Opsjonsprogram for ansatte | Lexolve

Opsjonsprogram for ansatte fra A til Å

Sett opp et opsjonsprogram med Lexolves digitale veiviser, og få hjelp fra A til Å med styrevedtak, generalforsamling, opsjonsavtaler og innløsning av opsjoner. Lexolves opsjonsprogram er laget av advokater med 20+ års erfaring med selskapsrett.

Du kan teste ut produktet uforpliktende.

Eksempel på opsjonsavtale
Time

Tidsbruk: ca. 30 minutter

NO EN

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik kommer du i gang

  1. Lag konto
  2. Start veilederen for opsjonsprogram
  3. Fyll ut informasjon
  4. Signer protokoller og opsjonsavtaler digitalt
  5. Spør oss om du trenger hjelp
Opsjonsprogram

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du kan generere avtaler automatisk, signere dem digitalt, og få påminnelser om fornyelse og oppsigelse gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

7 vanlige spørsmål om opsjonsprogram:

Hvem skal opsjonsprogram gjelde for?

Før du setter i gang å designe opsjonsprogrammet er det første du bør vurdere hvem det skal brukes for. Noen har opsjonsprogram for alle ansatte, noen kun for nøkkelpersonell, og det kan være aktuelt å lage to ulike opsjonsprogrammer for ulike typer ansatte. I Lexolve kan du lage et ubegrenset med opsjonsprogram om du velger en av våre prisplaner.

Hvordan skattes opsjoner som gis under opsjonsprogram?

For selskap som kvalifiserer for den gunstige skatteordningen for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, skal opsjoner først skattes av når de realiseres. Ordningen gir et konkurransefortrinn i forhold til de etablerte selskapene hvor de ansatte som mottar tilsvarende risikofrie insentiver skatter av dem som lønn. Selskap yngre enn 10 år med mindre enn 50 årsverk kan kvalifisere til ordningen

📖 Les mer om: Skatt på opsjoner: Gunstige regler for oppstartsselskap

Hvordan lager du et opsjonsprogram?

Illustrasjon av hvordan du lager et opsjonsprogramLexolve er en alt-i-ett plattform for deg som bygger selskap, hvor du blant annet kan lage opsjonsprogram og håndtere det fra samme sted.

For å lage et opsjonsprogram trenger du først å lage en ramme for programmet, slik som hvem som skal delta, hvor lenge de ansatte må ha jobbet før de kan gjøre om opsjoner, hvilken varighet opsjonsprogrammet skal ha og om selskapet skal ha rett å kjøpe aksjene tilbake. Deretter bør forslaget behandles i styret, før det besluttes i generalforsamling. Det er også vanlig å ha en enighet i aksjonæravtalen om at det skal stemmes for et opsjonsprogram til de ansatte.

Lexolve hjelper deg lage opsjonsprogram

Få hjelp til å ta stilling til alle spørsmål du må ha avklart før du lager et opsjonsprogram, lag plandokument, styre- og generalforsamlingsprotokoll, og opsjonsavtaler med de ansatte. Signer alle dokumenter digitalt og hold oversikt i vårt AI-baserte dokumentarkiv.

Må opsjonsprogrammet behandles i generalforsamling?

Ja og nei. Det er i utgangspunktet ikke noe krav om formelt vedtak av opsjonsprogrammet i generalforsamlingen, men er noe vi i Lexolve anbefaler. Når det skal utstedes aksjer under opsjonsprogrammet, må dette nemlig enten skje ved styrefullmakt eller beslutning i generalforsamling. Styrefullmakt varer kun i to år, så dere vil være avhengige av at generalforsamlingen på et senere tidspunkt vedtar å utstede aksjer under ordningen. Det kan derfor være lurt å ha et formelt vedtak i generalforsamlingens på forhånd. Det beste er også å ha en aksjonæravtale som binder aksjonærene til å stemme for et opsjonsprogram for ansatte.

Hvordan blir ansatte med i opsjonsprogrammet?

Når dere har besluttet opsjonsprogrammet formelt er neste steg inngåelse av individuelle opsjonsavtaler med de ansatte.

📖 Les mer om: Opsjonsavtale - lag en juridisk sikker avtale på få minutter

Siden opsjonsavtaler er et juridisk dokument kan det være vanskelig for den ansatte å skjønne opsjonsprogrammet fullt ut. Vi anbefaler å gi de ansatte et informasjonskriv om hva opsjonsordningen innebærer for den enkelte ansatte slik som skattekonsekvenser. Lexolve generer automatisk et slikt informasjonskriv når du lager opsjonsprogram i Lexolve.

Hvordan utøves opsjonene under opsjonspogrammet?

En ansatt kan utøve opsjonen sin slik dette er regulert i opsjonsavtalen, gjerne etter en viss opptjeningstid på 2-4 år. Selskapet er da ansvarlig for utstede aksjer, enten i emisjon eller ved at majoritetsaksjonæren selger sine aksjer til den ansatte.

Les mer om: Slik utløser du opsjoner for ansatte

Hvordan skal opsjonsprogrammet følges opp?

Når en ansatt har fått aksjer i selskapet gjennom opsjonsprogrammet skal dette oppdatere i selskapets registre, det skal utstedes aksjeeierbevis og aksjeeierboken må oppdateres. Den ansatte bør også erklære at den tiltrer aksjonæravtalen, gjerne allerede som en erklæring i opsjonsavtalen.

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp. Skal du ha med opsjonsprogram koster det fra 1095,- per måned.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring
Snakk med oss om opsjonsprogram

Lurer du på om Lexolves opsjonsprogram passer for deg? Vi hjelper deg gjerne.

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv