Terms of use | Lexolve

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV TJENESTER PÅ LEXOLVE.COM OG TILHØRENDE DOMENER

Oppdatert 18. oktober 2023

På nettstedet lexolve.com og tilhørende domener og applikasjoner finner du en rekke juridiske produkter og tjenester som markedsføres under navnet LEXOLVE® (“Tjenestene”). Tjenestene eies og drives av Lexolve AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 918 567 852.

Når du bruker eller kjøper tjenester fra Lexolve AS, så er det disse generelle vilkårene som er beskrevet under som gjelder. Når du bruker vår nettside, registrerer deg i Lexolve og ellers bruker Tjenestene godkjenner du disse vilkårene (som nå kalles “Vilkårene”). Noen ganger gjelder det egne vilkår for noen produkter, da vil du bli informert om det.

DEFINISJONER
I disse Vilkårene er det praktisk å bruke noen definisjoner.

Abonnement” betyr avtalen mellom Lexolve AS  og deg som gir tilgang til å bruke våre juridiske produkter og andre tjenester  i henhold til Abonnementsvilkårene.  “Abonnementsperioden” betyr tidsperioden ditt Abonnement gjelder for. “Abonnementstjenester” betyr den delen av Tjenestene som kun kan benyttes av Kunder med gyldig Abonnement. “Abonnementsvilkår betyr de særskilte vilkårene som gjelder for ditt Abonnement som Abonnementsperioden, inkluderte juridiske produkter, pris, betalingsdetaljer, antall brukere, eventuelle begrensninger i bruk og andre betingelser som gjelder for ditt Abonnement.

"Deg", "du" eller "dere" er du som besøker vår nettside eller er Kunde.

“Enkeltkjøp” er kjøp av et eller flere juridiske produkter som ikke omfattes av Abonnementsvilkår.

“Juridiske produkter” - en gjeldende oversikten over våre produkter finner du på denne oversiktsiden.

“Kunde” er en som har opprettet en brukerkonto hos Lexolve, eller har eller har hatt en prøveperiode, foretatt et Enkeltkjøp, eller har hatt eller har gyldig Abonnement.

Kjøpsvilkårene” betyr de særskilte vilkår som gjelder for ditt Enkeltkjøp som inkluderer pris, betalingsdetaljer, antall brukere, eventuelle begrensninger i bruk og andre betingelser som gjelder for ditt Enkeltkjøp.

Nettsidene”: lexolve.com og/eller andre nettsider eller assosierte domener som eies av enten Lexolve eller Lexolve Advokater.

"Vi", "vår", "vårt" eller "oss" betyr Lexolve.

Tjenestene” betyr de tjenester som leveres av Lexolve AS, og er nærmere beskrevet i punktet “våre tjenester - juridisk selvbetjening”. Tjeneste inkluderer juridisk veiviser, dokumentgenerator,  maler, ressurssider, digital signering, brukersider og andre produkter, applikasjoner, verktøyer og funksjoner som leveres av Lexolve AS via nettsiden og applikasjonen.

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER FOR JURIDISK SELVBETJENING
Lexolve sin misjon er å gjøre det enkelt for små selskaper å løse sine juridiske behov. Vi bruker teknologi sammen med juridisk ekspertise slik at små selskaper skal kunne løse de fleste av sine juridiske behov selv. Ved å bruke våre veivisere til å forstå en prosess og vår dokumentgenerator til å lage dokumenter - kan du løse de aller fleste juridiske behov selv. Vi kaller dette “juridiske selvbetjening” eller “gjør-det-selv juss”.

Vi leverer en rekke juridiske produkter - alt fra å lage arbeidsavtale til å få hjelp til en oppsigelsesprosess.

Alle våre produkter med juridisk selvbetjening leveres av Lexolve AS og er ikke å anse som advokatrådgivning eller en advokattjeneste.  Juridisk selvbetjening inkluderer følgende tjenester:

Veiviser gjennom prosesser
Ved å besvare noen spørsmål vil vil du få et autogenerert forslag til hvordan du bør gjennomføre prosessen.

Dokumentgenerator med veiledning og tips underveis
Dokumenter lages automatisk når du svarer på spørsmål. Du får veiledning og nyttige tips underveis. I de fleste av våre produkter lagres og gjenbrukes informasjonen du slipper å gi samme informasjon flere ganger.

Digital signering
Du kan signere alle dokumentene og avtalene du lager i Lexolve med epost eller BankID signatur.

Digitalt arkiv med lagring av juridiske dokumenter
Alle dokumenter og avtaler du lager har du i ditt juridiske arkiv i Lexolve.

Kundesupport hvor jurister svarer på generelle henvendelser
Vi tilbyr kundesupport i vår åpningstid fra kl. 8-16 som svarer på generelle spørsmål du har om oppgaven du utfører underveis. Kundesupporten er som regel bemannet av jurister eller andre med høy juridisk kompetanse.

