Permitteringsvarsel: Gratis mal, veildning og juristhjelp

Permitteringsvarsel: Slik gjennomfører du permittering

Lexolves permitteringsvarsel mal hjelper deg lage et varsel som oppfyller alle lovkrav. I Lexolve får du hjelp til hele permitteringsprosessen.

 • Få hjelp til permitteringsgrunnlag og utvelgelse
 • Oppfyll alle lovkrav ved å bruke vår mal for permitteringsvarsel
 • Vår digital veileder hjelper deg gjøre det riktig
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov.

Anbefalt: Les vår guide til hvordan du permitterer ⬇️

Prøv gratis og uforpliktende.

Eksempel på permitteringsvarsel
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik lager du permitteringsvarsel i Lexolve

Følg veileder for å tilpasse permitteringsvarselet

Permitteringsvarsel

Signer permitteringsvarselet digitalt

signer permitteringsvarsel digitalt

Sett påminnelse om oppfølging av permitteringsvarsel

Påminnelse om oppfølging av permitteringsvarsel

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Permittering

Informer de ansatte om permittering

Bruk Lexolves veileder til å avgjøre om du har permitteringssgrunnlag og informer de ansatte om det

Utvelgelseskrets permittering

Sett saklige kriterier for utvelgelse av de som skal permitteres

Lexolve hjelper deg velge kritierier for utvelgelse av hvem som skal permitteres

utvelgelseskrets permittering

Lag permitteringsvarsel

Bruk Lexolves mal for permitteringsvarsel for å få den riktig etter alle lovpålagte krav.

Illustrasjon permitteringsvarsel

Innhold

 • Hva er et permitteringsvarsel?
 • På hvilket grunnlag kan du gi permitteringsvarsel?
 • Har du plikter før det gis permitteringsvarsel?
 • Når må du gi permitteringsvarsel?
 • Må du varsle NAV om permitteringen?
 • Hvem kan du gi permitteringsvarsel?
 • Hva skal et permitteringsvarsel inneholde?
 • Hvilken tidsfrist må et permitteringsvarsel ha?
 • Kan arbeidstaker bruke permitteringsvarselet som dokumentasjon for NAV?

Hva er et permitteringsvarsel?

Dersom du skal permittere må du gi de ansatte et varsel om dette. Et permitteringsvarsel må inneholde en rekke opplysninger om den ansatte og permitteringen.

Varslet skal både være informasjon for den ansatte, men benyttes også som informasjonsgrunnlag ovenfor NAV. Arbeidstaker må levere permitteringsvarslet til NAV for å kunne søke om dagpenger i perioden den ansatte er permittert.

Et permitteringsvarsel benyttes også som dokumentasjon for å beregne permitteringens lengde.

📖 Les mer: Permittering: Arbeidsgivers guide til å permittere

Permittering er et midlertidig opphør i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter som følge av midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Permittering gjennomføres i fire steg: Informer de ansatte, meld fra til NAV om det gjelder mer enn 10 ansatte, foreta en saklig utvelgelse og lag skriftlig permitteringsvarsel.

På hvilket grunnlag kan du gi permitteringsvarsel?

For å permittere må det være en saklig grunn for å permittere, og grunnlaget må gjelde midlertidig. En tommelfingerregel er at du regner med du skal sysselsette arbeidstakeren igjen innen 6 måneder. Om det viser seg at det midlertidige grunnlaget blir permanent må du heller vurdere oppsigelse.

Den saklige grunnen må videre være knyttet til virksomheten, og du må først ha forsøkt å gjøre det som med rimelighet kan forventes av deg for å unngå permitteringen.

Om selskapet har behov for kostnadsreduksjon som følge av ordremangel, heving av avtaler fra kunder eller bortfall av oppdrag som følge av noe som forventes å være midlertidig, (pandemi, inflasjon, økonomisk nedgangstid) utgjør dette som regel saklig grunn.

Har du plikter før det gis permitteringsvarsel?

Ja. I forkant må muligheten for permittering drøftes med tillitsvalgte i selskapet. Det bør nedtegnes protokoll fra disse drøftelsene, hvor det fremgår hva bedriften har gjort for å unngå permittering, at det er enighet om at det er saklig grunn, og årsaken til permitteringene. Du bør langt på vei også søke å informere alle dine ansatte om at permittering kan bli aktuelt, enten i individuelle møter eller allmøte.

Når må du gi permitteringsvarsel?

Det er et krav at du må gi permitteringsvarsel før permittering finner sted.

Må du varsle NAV om permitteringen?

Ja. Dersom minst 10 arbeidstakere skal bli permittert uten lønn, eller får arbeidstiden redusert med mer enn 50 % i mer enn fire uker, må arbeidsgiver gi melding til NAV.

Hvem kan du gi permitteringsvarsel?

Alle ansatte kan som utgangspunkt permitteres. Dersom du ikke skal permittere alle ansatte, må du gjøre en utvelgelse av hvem som skal permitteres. Du må velge kriterier som er saklig begrunnet ut i fra hva virksomheten har behov for. Typiske kriterier vil være virksomhetens behov for kompetanse, og ansiennitetsprinsippet.

Hva skal et permitteringsvarsel inneholde?

Dersom du skal permittere må du gi de ansatte et varsel om dette. Et permitteringsvarsel må inneholde en rekke opplysninger om den ansatte og permitteringen.

Et permitteringsvarsel må inneholde informasjon om permitteringsårsak, permitteringsgrad og periode, en varselfrist og hvilke dager arbeidsgiver har lønnsplikt. Om varselet er mindre enn 14 dager bør du oppgi en grunn for dette i permitteringsvarselet. Varselet skal dateres.

Varslet skal både være informasjon for den ansatte, men benyttes også som informasjonsgrunnlag ovenfor NAV.

Hvilken tidsfrist må et permitteringsvarsel ha?

Normalt skal det gis permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen skal starte . Hvis permitteringene skyldes en uforutsett hendelse kan varslet gis minimum 2 dager før permitteringsperioden starter.

Kan arbeidstaker bruke permitteringsvarselet som dokumentasjon for NAV?

Ja. Arbeidstaker må levere permitteringsvarslet til NAV for å kunne søke om dagpenger i perioden den ansatte er permittert. Et permitteringsvarsel benyttes også som dokumentasjon for å beregne permitteringens lengde.


Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

For under halvparten av prisen på en advokattime i måneden får du tilgang til alle avtalene du trenger, gratis avtalearkiv, digital signering, dokumentpakker og fagsupport fra jurister.

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!