Vilkår for bruk av Lexolve

Oppdatert 2. Juni

Denne siden forklarer vilkårene for bruk av våre tjenester. Den inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Ved å gå inn på våre nettsider og bruke våre tjenester samtykker du til disse vilkårene. For å gjøre vilkårene enklere å forstå, har vi inkludert noen korte forklaringer markert i grått, slik som denne teksten. Disse forklaringene er ingen juridisk virkning og er kun ment å hjelpe deg å forstå vilkårene bedre. Dersom det er motstrid mellom det som står i grått og det som står i teksten under - så er det teksten under som gjelder.

Velkommen til Lexolve - din nye digitale advokatkollega! Lexolve eies og drives av Lawbotics AS, et norsk selskap med registreringsnummer 918 567 852, c/o Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge og driver nettsteder og applikasjoner (lexolve.com og andre relevante domener) under navnet "Lexolve".

Disse standardvilkårene (“Vilkårene”) dekker din bruk og tilgang til nettsidene, malene, produktene, applikasjonene, verktøyene og funksjonene (tilsammen “Tjenesten”) som leveres av Lexolve (som definert under), inkludert gjennom prøveperioder, på nettsider eller assosierte domene av www.lexolve.com, på nett, mobil og andre applikasjoner.

Ved å gå inn på, bruke og ha tilgang på Tjenestene samtykker du til Vilkårene. I tillegg vil enkelte særskilte vilkår kunne gjelde for visse tjenester og visse tilbud. Slike særskilte vilkår vil bli tilgjengeliggjort på Lexolve. Vennligst les disse generelle vilkårene (”Vilkårene”) nøye før du benytter deg av Tjenestene.

Definisjoner

Hvem er "vi", "Partner" "Kjøper", “Bruker”

Hver gang vi definerer noe, så bruker vi klammer “” og uthever definisjonen i fet skrift. Der vi i disse Vilkårene bruker:
"Deg", "du" eller "bruker" så mener vi alle besøkende til Lexolve, herunder alle som besøker vår nettside, de som har lagd brukerprofil, er betalende abonnent eller bruker oss som del av en gratis prøveperiode.
"Innholdsleverandør" så mener vi et advokat eller advokatfirma som har levert innhold til oss og innhold fra en Innholdsleverandør er en del av Tjenesten.
Lexolve” eller "Lawbotics", "vi", "vår", "vårt" eller "oss" så mener vi Lawbotics AS.
Spør Lexolve” er en del av Tjenesten som gjør det mulig for deg å finne løsninger på juridiske spørsmål selv, med tilgang til støtte og veiledning fra en av våre jurister ved behov.

Prøveabonnement, autofornyelse og betalende abonnenter

Lexolve kan automatisk ta seg betalt ved utløpet av Prøveabonnementet med mindre du gir oss beskjed at du ønsker å si opp abonnementet. Du kan si opp autofornyelse av abonnementet når som helst.

Lexolve tilgjengeliggjør prøveabonnement for begrenset bruk av Tjenesten (“Prøveabonnement”) til nye kunder som gir oss et gyldig betalingsmiddel, slik som kredittkort eller annen betalingsmetode. Dersom du velger å starte et gratis Prøveabonnement, vil du automatisk bli en betalende abonnent på den abonnementsplanen du har valgt når Prøveperioden er over. Du autoriserer Lexolve til å ta betalt fra din valgte betalingsmetode på månedlig basis for den sum som gjelder den planen du har valgt. Dersom du ønsker Tjenester som kommer i tillegg til de som omfattes i Prøveperioden eller ditt valgte abonnement, kan du bli spurt om å gjøre et separat kjøp eller oppgradere til et betalt eller annet abonnement. Vennligst besøk vår Pris side for mer detaljer for våre tilgjengelige abonnementsplaner. Vi forbeholder oss retten til å endre prisstruktur og innhold fra tid til annen, men våre prisendringer vil alltid gjelder fremover og ikke for tid som allerede er løpt.

For å sørge for din uavbrutte tilgang til Tjenesten vil Lexolve lagre og oppdatere din betalingsmetode. Dersom vi ikke kan belaste din valgte betalingsmetode av en eller annen grunn, reserverer vi oss retten til å nedgradere planen eller suspendere ditt abonnement til den kan belastes igjen. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å vedlikeholde den gjeldende betalingsmetoden hos Lexolve.
Vi reserverer retten til å nekte eller kansellere din bestilling dersom vi mistenker at transaksjonen innebærer svindel, uautorisert bruk eller en ulovlig transaksjon.

Hvem som kan bruke Lexolve

Tjenesten kan kun benyttes i næringsvirksomhet. Dersom du bruker Tjenesten bekrefter og innestår du for at du er myndig og har det nødvendig fullmakt fra det selskapet eller organisasjonen du handler på vegne av. Leverandører av juridiske tjenester kan ikke bruke Tjenesten som del av sin utøvende virksomhet.

Tjenesten er et tilbud til bedrifter og ikke individer. Dersom du som bruker Tjenesten bekrefter og innestår du for at Tjenesten skal benyttes i egen næringsvirksomhet og at du har full juridisk rett til å abonnere på Lexolve og bruker Tjenesten på vegne av den juridiske enheten du representer. Videre bekrefter og innestår du for at du er 18 år eller eldre og myndig.

Du kan kun bruke Tjenesten som støtte for egen intern virksomhet, og kan ikke selge/videreselge, distribuere, tildele, overføre, lisensiere og/eller kommersielt utnytte noe innhold fra Tjenesten eller inkorporere som del av en virksomhet som helt eller delvis selger juridiske tjenester.

Endring av vilkår

Det hender vi må endre vilkårene. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Vilkårene som gjelder for Tjenesten til enhver tid, dette er særlig viktig før du foretar kjøp i Lexolve.

Det kan være at vi endrer Vilkårene fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Dersom vi endrer vilkårene, vil oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Lexolve. Vi vil gi varsel om dette i form av å endre datoen for vilkårene over. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringene har blitt gjort vil bekrefte din aksept av de endrede vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene på jevnlig basis for å forstå de vilkårene som gjelder for din bruk av Tjenesten. Dersom du ikke er enig i de endrede vilkårene, bør du slutte å bruke Tjenesten og si opp ditt abonnement.

Lexolve driver ikke advokatvirksomhet og bruk av Tjenesten innebærer ikke at du engasjerer advokat.

Lexolve er en teknisk plattform som tilgjengeliggjør juridisk informasjon. Vi er ikke organisert som et advokatfirma og vi driver ikke advokatvirksomhet. Vi har ansatt jurister som jobber for å utvikle Tjenesten, og som i visse tilfeller tilbyr “integrert rettshjelp” knyttet til Tjenesten, slik dette er regulert i domstolloven § 218.

Lexolve er en teknisk plattform som gjør det mulig for deg å finne juridisk informasjon og være selvbetjent i å lage juridiske dokumenter.
Lexolve er ikke et advokatfirma og driver ikke advokatvirksomhet. Informasjon som er gitt via Tjenesten, herunder informasjon på Spør Lexolve, beskrivelse av malene og innholdet i malene slik som spørsmål, alternativer, hjelpetekst og dokumenttekst er gitt for ditt eget bruk og innebærer ikke at vi driver advokatvirksomhet.

Dersom du trenger juridisk rådgivning for et spesifikt problem kan du få støtte og veiledning fra våre jurister kun dersom problemstillingen er tilknyttet Tjenesten, alternativt bør du konsultere med en ekstern advokat. Lexolve henviser ikke dine juridiske spørsmål til advokatfirmaer. Lexolve går ikke god for eller anbefaler noen advokat, eller gir noen garantier for kvalifikasjonene eller kompetansen til noen advokat, inkludert Innholdsleverandør.

Våre ansatt bedriftsjurister er part i utvikling, levering og support av Tjenesten men verken vi, våre bedriftsjurister eller Innholdsleverandør gjennomgår de valgene du gjør eller informasjonen du legger inn i dokumenter du lager. Vi undersøker ikke om den informasjonen du oppgir er korrekt eller tilstrekkelig, og vi trekker ingen juridiske konklusjoner eller gjør vurderinger av dine valg i Lexolve.

Din bruk av Tjenesten etablerer ikke et advokat-klientforhold mellom deg og oss, mellom deg og en Innholdsleverandør, eller mellom deg og våre bedriftsjurister eller noen andre ansatt i eller representant for Lawbotics eller en Innholdsleverandør. Med mindre du er representert av en advokat, representerer du deg selv i alle juridiske handlinger du foretar gjennom bruk av Tjenesten. Vår kommunikasjon med deg er ikke underlagt kravet til advokaters taushetsplikt.

