Arbeidsforhold
Se mer

Arbeidsforhold

Vi vet at mange lurer på hva som egentlig ligger i det å være en arbeidsgiver. Hva slags rettigheter har man som arbeidsgiver, og hvilke plikter må man oppfylle? Og hvilke alternativer finnes dersom virksomheten ikke ønsker å ansette noen fast? Under har vi lagt inn svar på alt du måtte lure på om arbeidsforhold og det å være arbeidsgiver, samt ha andre former for arbeidskraft tilknyttet virksomheten.

arbeidsforhold

Hva er et arbeidsforhold?

Enkelt sagt er et arbeidsforhold forholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Men for å kunne definere nærmere hva som er et arbeidsforhold må man først definere hva som er en arbeidsgiver og en arbeidstaker og terskelen for når de to har inngått et arbeidsforhold.

Vi skal ikke gå nærmere inn i de tekniske detaljene for dette her, men det som er nyttig å vite er at et arbeidsforhold kan være både permanent og midlertidig, samt helt eller delvis. Et eksempel på arbeid som ytes som ikke anses som arbeidsforhold er konsulenter eller andre som arbeider som selvstendig næringsdrivende. I slike tilfeller er det viktig å kunne trekke grensen for hva som anses som et arbeidsforhold og ikke. Vi vil behandle både ansettelse og bruk av konsulenter og innleid personell her.

Et arbeidsforhold reguleres av arbeidsavtalen, retningslinjer hos arbeidsgiver og sist men ikke minst: gjeldende lover og regler.

Skaffe arbeidskraft

Å ansette en person første gang anses for de fleste som driver virksomhet som et veldig stort steg. Du går da over fra å bare ha ansvar for deg selv og virksomheten, til å være en arbeidsgiver med ansvar for andre ansatte. I tillegg til de forpliktelsene det medfører å være en arbeidsgiver, pådrar du også virksomheten en løpende utgift. Det er derfor viktig å være sikker før man velger å ansette noen og eventuelt også vurdere andre former for arbeidskraft.

Les mer om å skaffe arbeidskraft her

Løpende håndtering av arbeidsforhold

Å være en ryddig arbeidsgiver kan være utfordrende. Det er mange hensyn å ta og mange rettigheter/plikter å forholde seg til. Hvilke rettigheter og plikter har egentlig en arbeidsgiver? Og hvordan blir du en god arbeidsgiver som de ansatte er fornøyd med? På denne siden har vi forsøkt å gi deg en innføring i den løpende håndtering av et arbeidsforhold. Vi svarer på spørsmål som mange arbeidsgivere lurer på og gir en liten innføring i arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Les mer her

Arbeidsgivers rettigheter og plikter

Vår erfaring i Lexolve er at nye arbeidsgivere sliter med å forstå omfanget av pliktene deres overfor arbeidstaker. Vi har derfor laget en oversikt med de mest relevante punktene og går i gjennom de på enklest mulig måte.

Les mer her

Avslutning av arbeidsforhold

I noen tilfeller er det nødvendig for arbeidsgiver å si opp en ansatt. Som rådgivere vet vi at det kan være en vanskelig situasjon å stå i,  både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. For å unngå at situasjonen blir enda vanskeligere, er det viktig å ha det juridiske på plass. På denne siden finner du alt du trenger å vite om en oppsigelsesprosess.

Les mer her

Background Image
Superdame ikon
Trenger du hjelp med håndtering av arbeidsforhold?
Book en uforpliktende samtale for å høre mer om hva kan tilby!