Gratis digital signering av avtaler og dokumenter i Lexolve

Digital signering av avtaler og dokumenter

Signer avtaler, dokumenter og protokoller på få minutter med digital signatur i Lexolve. Last opp dokumentet du vil signere, eller lag det i Lexolve.

 

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler, utfører selskapsendringer og håndterer personell.

to hender som inngår avtale
Reduser tiden det tar å inngå avtaler
digital signering av avtale
Signering med BankID eller elektronisk touch signatur
sjekkliste over digitale signaturer
Følg signaturprosessen i avtalearkivet ditt
søk etter digital signatur
Sett påminnelser for frister og oppfølging
Skjermbilde av digital signering i Lexolve

Send dokumenter og avtaler direkte til digital signering

Alle avtaler i Lexolve - enten om du lager dem i Lexolve eller laster opp dine egne - er integrert med en signeringsløsning.

send til signering

Velg digital signering med e-post eller Bank ID

Signer avtalen digitalt med BankID eller e-post. BankID sikrer at rett person signerer avtalen, og oppfyller lovens krav til "kvalifisert signering". Signering med e-post er som regel like gyldig som skriftlig signatur

bank ID

Avtaleparten får invitasjon til digital signering

Med digital signering får du avtalen signert på minutter - ikke dager. Avtaleparten trenger kun å klikke på linken i e-posten, følge instruksene, og vipps så er avtalen signert.

avtalepart e-post

Klikk, verifiser og digitalt signer

Du signerer selv avtalen rett i Lexolve, og avtalen arkiveres automatisk i avtalearkivet.

avtalearkiv

7 grunner til hvorfor digital signering er den moderne måten å inngå avtaler på

Digital signering er enklere: Du slipper å skrive ut dokumentet du skal signere, og kan signere samtidig som du lager et dokument.

Digital signering er nåtiden: Fysisk signering hører fortiden til. De fleste offentlige etater og institusjoner har gått over til digital signering.

Digital signering er mer effektivt: Det går raskere å innhente signatur fra andre som også skal signere. Du har bedre kontroll på hvem som har signert og hvem som ikke har signert slik at hele signeringsprosessen kan gjennomføres mer effektivt

Digital signering gjør deg mer profesjonell: De fleste forventer å signere digitalt. Som leder i et selskap sender du sannsynligvis avtaler til både kunder og samarbeidspartnerne, protokoller til styremedlemmer og aksjonærer og avtaler til ansatte. Du fremstår mer profesjonell i alle disse relasjonene om du benytter digital signering.

Digital signering er sikrere: Med digital signering verifiseres den som signerer automatisk som ledd i signering. Før måtte verifiseringen skje manuelt ved at den som skulle signere måtte verifisere seg med legitimasjon og fysisk oppmøte, eller ved å fremlegge kopi av legitimasjon som var stemplet av typisk en advokat/revisor eller andre med lovmessig kompetanse til verifisere identitet.

Digital signering sikrer beviskjeden: Digital signering tidfeste og sikre dokumentinnholdet bedre enn ved fysiske dokumenter.

Digital signering er mer miljøvennlig: Dette punktet er vel selvforklarende. Mindre papir er bra for miljøet.

Signer en avtale digitalt på tre minutter

  1. Lag gratis selskapskonto
  2. Last opp ditt dokument
  3. Send til digital signering
Skjermbilde av signering i Lexolve

200 000 har signert avtalen digitalt i Lexolve

Huseierne
Huseierne

"Utfylling og signeringsprosess er enklere og mer effektiv enn tidligere."

Morten Andreas Meyer og Morten Fæste, CEO og advokat
Les mer om Lexolves samarbeid med Huseierne