.

Utforsk oppsigelsesprosessen i Lexolve uten forpliktelser.

Eksempel på oppsigelse
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Oppsigelse

Start med å gi skriftlig advarsel

Å gi advarsel er ikke et krav for å gjennomføre en oppsigelse, men anbefales. Bruk Lexolves veiviser til å lage advarsel.

Advarsel

Kall inn til drøftelsesmøte

Bruk Lexolves veileder til å lage innkalling og bruk drøftelsesmøtet til å få frem alle faktiske forhold før beslutning om oppsigelse tas.

tre personer i drøftelsesmøte

Skriv protokoll fra drøftelsesmøte

Presenter oppsigelsesgrunnlaget og la den ansatte få anledning til å få frem sitt syn. Bruk Lexolves veiviser til å lage protokoll.

Protokoll fra drøftelsesmøte

Lag oppsigelse

Bruk Lexolves mal for oppsigelse for å få den riktig i henhold til alle lovpålagte krav. Følges ikke lovens formkrav vil oppsigelsen være ugyldig.

Mal for oppsigelse

Lag attest

Når arbeidsforholdet opphører har den ansatte krav på attest. Bruk Lexolves mal og veileder til å oppfylle kravene til attest.

Attest

Avhold forhandlingsmøte

Om det kreves forhandlinger bruker du Lexolves veileder til å lage protokoll fra forhandlingsmøte.

Forhandlingsmøte
Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 1095,- per måned får du hjelp til oppsigelsesprosesser og alle avtaler du trenger for å være en ryddig arbeidsgiver. Inkludert er vårt AI-baserte avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva skal minimum stå i en mal for oppsigelse?

For det første må oppsigelsen skje skriftlig. Kravet om skriftlighet gjelder kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Sier arbeidstakeren selv opp sin stilling er det i utgangspunktet ikke noe krav til skriftlig.

Selve malen for oppsigelsen skal som et minimum inneholde opplysninger om:

 • arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
 • retten til å fortsette i stillingen,
 • de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
 • hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Bruker du Lexolves mal for oppsigelse får du hjelp til å oppfylle formriktige og lovpålagte krav.

Hva skal stå i en mal for oppsigelse ved nedbemanning?

Gis oppsigelsen som ledd i nedbemanning på grunn av virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om den ansattes fortrinnsrett. I Lexolves mal for oppsigelse får du veiledning om når du må ha med disse opplysningene.

Skal begrunnelsen for oppsigelse være med i malen?

Dersom arbeidstakeren krever det, skal arbeidsgiver også oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen, og disse opplysningene kan arbeidstakeren kreve å få skriftlig.

Det er derfor vanlig å inkludere begrunnelsen for oppsigelsen i selve oppsigelsen, gjerne med en henvisning til hva som ble diskutert i drøftelsesmøtet, selv om dette ikke må være med i en mal for oppsigelse.

I Lexolves mal for oppsigelse får du hjelp til å sette inn nødvendig begrunnelse.

Hvordan skal oppsigelse gis?

Lexolves mal for oppsigelse får du valget mellom å levere oppsigelsen fra til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Dette oppfyller kravet til at oppsigelsen må ha kommet frem til arbeidstaker for å ha funnet sted.


Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.