Tjenestens innhold

a. Generelt

Enkelt forklart tillater Tjenesten at abonnenter får tilgang på en rekke tekniske verktøy for å løse juridiske behov et selskap ofte har, og juridisk innhold enten vi selv eller en Innholdsleverandør har laget og gjort tilgjengelig på Lexolve.

Formålet med Lexolve er å gjøre bedrifter selvbetjente i å løse de juridiske behov som oppstår ved vanlig drift i et selskap. Lexolve er ikke alltid en erstatning til å bruke advokat, men er et supplerende tilbud for å løse juridiske behov som enhver bedrift opplever.

b. Tjenesten tilbys "som den er" uten garantier

Din bruk av Lexolve er ditt eget ansvar. Alt innhold du får tilgang til gjennom Lexolve tilbys og leveres "som det er". Det betyr at du ikke kan holde oss eller våre Innholdsleverandører ansvarlige for noen feil eller mangler du oppdager i innholdet, eller dersom våre anbefalinger, dokumentet eller råd ikke møtte ditt behov.

Tjenesten og innhold som gjøres tilgjengelig på Tjenesten tilbys "som det er" uten noen garantier av noe slag, verken uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om produktets eller Tjenestens egenskaper, ytelse, at den er tilpasset et spesielt formål, at den ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter eller noen garanti om dens ytelse.

"Som det er" kjøp innebærer at dersom du opplever feil eller mangler med Tjenesten, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av obligatorisk lovgivning.

Dette innebærer, blant annet, at vi garanterer ikke at resultatet av å bruke Tjenesten vil møte dine kriterier eller krav, og vi garanterer ikke noen responstid på spørsmål til jurister, eller at ditt spørsmål alltid vil bli besvart..

c. Rettigheter til innholdet

Vi eier Tjenesten og innholdet med unntak av og innholdet som eies av en Innholdsleverandør.

Vi og/eller våre Innholdsleverandøre eier alle rettigheter til Lexolve, Tjenesten og innholdet på plattformen. Tjenesten og dens originale innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli vår eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten, f. eks. software og kildekode, inkludert, men ikke begrenset til patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker. Innhold levert av Innholdsleverandør forblir Innholdsleverandørers eksklusive eiendom. Tjenesten og innholdet er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning både i Norge og andre land. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.
Ingenting i disse Vilkårene skal bli tolket som en overføring av slike rettigheter, eller deler av dem, til deg. Dersom Tjenesten på noen måte skulle kreve at vi må bruke immaterielle rettigheter som du eller noen du er ansvarlig for, gir du oss tillatelse til å bruke slike rettigheter for dette formålet så lenge Tjenesten tilbys deg.

d. Oppdatering og endring av Tjenesten

Vi forsøker å holde Tjenesten relevant og oppdatert for deg, men tar forbehold for at det noen gang forekommer feil i Tjenesten. Vi garanterer derfor ikke for nøyaktigheten av den informasjonen som gis via Tjenesten.

Vi oppdaterer og endrer konstant vårt tilbud av produkter og tjenester innenfor Tjenesten. Maler og annet som er tilgjengelig via Tjenesten kan ved enkelte tilfeller inneha upresis beskrivelse, være utilgjengelig, og vi kan ha forsinkelser i oppdatering av informasjon på Tjenesten og i vår markedsføring på andre nettsider.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, a) å fjerne, redigere og/eller endre noe innhold etter vårt eget skjønn, når som helst og uten varsel, eller av noen grunn (inkludert, men ikke begrenset til etter mottak av krav og/eller påstander fra tredjepart og/eller myndigheter angående slikt innhold, og/eller hvis vi er bekymret for at du har brutt Vilkårene, og/eller uten grunn endre eller oppdatere informasjon og til å rette opp feil, upresisheter eller unnlatelser, når som helst og uten varsel og c) fjerne eller blokkere alt innhold fra Tjeneste.

e. Tjenestens tilgjengelighet

Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil og mangler.

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer på Lexolve . Du forstår og samtykker i at det kan forekomme avbrudd i Tjenesten og din tilgang til bruk av Tjenesten på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av software tjenester vi bruker for å drifte Lexolve . I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

Det gis ingen garantier for at a) Tjenesten fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt eller lokasjon; b) feil eller mangler vil bli korrigert eller c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter..

f. Utvikling av Tjenesten og tilbakemeldinger

Lexolve er en Tjeneste under utvikling. Vi har som mål og lage en fantastisk brukeropplevelse for deg, og verdsetter alle innspill du har for hva som vil være verdifullt for deg. Du gir oss rett til å bruke slike tilbakemeldinger på den måten som passer oss.

