Vilkår for bruk av Lexolve

Oppdatert 10. September 2019

Denne siden forklarer vilkårene for bruk av våre tjenester, og inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Ved å gå inn på denne Nettsiden og bruke Tjenestene, samtykker du til disse vilkårene. For å gjøre vilkårene enklere å forstå, har vi inkludert noen korte forklaringer markert i grått, slik som denne teksten. Disse forklaringene er ingen juridisk virkning og er kun ment å hjelpe deg å forstå vilkårene bedre. Dersom det er motstrid mellom det som står i grått og det som står i teksten under - så er det teksten under som gjelder.

Velkommen til Lexolve Market, plassen hvor du rimelig og enkelt kan lage dine egne juridiske dokumenter! Lawbotics AS, et norsk selskap med registreringsnummer 918 567 852, C/O Mesh Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, driver nettsteder (lexolve.market, market.lexolve.com og andre relevante domenter) under navnet "Lexolve". På Lexolve Market kan du lese juridisk innhold og kjøpe juridiske dokumenter utarbeidet av juridiske eksperter som selger innhold via Lexolve.

Definisjoner

Hvem er "vi", "Partner" "Kjøper", “Bruker”

Der vi i disse vilkårene bruker "Lawbotics", "vi", "vår", "vårt" eller "oss" så mener vi Lawbotics AS. Når vilkårene bruker "Partner" eller "Partnere" mener vi den advokat eller det advokatfirma som har levert innhold til Lexolve Market. Med "deg", "du" "Kjøper" eller "bruker" så mener vi alle besøkende, brukere og de som foretar kjøp på Lexolve Market. Hver gang vi definerer noe, så bruker vi klammer “” og uthever definisjonen i fet skrift.

Godkjenning av Vilkår

Vennligst les disse Vilkårene nøye! De inkluderer viktig informasjon om dine juridiske rettigheter, og dekker områder om hvilket ansvar vi har, og hvilket ansvar du har ved bruk av Tjenesten. Vi har prøvd å lage dem rettferdige og rett frem, men føl deg fri til å kontakt oss om du har noen spørsmål eller forslag til forbedringer.

De følgende vilkårene dekker din bruk og tilgang til Lexolve Market, herunder de produkter, tjenester, applikasjoner, verktøy og funksjoner som du får tilgang til på Lexolve Market (samlet kalt "Tjenesten").

Hvem som kan bruke Lexolve

Dersom du bruker Tjenesten som en ansatt eller agent i et selskap eller en organisasjon, så samtykker du til disse Vilkårene på vegne av det selskapet eller organisasjonen. Ved kjøp via Lexolve Market bekrefter og innestår du for at du er 18 år eller eldre, myndig og har full juridisk rett til å inngå avtale med en annen part, og at Tjenesten skal benyttes i næringsvirksomhet.

Dersom du bruker Tjenesten som en ansatt eller agent i et selskap eller en organisasjon, så samtykker du til disse Vilkårene på vegne av det selskapet eller organisasjonen. Ved kjøp via Lexolve Market bekrefter og innestår du for at du er 18 år eller eldre, myndig og har full juridisk rett til å inngå avtale med en annen part, og at Tjenesten skal benyttes i næringsvirksomhet.

Endring av vilkår

Det hender vi må endre vilkårene. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Vilkårene som gjelder for Tjenesten til enhver tid, dette er særlig viktig før du foretar kjøp i Lexolve Market.

Det kan være at vi endrer Vilkårene fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Dersom vi endrer vilkårene, vil oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Lexolve Market. Vi vil gi varsel om dette i form av å endre datoen for vilkårene over. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringene har blitt gjort vil bekrefte din aksept av de endrede vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene på jevnlig basis for å forstå de vilkårene som gjelder for din bruk av Tjenesten. Dersom du ikke er enig i de endrede vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Bruk av Lexolve Market er ikke juridisk rådgivning

Lexolve er en teknisk plattform som tilgjengeliggjør juridisk informasjon, og vi tilbyr ingen juridisk rådgivning, juridiske meninger, anbefalinger, videreformidling eller konsultering. Vi er ikke et advokatfirma. Lexolve Market gir ikke juridisk rådgivning, kun en lisensiert advokat kan gjøre det.