Ressurssider med juridisk innhold
Vi har laget en rekke juridiske artikler og blogger hvor du får nyttige og praktiske råd. Denne informasjonen er generell og tilgjengelig for alle, og vi er ikke ansvarlig for at den passer din konkrete situasjon. Vi forsøker å holde all informasjon helt oppdatert, men kan aldri garantere at det ikke har skjedd endringer.

KUNDER OG BESØKENDE PÅ NETTSIDEN
Som besøkende på våre nettsider kan du fritt bruke informasjonen på vår nettside. Om du vil bruke våre juridiske produkter gjennom Abonnement eller Enkeltkjøp - så må du registrere deg som Kunde ved å opprette brukerkonto.

Som Kunde kan du kjøpe enkeltprodukter (Enkeltkjøp), tegne Abonnement på ett eller flere juridiske produkter, og/eller logge deg inn i Lexolve for tilgang på ditt digitale arkiv.

SELSKAPSKONTO OG DIGITALT ARKIV
Du oppretter selskapskonto i Lexolve uten kostnad, og har alltid tilgang til ditt digitale arkiv selv om du ikke har et aktivt Abonnement eller gjort Enkeltkjøp. Om du ikke har et aktivt Abonnement og ikke har logget inn på brukerkontoen din på 12 måneder, så har vi rett til å slette kontoen din, men vi vil gi deg beskjed først til eposten du har oppgitt til oss. Vi sletter også din selskapskonto og innhold når du ber oss om det.

ENKELTKJØP OG ABONNEMENT
Når du gjør Enkeltkjøp vil innholdet i hva du kjøper reguleres av Kjøpsvilkårene til det Juridiske produktet du har kjøpt. For Abonnement gjelder de vilkårene som går frem av Abonnementsvilkårene. Både Kjøpsvilkårene og Abonnementsvilkårene finner du der du leser om våre produkter.

Når du er Kunde kan du inngå følgende avtaler for tilgang til Tjenestene:

 1. Avtale med Lexolve AS for Abonnementstjenester. Denne består da av Vilkårene og de spesifikke Abonnementsvilkårene.
 2. Avtale med Lexolve AS for Enkeltkjøp. Denne består av  disse Vilkårene samt Kjøpsvilkårene.

ABONNEMENTSPERIODEN
Abonnementet gjelder for den perioden som fremgår av Abonnementsvilkårene. Alle abonnement fornyes automatisk og du er selv ansvarlig for å si opp abonnementet dersom du ikke ønsker automatisk fornyelse. Abonnementet vil bli fornyet dersom det ikke er sagt opp ved utløpet av Abonnementsperioden. Abonnementsperioden er normalt 30 dager om ikke annet er avtalt.

PRIS OG ABONNEMENT
Gjeldende priser fremgår av våre nettsider eller der det står om Juridiske produkter og Abonnement. Er du usikker på hvilken pris som gjelder kan du spørre oss i chatten. Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift, som legges til på faktura. Når du tegner Abonnement eller inngår avtale om Enkeltkjøp godtar du at vi  automatisk kan ta oss betalt enten gjennom faktura eller ved belastning av betalingskort. For å sørge for tilgang til Tjenestene vil vi lagre og oppdatere din betalingsmetode. Dersom en faktura ikke blir betalt eller vi ikke kan belaste din valgte betalingsmetode kan vi holde tilbake levering av Tjenester. Tilbakeholdelse av Tjenester innebærer ikke at du ikke lenger trenger å betale - vi kan da kreve inn betaling på annen måte.

ENDRING AV VILKÅRENE
Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Vilkårene som gjelder for Tjenester til enhver tid, som du finner på lexolve.com. Vi har rett til å endre Vilkårene uten å varsle deg, men vil forsøke å informere om viktige endringer på epost. Når vi endrer Vilkårene har du akseptert de endrede Vilkårene straks du fortsetter å bruke Tjenestene.

ENDRING AV PRIS

Prisen for Abonnement kan endres årlig i henhold til konsumprisindeksen, uten forutgående varsel om prisendring. Endres prisen utover dette vil du få beskjed. Endring i pris får normalt først virkning fra neste Abonnementsperiode eller neste Enkeltkjøp.

VI SELGER TJENESTENE “SOM DEN ER” - DU ER ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV TJENESTENE
Som Kunde er du selv ansvarlig for hvordan du bruker Tjenestene. Vi tilbyr juridisk selvbetjening, som betyr at vi ikke driver advokatvirksomhet eller er underlagt profesjonsansvar for advokatvirksomhet. Ingen av våre ansatte opptrer som advokater eller har autorisasjon til å opptre som advokat.