Lexolve er lansert i en minimumsversjon. Det betyr at dagens versjon mangler enkelte funksjoner du kanskje kunne tenke deg å ha, men vi jobber kontinuerlig for å forbedre Tjenesten og din brukeropplevelse, og alle dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss.

Ved å gi oss tilbakemeldinger på e-post, chat eller på annen måte, slik som forslag til forbedringer, anbefalinger eller funksjoner (samlet "Tilbakemeldinger") du ønsker i Tjenesten, gir du oss tillatelse til å bruke, reprodusere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, eller lage nye verk eller på annen måte utnytte slike Tilbakemeldinger kommersielt eller ikke-kommersielt. Merk at Tilbakemeldinger verken regnes som konfidensielle eller proprietære.

Din bruk av Tjenesten

a. Hva du samtykker til

Ved å samtykke til Vilkårene får du en begrenset rett til å bruke Tjenesten, og du lover at du ikke skal gjøre noe Vilkårene ikke tillater. Din del er enkel, bare bruk sunn fornuft!

Ved å bruke Tjenesten og ved at du samtykker til overholdelse av disse Vilkårene gir vi og våre Innholdsleverandøre deg a) en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke og/eller få tilgang til Tjenesten, og du b) samtykker til å ikke reprodusere, distribuere, lage konkurrerende verk fra, offentlig vise, offentlig utføre, lisensiere, selge og/eller videreselge innhold, programvare, produkter og/eller tjenester hentet fra/og eller gjennom Tjenesten uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra oss.
Verken Vilkårene eller din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten overfører noen rettighet, tittel og/eller interesse i immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten til deg.

b. Ditt ansvar ved bruk av Tjenesten

Du er selv ansvarlig for din bruk av Tjenesten. Det som leveres er generell informasjon satt system, og det gis derfor ingen garantier for at du får nøyaktig det du har behov for.

Du bruker Tjenesten på eget ansvar. Tjenesten er tilbud «som den er» . For å bruke dokumentene som er tilgjengelig via Tjenesten vil utfylling være avhengig av informasjon eller annen input du gir. Du er selv ansvarlig for eventuelle feil i din input eller valg. Dersom du velger å endre eller på annen måte modifiserer det produktet som er mottatt via Tjenesten, vil dette kunne medføre at produktet ikke får den ønskede virkning, og dette er også ditt ansvar.

c. Pris

Pris oppgis uten mva

Pris for Tjenesten vises på nettsiden, og vises uten merverdiavgift ("mva"). Mva legges til i prisen under betaling. Kjøp på Lexolve regnes som produktkjøp og reguleres dermed som et kjøp etter gjeldende lover og standarder og slik det fremgår av disse Vilkårene.

d. Digital signering

Om du bruker digital signering er du selv ansvarlig for at du har anledning til å gjøre det.

Som en del av Tjenesten tilbyr vi deg å sende dokumentet til digital signering hos en eller flere parter ved e-post. Vi bruker i dag en tredjeparts signerings leverandør, Verified AS org.nr. 914 397 111, for integrasjon med digital signering på Tjenesten. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med implikasjonene av å bruke digital signatur. Ved å du bruke digital signatur anerkjenner du og er enig i at du gjør dette på eget ansvar, og at vi ikke tar noe ansvar for signaturens gyldighet eller samsvar med norsk lov og reguleringer.

e. Begrensninger for din bruk

Så lenge du følger disse Vilkårene, er du velkommen til å bruke Lexolve slik Tjenesten er ment å skulle brukes. Dokumentene du lager er for ditt eget bruk, og du kan ikke selge eller gi bort innholdet dokumentene er basert på.