Lexolve  er en teknisk plattform som gjør det mulig for en Bruker å finne juridisk informasjon som Partner har lagd, og være selvbetjent i å lage juridiske dokumenter. Informasjon som er gitt av oss eller Partnere via Tjenesten, herunder informasjon på Lexolve Market, beskrivelse av malene og innholdet i malene slik som spørsmål, alternativer, hjelpetekst og dokumenttekst er gitt for ditt eget bruk og innebærer ikke juridisk rådgivning. Verken vi eller Partner gjennomgår de valgene du gjør eller informasjonen du legger inn i dokumentet. Vi undersøker ikke om den informasjonen du oppgir er korrekt eller tilstrekkelig, og vi trekker ingen juridiske konklusjoner eller gjør vurderinger av dine valg i Lexolve.

Dersom du trenger juridisk rådgivning for et spesifikt problem bør du konsultere med en advokat. Verken vi, Partner, våre underleverandører eller noe juridisk informasjon som finnes på Lexolve Market er et alternativ til juridisk rådgivning som gis av en kvalifisert advokat. Siden Lexolve Market er ikke et advokatfirma, vennligst merk deg at kommunikasjon mellom deg og Selskapet ikke er underlagt kravet til advokaters taushetsplikt.

Din bruk av Tjenesten etablerer ikke et advokat-klientforhold mellom deg og oss, mellom deg og Partner, eller mellom deg og noen ansatt i eller representant for Lawbotics eller Partner. Med mindre du er representert av en advokat, representerer du deg selv i alle juridiske handlinger du foretar gjennom bruk av Tjenesten.

Lexolve Market henviser ikke til advokater. Lexolve Market går ikke god for eller anbefaler noen advokat, eller gir noen garantier for kvalifikasjonene eller kompetansen til noen advokat.

Tjenestens innhold

a. Generelt

Enkelt forklart tillater Tjenesten at våre Partnere publiserer juridisk innhold som Partner selv har utarbeidet, for salg på Lexolve Market. Du som bruker kan lese om partnere, maler og annet innhold på Lexolve Market, og foreta kjøp av enkeltdokumenter.

Formålet med Lexolve Market er å gjøre bedrifter selvbetjente når de lager juridiske dokumenter de trenger i sin bedrift. Lexolve Market er ikke en erstatning til å bruke advokat, men er et supplerende tilbud for å løse enkle juridiske behov som enhver bedrift opplever.

Lexolve er en online publiseringstjeneste for juridiske dokumenter/maler, som fasiliterer enklere opprettelse av juridiske dokumenter. Tjenesten består av en markedsplass, chat, betalingstjeneste, smart spørreskjema og en dokumentgenerator. Tjenesten er en tosidig plattform hvor utvalgte Partnere på den ene siden utvikler, programmerer og publiserer dynamiske og digitale maler på plattformen. Brukere kan deretter via markedsplassen få tilgang til disse ved å gjennomføre et kredittkortkjøp. Ved kjøp sender vi en kvittering til den e-posten bruker registrer med alle detaljer om kjøpet. Etter at kjøpet er gjennomført får bruker tilgang til dokumenten enten ved direkte link på plattformen eller via e-post som blir sendt til den registrerte epostadressen. Gjennom linken kan malene enkelt fylles ut og tilpasses av brukeren, lastes ned og signeres, eller sendes for digital signering.

b. Innhold på Lexolve Market

Lawbotics har ikke laget innholdet som leveres gjennom Tjenesten, og er ikke ansvarlig for at innholdet passer til din situasjon.