Alle Juridiske produkter, Abonnement og Enkeltkjøp tilbys “som den er”, uten garantier. Det vil si at vi ikke gir noen garantier for at produktet passer for ditt formål, det må du selv ta ansvar for.

Du må for eksempel selv vurdere om den informasjon, svar eller anbefalinger du får fra den juridiske selvbetjeningen passer for ditt behov og ditt formål. Vi garanterer heller ikke noen responstid på spørsmål til oss, eller at ditt spørsmål kan besvares.

"Som det er" kjøp innebærer også at dersom du opplever feil eller mangler, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av ufravikelig lovgivning.

Alt vårt innhold er kvalitetsikret av jurister som jobber i Lexolve AS. Vi gjennomgår ikke valgene du tar eller informasjonen du legger inn i dokumenter du lager eller når du bruker våre veivisere.  Vi undersøker ikke om den informasjonen du oppgir er korrekt eller tilstrekkelig, og vi trekker ingen juridiske konklusjoner eller gjør noen juridiske vurderinger av saken, eller vurderinger av dine valg i plattformen.

Du er derfor selv ansvarlig for eventuelle feil i din informasjon eller valg. Du er selv ansvarlig for dine svar på spørsmål og at informasjonen passer til dine forhold.

ENDRING AV TJENESTENE
Tjenestene er under kontinuerlig utvikling. Som Kunde i er du med å forbedrer våre Juridiske produkter utviklingen av disse og nye produkter. Vi forsøker å holde all informasjon oppdatert, men av og til kan maler, juridisk informasjon og annet som er tilgjengelig via plattformen, på Nettsidene eller i markedsføring ha upresis beskrivelse, være utilgjengelig eller være forsinket.

Vi kan alltid gjøre endringer i våre Juridiske produkter (råd, maler eller dokumenter) som tilbys som Abonnementstjenester og Enkeltkjøp som vi synes er nødvendig, slik som å endre eller oppdatere informasjon, rette opp feil og upresisheter og fjerne informasjon, uten å gi varsel om det.

RETTIGHETER TIL TJENESTENE
Lexolve AS eier alle rettigheter til  LEXOLVE® og innholdet i Tjenestene.

Tjenestene og deres innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli Lexolves eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenestene, f. eks. software og kildekode, inkludert patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker og tilsvarende uregistrerbare rettigheter. Tjenestene og innholdet er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.

Når du Abonnerer eller gjør Enkeltkjøp får du rett til å bruke dokumentene til avtalt bruk.

TJENESTENES TILGJENGELIGHET
Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil og mangler.

Plattformen tilbys “som tilgjengelig” uten noen form for garantier, verken uttrykt eller implisitt for at plattformen fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt.

"Som tilgjengelig" kjøp innebærer at dersom du opplever at plattformen er helt eller delvis utilgjengelig, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av ufravikelig lovgivning.

Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer på eller andre årsaker. Du forstår og samtykker i at det kan forekomme avbrudd i bruk av plattformen på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av software tjenester vi bruker for å drifte Tjenesten. I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

BRUK AV EKSTERNE ADVOKATER

Juridisk rådgivning fra Lexolve Advokater eller andre som utfører advokattjenester til våre Kunder etter henvisning fra oss (“Eksterne Advokater”) gis til Kunden innenfor de rammer som følger Eksterne Advokaters vilkår og (i den grad de er relevante og ikke omfattes av Eksterne Advokaters vilkår, for eksempel i forbindelse med bruk av plattformen og/eller betaling) disse Vilkårene. Omfanget og øvrige vilkår for rådgivningen avtales med Eksterne Advokater gjennom separat oppdragsbekreftelse. Oppfølging og korrespondanse mellom Eksterne Advokater og Kunden kan skje via plattformen uten at dette kan tolkes som om Eksterne Advokater er noe annet enn en selvstendig leverandør av advokattjenester.

Ansvarlige advokater i Eksterne Advokater har advokatbevilling og/eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge, utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Ansvaret for juridisk rådgivning fra Eksterne Advokater ligger hos den enkelte Eksterne Advokat og deres advokater, som er ansvarlig for å tegne profesjonsforsikring.

VILKÅR FOR AT DU KAN BRUKE TJENESTENE

a. Du bekrefter at du kun skal benytte Tjenestene intern i eget selskap, og ikke som ledd i salg eller tjenester du yter til dine kunder, slik som juridisk rådgivning eller annen rådgivning, uten at du har avtale med oss.

Tjenestene kan ikke benyttes av selskap som leverer eller utvikler juridisk teknologi, juridiske råd og/eller tjenester, juridiske dokumentmaler, automatiske or manuell kontraktsgjennomgang  eller lignende juridiske eller automatiserte  tjenester.

Når du blir Kunde bekrefter du at Tjenestene kun skal benyttes internt i egen næringsvirksomhet etter disse vilkårene, og ikke selges/videreselges, distribueres, tildeles, overføres, lisensieres og/eller kommersielt utnyttes eller inkorporeres som del av egen utøvende virksomhet.