Du er ansvarlig for å sikre at din tilgang til og bruk av Tjenesten er i samsvar med alle lover, regler og forskrifter som gjelder deg og retten til tilgang og bruk av Tjenestene blir opphevet der din bruk av Tjenesten ikke er tilbudt. Du kan ikke:
a) modifisere, lage lignende verk av, demontere og/eller reversere hele eller deler av Tjenesten;
b) selge, leie, lease, distribuere, tildele, overføre, lisensiere og/eller kommersielt utnytte Tjenestene, herunder er videresalg av noen del av Tjenesten strengt forbud;
c) ramme inn eller lagre varemerke, logo og/eller annen del av Tjenesten;
d) bruke metatagger og/eller annen "skjult" tekst ved å bruke noe varemerke, navn, logo og/eller annen del av Tjenesten som fremgår av Tjenesten;
e) bruke hvilken som helst manuell og/eller automatisert programvare, enheter og/eller andre prosesser (inkludert, men ikke begrenset til roboter, skrapere, gjennomsøkere, avatarer, data mining verktøy eller lignende) for å "skrape" og/eller laste ned data fra sider som finnes i Tjenesten, med det unntak at vi gir operatører av offentlige søkemotorer en begrenset rett til å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Tjenesten med det eneste formål og utelukkende i den grad det er nødvendig for å lage en offentlig tilgjengelig søkbare indeksering for innholdet, men ikke cacher eller arkiver av slike. Denne tillatelsen kan når som helst tilbakekalles;
f) bruke og/eller få tilgang til Tjenesten for å bygge et lignende og/eller konkurrerende nettsted, produkt og/eller tjeneste;g) kopiere, reprodusere, distribuere, laste ned, vise, postere og/eller overføre deler av Tjenesten i noen form eller måte;
h) fjerne og/eller ødelegge opphavsrettsvarsler og/eller andre merkede merknader som finnes på eller i Tjenesten;
i) iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge (som bestemt av oss etter vårt eget absolutte skjønn) en urimelig og/eller uforholdsmessig stor belastning på vår eller våre tredjepartsleverandørers infrastruktur;
j) kjøre hvilken som helst form for autosvar og/eller spam på Tjenesten;k) bruke Tjenesten til ethvert ulovlig formål og/eller krenke noens rettigheter, statlig eller internasjonal lov, oppførselsregler og/eller andre retningslinjer som kan være aktuelle for Tjenesten som leveres;
l) få tilgang til, lagre, distribuere eller overføre virus, malware eller annet skadelig materiale i løpet av din bruk av Tjenesten; og/eller m) gjøre funksjonaliteten i Tjenesten tilgjengelig for flere brukere på noen måter, inkludert, men ikke begrenset til distribusjon av Tjenesten eller ved å laste opp Tjenestene til et nettverk og/eller fildelingstjeneste og/eller gjennom noen hosting, leverandør av applikasjonstjenester og/eller annen type Tjeneste.

Du vil overholde de tekniske begrensninger på Tjenesten som tillater deg å bruke Tjenesten kun på visse måter. All uautorisert bruk av Tjenesten avslutter rettighetene gitt av oss i henhold til Vilkårene, og all ulovlig bruk vil bli anmeldt.

f. Elektronisk kommunikasjon

Av og til er det nødvendig å kommunisere med deg relatert til ditt kjøp. Du samtykker til slik kommunikasjon kan gjøres elektronisk.

Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til å motta kommunikasjon relevant for din bruk av Tjenesten elektronisk. Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post.

Refunderingspolicy

Vi refunderer gladelig for feil tilknyttet betalings. Med mindre du har en god grunn, refunderer vi ikke for tjenester du allerede har brukt.

Vi ønsker at du skal være 100 % med Tjenesten. Dersom du ikke er fornøyd eller tror det har skjedd en feil ved betaling, vennligst kontakt vår Kundesupport på epost eller chat på siden med en gang, så vi kan hjelpe deg å løse problemet, og etter eget skjønn velge om vi skal gi deg refusjon eller gi deg kreditt for senere bruk. Alle forespørsler om refusjon må gjøres innen 30 dager etter kjøpet. Med mindre du gir oss en god grunn, vil vi ikke gi refusjon for Tjenester du allerede har benyttet.

Ansvarsbegrensning

Kjøp "som den er" innebærer at du ikke har rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning. Under enhver omstendighet vil vårt ansvar være begrenset til det du har betalt for Tjenesten.

Som det fremgår i Vilkårene over, så er Tjenesten "solgt som den er" og du bruker Tjenesten på eget ansvar.

Ikke i noe tilfelle skal vi, vårt styre, ansatte, Innholdsleverandører, agenter, leverandører eller selskap i samme konsern, være ansvarlig for noe direkte eller indirekte, tilfeldig, spesielt, konsekvens- eller følgetap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste eller forventet fortjeneste, tapt, data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap, som er et resultat av (i) din tilgang til, eller bruk av, eller manglende evne til å bruke eller få tilgang til, Tjenesten, (ii) innhold mottatt fra Tjenesten eller (iii) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine data eller innhold, enten den er basert på garanti, kontrakt, uaktsomhet eller annen juridisk teori, uansett om vi har blitt informert om muligheten for slikt tap eller ikke, og selv om et virkemiddel ved Tjenesten har mislyktes sitt hovedformål.

Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for å yte erstatning som overstiger det du har betalt for Tjenesten.

Linker til andre nettsteder

Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker.

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksiser på en tredjeparts nettside eller tjeneste. Du forstår og samtykker til at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Personvern

Vi har en egen personvernerklæring som regulerer hvordan vi behandler personlig data, men her følger de viktigste bestemmelsene for de opplysninger du gir til oss for å bruke Tjenesten.

Som bruker skal du ha oversikt over de opplysninger vi har om deg og ha anledning til å reservere deg iht. gjeldende lovgivning. Ved kjøp av innhold på Lexolve registreres ditt navn og epostadresse slik at vi kan administrere ditt kundeforhold og kontakte deg ved behov slik som ved kommunikasjon om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenester og produkt eller annen informasjon som har sammenheng med ditt kjøp.

Dersom du er inne på Lexolve vil vi for en tidsbegrenset periode registrere hvilken maskinvare og programvare du bruker gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Denne informasjonen brukes til å skaffe statistikk og opprettholde kvalitet på Lexolve .

I tillegg registreres konkrete kjøpsopplysninger og loggdata om hvilke kategorier, tekst og produkter brukere klikker eller søker på, for å kunne lære hva brukerne er opptatt av, forbedre produkt- og tjenesteutvalg og tilbud. Denne informasjonen brukes også for å vise deg mer relevante produkter på Lexolve , og for å produsere trafikkstatistikker for blant annet kapasitetsplanlegging.

Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra oss, slik som informasjon tilbud på produkter eller tjenester benytter vi de opplysninger som du har gitt til dette formålet, slik som preferanser og elektronisk kontaktinformasjon.

Dersom du ikke er enig i hvordan vi prosesserer dine personlige data, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet, e-post [email protected], tlf. 22 39 69 00 og besøke datatilsynet.no

Support på Tjenesten

Vi hjelper deg om du står fast, men vi gir ikke juridiske råd.

Support er viktig på Lexolve t og vi ønsker med at alle kunder skal være fornøyd med Tjenesten. Gjennom en support kanal på plattformen kan brukere chatte, opprette support saker samt lese om de mest vanlige stilte spørsmålene (FAQ). Lexolve live chat er oppe i normale arbeidstider 9-17 mandag-fredag. Hvis en chat blir initiert utenfor normal arbeidstid blir meldingene lagret og en support sak blir opprettet. Normal svartid på en support sak er én arbeidsdag, men kan i visse tilfeller ta lengre tid, slik som i helgedager, ferietid og ved stor pågang.

Vår support er begrenset til tre typer, nemlig support på bruk av plattformen, betaling og mottak av dokument. Vår support dekker ikke spørsmål om bruk av mal, hvordan den skal fylles ut eller annen hjelp som regnes som juridisk rådgivning.

Vi hjelper deg med spørsmål du har rundt et kjøp, slik som hvor du kan lese om malene, informasjon om Partner, pris og hvordan du foretar kjøp.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til en transaksjon og kjøpsprosess. Typiske spørsmål vil være hvilke betalingsmuligheter som vi støtter, støtte og prosessering av kjøp og informasjon om hva som skjer etter at et kjøp er gjennomført.

Vi hjelper deg også med spørsmål du har etter at betalingtransaksjonen er gjennomført. Typiske spørsmål her kan være tilgang til Tjenesten etter at en transaksjon er gjennomført, hvordan man teknisk sett fyller ut en mal og andre tekniske spørsmål.

Tolkning av vilkår og verneting

Vilkårene tolkes etter norsk lov. Oppstår det uenighet så skal vi forsøke å finne en løsning gjennom dialog.

Disse Vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Selv om vi ikke skulle håndheve enkelte av våre rettigheter i henhold til disse Vilkårene skal dette ikke anses for at vi har avstått fra slik håndhevelse. Dersom noen av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal likevel de resterende Vilkårene bestå. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss for Tjenesten, og går foran og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler vi har hatt i tilknytning til Tjenesten.

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reiser for Oslo tingrett.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til oss om Vilkårene, kan du ta kontakt på chat eller sende epost til [email protected]