Gjennom Tjenesten kan våre Partnere beskrive, dele og gjøre tilgjengelig juridisk innhold for salg til deg, i form av dynamiske/interaktive maler, beskrivelse av innhold i malene og hjelpetekst for å guide deg til å lage dokumenter som du har behov for. Alt innhold som er utarbeidet av våre Partnere kalles heretter "Partnerinnhold". Lawbotics er ikke ansvarlig for innholdet som Partner gjør tilgjengelig via Tjenesten, og verken vi eller Partner gir noen garantier rundt innholdets relevans, at de passer for brukerens formål eller er oppdatert iht. gjeldende lovgivning.

c. Tjenesten tilbys “som den er”

Alt innhold du får tilgang til gjennom Lexolve Market leveres "som det er". Det betyr at du ikke kan holde oss eller våre Partnere ansvarlige for noen feil eller mangler du oppdager i innholdet, eller at dokumentet ikke møtte ditt behov.

Partnerinnhold gjøres tilgjengelig for brukere av Lexolve Market. Tjenesten og Brukerinnhold som gjøres tilgjengelig på Tjenesten tilbys "som det er" uten noen garantier. Tjenestetilbyder og Partner kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av Tjenesten.

d. Ditt ansvar ved kjøp på Lexolve

Din bruk av dokumenter du kjøper på Lexolve Market er ditt eget ansvar.

Lawbotics kontrollerer ikke, kvalifiserer ikke, redigerer ikke eller har noen form for innvirkning på Partnerinnholdet, eller gir noen form for garantier for kvaliteten for Partnerinnholdet som er tilgjengelig på Lexolve Market. Din bruk av Partnerinnhold gjøres på eget ansvar.

e. Rettigheter til innholdet

Vi eier Tjenesten, og Partner eier Brukerinnholdet.

Tjenesten og dens originale innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli vår eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten, inkludert software og kildekode, inkludert, men ikke begrenset til patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker. Partnerinnhold forblir Partners eksklusive eiendom.

Tjenesten er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning både i Norge og andre land. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.Vi og/eller våre Partnere eier alle rettigheter til Lexolve Market, Ingenting i disse Vilkårene skal bli tolket som en overføring av slike rettigheter, eller deler av dem, til deg. Dersom Tjenesten på noen måte skulle kreve at vi må bruke immaterielle rettigheter som du eller noen du er ansvarlig for, gir du oss tillatelse til å bruke slike rettigheter for dette formålet så lenge Tjenesten tilbys deg.

f. Oppdatering av Tjenesten

Vi forsøker å holde Tjenesten relevant og oppdatert for deg, men tar forbehold for at det noen gang forekommer feil i Tjenesten. Vi garanterer derfor ikke for nøyaktigheten av den informasjonen som gis via Tjenesten.

Vi oppdaterer og endrer konstant vårt tilbud av produkter og tjenester innenfor Tjenesten. Maler og annet som er tilgjengelig via Tjenesten kan ved enkelte tilfeller være feilpriset eller inneha upresis beskrivelse, være utilgjengelig, og vi kan ha forsinkelser i oppdatering av informasjon på Tjenesten og i vår markedsføring på andre nettsider.

Vi kan ikke garantere, og garanterer ikke for nøyaktigheten av noen informasjon, inkludert priser, bilder av produkter, spesifikasjoner, tilgjengelighet eller tjenester. Vi reserverer oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette opp feil, upresisheter eller unnlatelser, når som helst og uten varsel.

g. Tjenestens tilgjengelighet

Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil og mangler.

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer på Lexolve Market. Du forstår og samtykker i at det kan forekomme avbrudd i Tjenesten og din tilgang til bruk av Tjenesten på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av software tjenester vi bruker for å drifte Lexolve Market. I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

Verken vi, våre Partnere eller våre agenter og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt eller lokasjon; b) at feil eller mangler vil bli korrigert, c) at Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at d) resultatet av å bruke Tjenesten vil møte dine kriterier eller krav.

h. Ingen garantier for hvilket innhold som er tilgjengelig

Det kan skje endringer i innholdet som er gjort tilgjengelig på Tjenesten.