Du bekrefter og innestår du for at det er innhentet full juridisk rett til å inngå Avtalen og at du bruker Tjenestene på vegne av den juridiske enheten som er registert som Kunde og at alle brukere tilknyttet din selskapskonto er 18 år eller eldre og myndig.

Vi har rett til å nekte tilgang til din selskapskonto eller kansellere Avtaler du har inngått med oss dersom vi mener du bryter eller kommer til å bryte denne bestemmelsen, eller om vi mistenker at du har opptrådt i strid med en Avtale med oss, og/eller for å beskytte deg eller oss fra identitetstyveri eller svindel, uatorisert bruk eller en ulovlig transaksjon.

b. Bruker du digital signering må du selv sjekke om det er en gyldig måte å signere avtalen

Som en del av Tjenestene tilbyr vi deg å sende dokumenter til digital signering hos en eller flere parter ved e-post eller BankID. Vi bruker i dag en tredjeparts signerings leverandør, Verified AS org.nr. 914 397 111, for integrasjon med digital signering på Tjenestene.

De fleste kommersielle avtaler inngås med digital signatur, men du er selv ansvarlig for å sette deg inn i når du kan bruke digital signatur og ikke. Det betyr at vi ikke tar noe ansvar for signaturens gyldighet eller samsvar med norsk lov og reguleringer, men du kan gjerne spørre oss om du er i tvil.

c. Du samtykker til at vi kan kommunisere med deg på epost eller annen elektronisk kommunikasjon

Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg kan skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenestene, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenestene eller kommuniserer med deg via e-post eller per telefon.

BEGRENSING AV LEXOLVE AS’ ANSVAR
Tjenestene leveres “som den er”, og du benytter Tjenestene på eget ansvar. Du kan derfor ikke gjøre noe feil eller mangel gjeldende, og Lexolve AS har derfor ikke noe ansvar for skade du skulle få som følge av din bruk av Tjenestene.

I alle tilfeller er erstatningsansvaret for Lexolve AS i tilknytning til Tjenestene er begrenset som følger:

 • Lexolve AS er aldri ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste eller andre følgeskader
 • Lexolve AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tapt fortjeneste eller forventet fortjeneste av enhver art eller tap av data, og/eller tap eller skade forårsaket av datakriminalitet, virus, skadelige komponenter, et såkalte ”denial-of-service” angrep eller annet angrep fra skadelig programvare.
 • Lexolve AS er ikke ansvarlig for skatte- og avgiftsrettslige sider av et rettsråd
 • Lexolve AS er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som vi har vist til eller underleverandører som vi har avtale med utfører deler av oppdraget, slik som Verified AS.
 • LexolveAS er ikke ansvarlig for feil i innhold du kan lese på lexolve.com eller tilhørende applikasjoner.
 • Lexolve AS er ikke ansvarlig for tap som følge av at utfallet av et behov du har løst ikke samsvarer med den vurdering som ble gitt deg når du brukte juridisk veiviser eller vår dokumentgenerator.
 • Lexolve AS ansvar er begrenset oppad til beløpet du betalte for Enkeltkjøpet eller Abonnementsperioden feilen knytter seg til.

LINKER TIL ANDRE NETTSTEDE
Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker.

Tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksis på en tredjeparts nettside eller tjeneste. Du forstår og samtykker til at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.

PERSONVERN
Hvordan vi behandler persondata følger av vår Personvernserklæring. Her er de viktigste bestemmelsene:

 • Vi behandler dine persondata som navn,epost og selskapet du jobber i, i forbindelse med opprettelse av selskapskonto, og lagrer det i våre systemer og tredjepartssystemer som Hubspot. Dette er helt nødvendig for å gjennomføre vår forpliktelse til deg som Kunde.
 • Vi behandler dine persondata når du besøker nettsiden i en tidsbegrenset periode. Da registrer vi hvilken maskinvare og programvare du bruker gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Denne informasjonen brukes til å skaffe statistikk og opprettholde kvalitet på Tjenestene.
 • Vi behandler også loggdata om hvilke kategorier, tekst og produkter du klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, forbedre produkt- og tjenesteutvalg og tilbud. Denne informasjonen brukes også for å vise deg mer relevante produkter, og for å produsere trafikkstatistikker for blant annet kapasitetsplanlegging.

Dersom du ikke er enig i hvordan vi prosesserer dine personlige data, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet, e-post [email protected], tlf. 22 39 69 00 og besøke datatilsynet.no

TOLKNING AV VILKÅRENE OG VERNETING
Avtaler skal tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom deg og oss skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reises for Oslo tingrett.

Dersom du har spørsmål til oss om Vilkårene, kan du ta kontakt på epost til [email protected].