Mal for sluttattest på norsk og engelsk | Signer digitalt

Sluttattest: Lag attest på engelsk eller norsk

Lag en digital attest på få minutter, gratis og uforpliktende, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Attesten oppfyller kravene som følger av arbeidsmiljøloven.

Lag og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt attest
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik kommer du i gang

  1. Lag konto
  2. Start attest
  3. Følg veiledningen fra oss
  4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started attest

Om Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du kan generere avtaler automatisk, signere dem digitalt, og få påminnelser om fornyelse og oppsigelse gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Hva er en attest fra arbeidsgiver?

En attest fra arbeidsgiver er en bekreftelse fra arbeidsgiver på at en arbeidstaker har jobbet i selskapet. En ansatt som slutter har krav på å få en attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde formalia og informasjon om arbeidsforholdet. Det er også normalt å inkludere informasjon om hvordan arbeidstakerens arbeidsprestasjoner har vært under arbeidsforholdet.

En attest fremlegges gjerne i forbindelse med at arbeidstakeren søker nye stillinger. Det er derfor viktig å være bevisst på hva som skrives i attesten. Det er ikke uvanlig at fremtidige arbeidsgivere ringer opp tidligere arbeidsgivere for å få bekreftet arbeidsforholdet, og eventuelt få utdypende informasjon om den ansatte. Da er det viktig å kunne stå inne for det som står skrevet i attesten.

Når er det krav om attest fra arbeidsgiver?

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Det betyr at det er krav om attest i ethvert arbeidsforhold som lovlig opphører. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sørge for at det utarbeides en attest.

Hva må en attest fra arbeidsgiver inneholde?

I henhold til arbeidsmiljøloven må en attest fra arbeidsgiver inneholde opplysninger om:

  • arbeidstakers navn,
  • arbeidstakerens fødselsdato,
  • hva arbeidet har bestått i, og
  • arbeidsforholdets varighet.

I tillegg er det normalt å inkludere informasjon om arbeidstakerens arbeidsprestasjoner under arbeidsforholdet. Det følger av loven at arbeidstaker har rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

Hva hvis arbeidsgiver gir en dårlig attest?

Såfremt arbeidsgiver oppfyller kravene som følger av arbeidsmiljøloven til hva en attest skal inneholde, står arbeidsgiver fritt til å skrive det arbeidsgiver ønsker. Arbeidsgiver kan derfor velge å ikke skrive noe om arbeidstakers arbeidsprestasjoner, eller skrive at arbeidstaker ikke har utført arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Det er opp til arbeidstaker om vedkommende velger å legge frem en dårlig attest eller ikke legge frem en attest.

Hvordan få attest fra arbeidsgiver?

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å utarbeide attest til ansatte som slutter. Normalt vil den ansatte motta attest i forbindelse med eller etter avslutningen av arbeidsforholdet. Det er fornuftig å utarbeide og sende attest når arbeidsgiver har arbeidsforholdet friskt i minnet og kan si noe om arbeidstakerens arbeidsprestasjoner. Har arbeidstaker ikke mottatt attest ved avslutningen av arbeidsforholdet, bør det etterspørres.

Finnes det eksempler på attest fra arbeidsgiver?

Ved bruk av juridiske plattformen som for eksempel lexolve.com vil du ofte kunne få se et eksempel på en attest, eller et utkast til en attest før du kjøper. I tillegg finnes det flere eksempler på nettet. Det som er viktig når du bruker eksempler som utgangspunkt er at du ser på et eksempel som kommer fra en kilde som du vet benytter et solid dokument.

Se eksempel på attest fra arbeidsgiver på altinn.

Kan vi bruke mal for attest fra arbeidsgiver?

Ja, det er ingenting i veien for å bruke en mal for attest fra arbeidsgiver. Det finnes en rekke maler tilgjengelig som er gode. Det som er viktig ved bruk av en mal er for det første å sjekke at malen oppfyller lovkravene til hva attesten må inneholde. I tillegg er det viktig å tilpasse malen til det konkrete tilfellet.

Har arbeidstaker krav på attest ved avskjed?

Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest. Ved avskjed kan arbeidsgiver uten nærmere angivelse av grunnen velge å opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Kan arbeidsgiver nekte å gi attest?

Nei, arbeidsgiver er pålagt etter arbeidsmiljøloven å utstede attest til arbeidstaker når et arbeidsforhold lovlig opphører. Men arbeidsgiver er ikke pålagt å skrive utførende om arbeidstakers arbeidsprestasjoner.

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!