Vi garanterer ikke at noe innhold blir gjort tilgjengelig på Tjenesten. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, a) å fjerne, redigere og/eller endre noe innhold etter vårt eget skjønn, når som helst og uten varsel, eller av noen grunn (inkludert, men ikke begrenset til etter mottak av krav og/eller påstander fra tredjepart og/eller myndigheter angående slikt innhold, og/eller hvis vi er bekymret for at du har brutt vilkårene, og/eller uten grunn b) fjerne eller blokkere alt innhold fra Tjenesten. Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan brukes som forutsatt.

i. Endringer i Tjenesten og tilbakemeldinger

Lexolve Market er en Tjeneste under utvikling. Vi har som mål og lage en fantastisk brukeropplevelse for deg, og verdsetter alle innspill du har for hva som vil være verdifullt for deg. Du gir oss rett til å bruke slike tilbakemeldinger på den måten som passer oss.

Lexolve Market er lansert i en minimumsversjon. Det betyr at dagens versjon mangler enkelte funksjoner du kanskje kunne tenke deg å ha, men vi jobber kontinuerlig for å forbedre Tjenesten og din brukeropplevelse, og alle dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss.

Ved å gi oss tilbakemeldinger på e-post, chat eller på annen måte, slik som forslag til forbedringer, anbefalinger eller funksjoner (samlet "Tilbakemeldinger") du ønsker i Tjenesten, gir du oss tillatelse til å bruke, reprodusere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, eller lage nye verk eller på annen måte utnytte slike Tilbakemeldinger kommersielt eller ikke-kommersielt. Merk at Tilbakemeldinger verken regnes som konfidensielle eller proprietære.

Din bruk av Tjenesten

a. Hva du samtykker til

Ved å samtykke til Vilkårene får du en begrenset rett til å bruke Tjenesten, og du lover at du ikke skal gjøre noe Vilkårene ikke tillater. Din del er enkel, bare bruk sunn fornuft!

Ved å bruke Tjenesten og ved at du samtykker til overholdelse av disse Vilkårene gir vi og våre Partnere deg a) en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke og/eller få tilgang til Tjenesten, og du b) samtykker til å ikke reprodusere, distribuere, lage konkurrerende verk fra, offentlig vise, offentlig utføre, lisensiere, selge og/eller videreselge innhold, programvare, produkter og/eller tjenester hentet fra/og eller gjennom Tjenesten uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra oss. Verken Vilkårene eller din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten overfører noen rettighet, tittel og/elelr interesse i immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten til deg.

b. Ditt ansvar ved bruk av Tjenesten

Du er selv ansvarlig for din bruk av Tjenesten. Det som leveres er generell informasjon satt system, og det gis derfor ingen garantier for at du får nøyaktig det du har behov for.

Du bruker Tjenesten på eget ansvar. Tjenesten er tilbud «som den er». Tjenesten er gitt uten noen garantier av noe slag, verken uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om produktets eller tjenestens egenskaper, ytelse, at den er tilpasset et spesielt formål, at den ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter eller noen garanti om dens ytelse.

For å bruke dokumentene som er tilgjengelig via Tjenesten vil utfylling være avhengig av informasjon eller annen input du gir. Du er selv ansvarlig for eventuelle feil i din input eller valg. Dersom du velger å endre eller på annen måte modifiserer det produktet som er mottatt via Tjenesten, vil dette kunne medføre at produktet ikke får den ønskede virkning, og dette er ditt ansvar.

c. Pris

Pris oppgis med og uten mva

Pris for dokumente på Lexolve Market vises på nettsiden, og vises med og uten merverdiavgift ("mva"). Mva legges til i prisen under betaling. Kjøp på Lexolve Market regnes som produktkjøp og reguleres dermed som et kjøp etter gjeldende lover og standarder og slik det fremgår av disse Vilkårene.

d. Lagring av innhold

Husk å lagre dokumentene du lager og får signert! Lexolve Market lagrer ikke dokumentene for deg.

