Arbeidsforhold
Se mer

Arbeidsforhold

Vi vet at mange lurer på hva som egentlig ligger i det å være en arbeidsgiver. Hva slags rettigheter har man som arbeidsgiver, og hvilke plikter må man oppfylle?

arbeidsforhold

Hva er et arbeidsforhold?

Et arbeidsforhold forholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. For å kunne definere nærmere hva som er et arbeidsforhold må man først definere hva som er en arbeidsgiver og en arbeidstaker og terskelen for når de to har inngått et arbeidsforhold. Vi skal ikke gå nærmere inn i de tekniske detaljene for dette her, men det som er nyttig å vite er at et arbeidsforhold kan være både permanent og midlertidig, samt helt eller delvis. Et eksempel på arbeid som ytes som ikke anses som arbeidsforhold er konsulenter eller andre som arbeider som selvstendig næringsdrivende. I slike tilfeller er det viktig å kunne trekke grensen for hva som anses som et arbeidsforhold og ikke.

Arbeidsforholdet reguleres av arbeidsavtalen, retningslinjer hos arbeidsgiver og sist men ikke minst: gjeldende lover og regler.

Hva er arbeidsrett?

Begrepet “arbeidsrett” kan virke fremmed for mange. Arbeidsrett er egentlig bare et juridisk begrep på alle lover og regler som gjelder for et “arbeidsforhold”.