Når du kjøper et dokument via Tjenesten, vil du motta en link til dokumentet på epost som du må bruke innen 2 -to- måneder. Av sikkerhetsgrunner vil linken kun være gyldig i 7 dager, men du kan be om en ny link etter dette tidspunktet. Du er selv ansvarlig for å lagre dokumenter du har lagd og/eller fått signert. Lexolve Market lagrer ikke dokumentene du lager eller signerer for deg. Som en del av utviklingen av Tjenesten vil Lexolve Market på sikt levere en datalagringsplass for dokumentene du oppretter.

e. Hvordan du lager dokumenter

Du lager dokumenter ved å besvare spørsmål og velge de alternativer du tror passer ditt bruk.

Når du mottar link på epost kan du lage et dokument ved å besvare de spørsmål som ligger i malen, og velge de alternativene du tror passer ditt bruk. Når du er ferdig med dokumentet, kan du laste det ned som PDF og lagre det på et sted du vanligvis lagrer dokumenter.

f. Digital signering

Om du bruker digital signering er du selv ansvarlig for at du har anledning til å gjøre det.

Som en del av Tjenesten tilbyr vi deg å sende dokumentet til digital signering hos en eller flere parter ved e-post. Vi bruker i dag en tredjeparts signerings leverandør, Verified AS org.nr. 914 397 111, for integrasjon med digital signering på Tjenesten. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med implikasjonene av å bruke digital signatur. Ved å du bruke digital signatur anerkjenner du og er enig i at du gjør dette på eget ansvar, og at vi ikke tar noe ansvar for signaturens gyldighet eller samsvar med norsk lov og reguleringer.

h. Begrensninger for din bruk

Så lenge du følger disse Vilkårene, er du velkommen til å bruke Lexolve Market slik Tjenesten er ment å skulle brukes. Dokumentene du lager er for ditt eget bruk, og du kan ikke selge eller gi bort innholdet dokumentene er basert på.

Du er ansvarlig for å sikre at din tilgang til og bruk av Tjenesten er i samsvar med alle lover, regler og forskrifter som gjelder deg og retten til tilgang og bruk av Tjenestene blir opphevet der din bruk av Tjenesten ikke er tilbudt.

Tjenestene tilbys bare for ditt eget bruk, og ikke til bruk og/eller til fordel for noen tredjepart. Med unntak av det som er spesifisert over rundt bruk av Tjenestene, kan du ikke

a) modifisere, lage lignende verk av, demontere og/eller reversere hele eller deler av Tjenesten;

b) selge, leie, lease, distribuere, tildele, overføre, lisensiere og/eller kommersielt utnytte Tjenestene, herunder er videresalg av noen del av Tjenesten strengt forbud;

c) ramme inn eller lagre varemerke, logo og/eller annen del av Tjenesten;

d) bruke metatagger og/eller annen "skjult" tekst ved å bruke noe varemerke, navn, logo og/eller annen del av Tjenesten som fremgår av Tjenesten;

e) bruke hvilken som helst manuell og/eller automatisert programvare, enheter og/eller andre prosesser (inkludert, men ikke begrenset til roboter, skrapere, gjennomsøkere, avatarer, data mining verktøy eller lignende) for å "skrape" og/eller laste ned data fra sider som finnes i Tjenesten, med det unntak at vi gir operatører av offentlige søkemotorer en begrenset rett til å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Tjenesten med det eneste formål og utelukkende i den grad det er nødvendig for å lage en offentlig tilgjengelig søkbare indeksering for innholdet, men ikke cacher eller arkiver av slike. Denne tillatelsen kan når som helst tilbakekalles;

f) bruke og/eller få tilgang til Tjenesten for å bygge et lignende og/eller konkurrerende nettsted, produkt og/eller tjeneste;g) kopiere, reprodusere, distribuere, laste ned, vise, postere og/eller overføre deler av Tjenesten i noen form eller måte;

h) fjerne og/eller ødelegge opphavsrettsvarsler og/eller andre merkede merknader som finnes på eller i Tjenesten;

i) iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge (som bestemt av oss etter vårt eget absolutte skjønn) en urimelig og/eller uforholdsmessig stor belastning på vår eller våre tredjepartsleverandørers infrastruktur;

j) kjøre hvilken som helst form for autosvar og/eller spam på Tjenesten;k) bruke Tjenesten til ethvert ulovlig formål og/eller krenke noens rettigheter, statlig eller internasjonal lov, oppførselsregler og/eller andre retningslinjer som kan være aktuelle for Tjenesten som leveres;

l) få tilgang til, lagre, distribuere eller overføre virus, malware eller annet skadelig materiale i løpet av din bruk av Tjenesten; og/eller m) gjøre funksjonaliteten i Tjenesten tilgjengelig for flere brukere på noen måter, inkludert, men ikke begrenset til distribusjon av Tjenesten eller ved å laste opp Tjenestene til et nettverk og/eller fildelingstjeneste og/eller gjennom noen hosting, leverandør av applikasjonstjenester og/eller annen type Tjeneste.

Du vil overholde de tekniske begrensninger på Tjenesten som tillater deg å bruke Tjenesten kun på visse måter. All uautorisert bruk av Tjenesten avslutter rettighetene gitt av oss i henhold til Vilkårene, og all ulovlig bruk vil bli anmeldt.

h. Elektronisk kommunikasjon

Av og til er det nødvendig å kommunisere med deg relatert til ditt kjøp. Du samtykker til slik kommunikasjon kan gjøres elektronisk

Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til å motta kommunikasjon relevant for din bruk av Tjenesten elektronisk. Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post.

Gjennomføring av kjøp på Lexolve

a. Betaling

For å gjennomføre kjøp på Lexolve Market vil vi kun be deg oppgi informasjon som er nødvendig for kjøp

Dersom du ønsker å kjøpe et produkt eller tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten vil du bli spurt om å gi informasjon relevant til kjøpet ditt, inkludert, men ikke begrenset til ditt kredittkortnummer, utløpsdatoen på ditt kredittkort, faktureringsadresse og hvilken e-postadresse produktet skal sendes til.

Ved å gi oss denne informasjonen, gir du oss rett til å gi informasjonen videre til tredjeparter for det formål å gjennomføre betaling av kjøpet.

Vi reserverer retten til å nekte eller kansellere din bestilling dersom vi mistenker at transaksjonen innebærer svindel, uautorisert bruk eller en ulovlig transaksjon.

Alle priser på Lexolve Market er oppgitt i norske kroner. Når du gjennomfører et kjøp på Lexolve Market, vil beløpet bli trukket av ditt kredittkort samme dag.

Lexolve  mottar betaling via debet- og kredittkort. Vi betaler det gebyr som kreves fra betalingsformidler. Du betaler selv eventuelle andre gebyrer, som din egen kortutsteder skulle kreve utover dette.

b. Leverandør av betalingstjenester

Vi bruker Stripe som leverandør for betalingstjeneste. Du kan lese deres vilkår her https://stripe.com/en-no/privacy

Betaling skjer ved at du oppgir kortinformasjonen din gjennom en tilknyttet ekstern betalingstjeneste som heter Stripe. Stripe krypterer kortinformasjonen din, og lagres ikke av oss. Hvis betaling er sen eller ufullstendig har vi rett til renter ved forfalt betaling i samsvar med gjeldende lover og regler.

c. Oppgi korrekt informasjon

Sørg for at all informasjonen du gir oss er korrekt, så du får dokumentet tilsendt til rett sted!

For å gjøre kjøp i Tjenesten må du oppgi din e-postadresse på Lexolve Market. Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt e-postadresse.

Når du har gjennomført betaling, vil det digitale produktet du har kjøpt bli levert uten merkostnader til den epostadresse du har oppgitt innen kort tid. Dersom en forsinket eller manglende levering beror på noe som skyldes deg, slik som at du har oppgitt feil e-postadresse, er vi ikke ansvarlige for det. Du er ansvarlig for å kontrollere produktet når du mottar det, og taper din rett til å reklamere dersom du ikke sier fra til oss med en gang du oppdager noe feil eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, senest 7 dager etter mottakelse av produktet.

d. Forsinkelser, ingen angrerett.

Dersom det skjer forsinkelse ved levering har du kun rett på refusjon om det ikke blir levert innen to dager. Du har ikke angrerett på kjøpet ditt.

Dersom forsinkelse skulle skje vil du vil ikke ha rett på erstatning eller annen kompensasjon med mindre produktet ikke blir levert. Dersom produktet ikke er levert innen 2 dager etter du har gjennomført betaling vil du kunne motta refusjon av det du har betalt for den aktuelle Tjenesten.

Tjenesten er rettet mot næringsdrivende, og skal ikke benyttes av forbrukerne. Det gjelder ingen angrerett for kjøp av produkter tilgjengeliggjort via Tjenesten, og du aksepterer at levering av produktet vil skje straks kjøpet gjennomføres slik at en eventuell angrerett vil uansett gå tapt.

e. Refunderingspolicy

Vi refunderer gladelig for feil tilknyttet betalings. Med mindre du har en god grunn, refunderer vi ikke for tjenester du allerede har brukt.

Vi ønsker at du skal være 100 % med Tjenesten. Dersom du ikke er fornøyd eller tror det har skjedd en feil ved betaling, vennligst kontakt vår Kundesupport på epost eller chat på siden med en gang, så vi kan hjelpe deg å løse problemet, og etter eget skjønn velge om vi skal gi deg refusjon eller gi deg kreditt for senere bruk. Alle forespørsler om refusjon må gjøres innen 7 dager etter kjøpet. Med mindre du gir oss en god grunn, vil vi ikke gi refusjon for Tjenester du allerede har benyttet.

Ansvarsbegrensning

Kjøp "som den er" innebærer at du ikke har rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning.Under enhver omstendighet vil vårt ansvar være begrenset til det du har betalt for Tjenesten.

Som det fremgår i Vilkårene over, så bruker du Tjenesten på eget ansvar. Tjenesten er tilbud «som den er».

Dette betyr at Tjenesten er gitt uten noen garantier av noe slag, verken uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om produktets eller tjenestens egenskaper, ytelse, at den er tilpasset et spesielt formål, at den ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter eller noen garanti om dens ytelse. "Som det er" kjøp innebærer at dersom du opplever feil eller mangler med Tjenesten, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av obligatorisk lovgivning. I et slikt tilfelle skal vårt ansvar under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for å yte erstatning som overstiger det du har betalt for Tjenesten.

Ikke i noe tilfelle skal vi, vårt styre, ansatte, Partnere, agenter, leverandører eller selskap i samme konsern, være ansvarlig for noe direkte eller indirekte, tilfeldig, spesielt, konsekvens- eller følgetap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profitt, data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap, som er et resultat av (i) din tilgang til, eller bruk av, eller manglende evne til å bruke eller få tilgang til, Tjenesten, (ii) noe oppførsel eller innhold fra en tredjepart på Tjenesten, (iii) innhold mottatt fra Tjenesten og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine data eller innhold, enten den er basert på garanti, kontrakt, uaktsomhet eller annen juridisk teori, uansett om vi har blitt informert om muligheten for slikt tap eller ikke, og selv om et virkemiddel ved Tjenesten har mislyktes sitt hovedformål.

Linker til andre nettsteder

Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker.

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksiser på en tredjeparts nettside eller tjeneste. Du forstår og samtykker til at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Personvern

Vi har en egen personvernerklæring som regulerer hvordan vi behandler personlig data, men her følger de viktigste bestemmelsene for de opplysninger du gir til oss for å bruke Tjenesten.

Som bruker skal du ha oversikt over de opplysninger vi har om deg og ha anledning til å reservere deg iht. gjeldende lovgivning. Ved kjøp av innhold på Lexolve Market registreres ditt navn og epostadresse slik at vi kan administrere ditt kundeforhold og kontakte deg ved behov slik som ved kommunikasjon om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenester og produkt eller annen informasjon som har sammenheng med ditt kjøp.

Dersom du er inne på Lexolve Market vil vi for en tidsbegrenset periode registrere hvilken maskinvare og programvare du bruker gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Denne informasjonen brukes til å skaffe statistikk og opprettholde kvalitet på Lexolve Market.

I tillegg registreres konkrete kjøpsopplysninger og loggdata om hvilke kategorier, tekst og produkter brukere klikker eller søker på, for å kunne lære hva brukerne er opptatt av, forbedre produkt- og tjenesteutvalg og tilbud. Denne informasjonen brukes også for å vise deg mer relevante produkter på Lexolve Market, og for å produsere trafikkstatistikker for blant annet kapasitetsplanlegging.

Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra oss, slik som informasjon tilbud på produkter eller tjenester benytter vi de opplysninger som du har gitt til dette formålet, slik som preferanser og elektronisk kontaktinformasjon.

Dersom du ikke er enig i hvordan vi prosesserer dine personlige data, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet, e-post postkasse@datatilsynet.no, tlf. 22 39 69 00 og besøke datatilsynet.no

Support på Tjenesten

Vi hjelper deg om du står fast, men vi gir ikke juridiske råd.

Support er viktig på Lexolve Market og vi ønsker med at alle kunder skal være fornøyd med Tjenesten. Gjennom en support kanal på plattformen kan brukere chatte, opprette support saker samt lese om de mest vanlige stilte spørsmålene (FAQ). Lexolve live chat er oppe i normale arbeidstider 9-17 mandag-fredag. Hvis en chat blir initiert utenfor normal arbeidstid blir meldingene lagret og en support sak blir opprettet. Normal svartid på en support sak er én arbeidsdag, men kan i visse tilfeller ta lengre tid, slik som i helgedager, ferietid og ved stor pågang.

Vår support er begrenset til tre typer, nemlig support på bruk av plattformen, betaling og mottak av dokument. Vår support dekker ikke spørsmål om bruk av mal, hvordan den skal fylles ut eller annen hjelp som regnes som juridisk rådgivning.

Vi hjelper deg med spørsmål du har rundt et kjøp, slik som hvor du kan lese om malene, informasjon om Partner, pris og hvordan du foretar kjøp.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til en transaksjon og kjøpsprosess. Typiske spørsmål vil være hvilke betalingsmuligheter som vi støtter, støtte og prosessering av kjøp og informasjon om hva som skjer etter at et kjøp er gjennomført.

Vi hjelper deg også med spørsmål du har etter at betalingtransaksjonen er gjennomført. Typiske spørsmål her kan være tilgang til Tjenesten etter at en transaksjon er gjennomført, hvordan man teknisk sett fyller ut en mal og andre tekniske spørsmål

Tolkning av vilkår og verneting

Vilkårene tolkes etter norsk lov. Oppstår det uenighet så skal vi forsøke å finne en løsning gjennom dialog.

Disse Vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Selv om vi ikke skulle håndheve enkelte av disse Vilkårene skal dette ikke anses for at vi har avstått fra slik håndhevelse. Dersom noen av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal likevel de resterende Vilkårene bestå. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss for Tjenesten, og går foran og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler vi har hatt i tilknytning til Tjenesten.

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reiser for Oslo tingrett. a

Kontakt

Dersom du har spørsmål til oss om Vilkårene, kan du ta kontakt på chat eller sende epost til info@lexolve.com.